На головну

Розглянемо вираз виду

  1. I. Насамперед розглянемо особливість суджень залежно від ізмененіясуб'екта.
  2. LAST_INSERT_ID (); LAST_INSERT_ID (вираз)
  3. Rооt (Вираз, ім'я_змінної)
  4. У процесі поетапного здійснення злочину злодії даної групи використовують різні способи для вирішення локальних завдань. Розглянемо їх більш детально.
  5. Зовнішнє вираження правових норм
  6. ВОЛЯ І Вирази ВОЛІ
  7. Вираз агресії і катарсис

 , (1)

зване нескінченним рядом, де  - Члени ряду.

ряд називається числовим, Якщо членами ряду є числа, і функціональним, Якщо членами ряду є функції.

Сума кінцевого числа перших n членів називається

n -ої часткової сумою ряду:

Якщо існує кінцевий межа  , То його називають сумою ряду і ряд називається сходящимся. Якщо межа не існує, то ряд розходиться і суми не має.

Відзначимо наступні властивості рядів.

1. На збіжність ряду не позначається відкидання кінцевого числа його членів.

2. Відповідність ряду не порушиться, якщо всі члени помножити на одне і те ж нульове число.

3. Сума (різниця) сходяться рядів є ряд сходиться.

Необхідна ознака збіжності рядів

Якщо ряд сходиться, то межа n-ого члена дорівнює нулю при необмеженому зростанні n, Тобто

 . (2)

Умова (2) є необхідною, але не достатньою умовою збіжності, тому якщо  , То ряд може як сходитися, так і розходитися.

Однак, якщо  , То ряд розходиться.

Приклад 1. Дослідити збіжність ряду .

Рішення. Розглянемо межа загального члена ряду un:

 , Тому ряд розходиться.

Приклад 2. Дослідити збіжність ряду .

Рішення.  . Необхідна ознака не дає відповіді на питання про збіжність даного ряду.

Сформулюємо достатні ознаки збіжності деяких рядів і повернемося до вирішення прикладу.

В першу чергу розглянемо числові ряди.

числові рядиПопередня   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   Наступна

Інтегрування шляхом підведення під знак диференціала | Заміна зміною в невизначеному інтегралі | Інтегрування по частинах в невизначеному інтегралі | Інтегрування раціональних дробів | ТЕМА 6. ПЕВНИЙ ІНТЕГРАЛ | ТЕМА 7. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ | Рівняння з відокремлюваними змінними | Однорідне рівняння першого порядку | Лінійне рівняння першого порядку | рівняння Бернуллі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати