На головну

ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОБУДОВИ, РОЗРАХУНКУ І ОПТИМІЗАЦІЇ МЕРЕЖЕВИХ ГРАФИКОВ

  1. Amp; 10. Основні напрямки сучасної філософія історії
  2. I Основні інформаційні процеси і їх реалізація за допомогою комп'ютерів
  3. I. НОРМАТИВНА БАЗА ДЛЯ РОЗРОБКИ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРВИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ
  4. I. Загальні положення
  5. I. Загальні положення
  6. I. Загальні положення
  7. I. Загальні положення

Побудови і розрахунок мережевих графіків вимагає певних знань технології, потокової організації робіт і найбільш поширених ручних методів визначення розрахункових параметрів.

Побудови мережевого графіка передбачає використання чотирьох елементів, що включаються в графік: робота, подія, очікування і залежність. Кодування елементів мережевого графіка проводиться за допомогою арабських цифр. При цьому кодом роботи (залежно) будуть номери початкового і кінцевого по відношенню до неї подій.

Нижче наводиться фрагменти мережевих графіків виконання робіт нульового циклу на двох або трьох захватках.

Малюнок 1. Фрагмент мережевого графіка виконання робіт на двох захватках

Малюнок 2. Фрагмент мережевого графіка виконання робіт на трьох захватках

Після побудови мережевого графіка і нумерації його подій проводиться розрахунок параметрів одним з ручних методів (табличним або секторних). При розрахунку мережевого графіка визначається наступні розрахункові параметри: ранній початок ( ) і раніше закінчення ( ) роботи; пізній початок ( ) і пізніше закінчення (  ) Роботи; загальний (  ) І приватний ( ) резерви часу.

Табличний метод розрахунку можна розглянути на наведеному нижче прикладі (малюнок 3 і таблиця 1).

Малюнок 3. Розрахунок мережевого графіка

Таблиця 1. Розрахунок мережевого графіка табличним методом

 Номер початкового події предшст. робіт  код роботи  тривалість роботи  ранні терміни  пізні терміни  резерви часу
 початок  закінчення  початок  закінчення  Загальні (повні)  Приватні (вільні)
-  1-2
?  2-3
?  2-4
 3-4
 3-5
 3-6
 2,3  4-5
 3,4  5-7
 6-7

Розрахунок табличним методом проводиться в 5 етапів:

1 етап - Заповнення 1, 2, 3 графи з мережевого графіка;

?? етап - Розрахунок ранніх термінів, починаючи від вихідної події до завершального використовуючи такі взаємозв'язки між розрахунковими параметрами:

; ;

III етап - розрахунок пізніх термінів, починаючи від завершального події мережного графіка і використовуючи наступні взаємозв'язки:

; ;

IV етап - Розрахунок загальних (повних) резервів часу на основі відомих розрахункових формул:

 , або

V етап - Розрахунок приватних (вільних) резервів часу на основі наступної залежності: .

Для розрахунку мережевого графіка секторних методом кожна подія його ділиться на чотири сектори, в які вносяться наступні дані:

Малюнок 4. Графік виконання робіт наземного циклу

Розрахунок проводиться в 5 етапів:

? етап - Нумерація подій графіка;

?? етап - Розрахунок ранніх почав і заповнення лівого і нижнього секторів;

??? етап - Розрахунок пізніх закінчень і заповнення правого сектора;

?V етап - Розрахунок загальних (повних) і приватних (вільних) резервів часу і заповнення прямокутника під кожною роботою (малюнок 5).

Приклад розрахунку мережевого графіка секторних методом наведено на малюнку 5.

Розрахунок резервів часу проводиться за наступними формулами, отриманими на основі модифікації раніше відомих.

Загальний (повний) резерв часу:

для залежності 4-5: 12-0-9 = 3;

для роботи 4-7: 28-8-9 = 11

Приватний (вільний) резерв часу:

для роботи 1-3: 8-0-2 = 6;

для роботи 2-6: 9-8-1 = 0

Малюнок 5. Приклад розрахунку мережевого графіка секторних методом

ДОДАТОК 1

(Форма титульного аркуша)

ФГБОУ ВПО «БАШКИРСЬКА ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

факультет _______________________________

Кафедра ________________________________

спеціальність ___________________________

спеціалізація ___________________________

Форма навчання____________

Курс, група ______________

 
 


(Прізвище, ім'я, по батькові студента)

 
 


Контрольна робота

керівник ______________________

(Вчений ступінь, звання, П. І. Б.)

____________________

 (Підпис)

"___" _____________ 20 ___ г.

Оцінка при захисті

_________________

_________________

(Підпис)

"___" ________ 20 ___ г.

Уфа 20___

ДОДАТОК 2

СКЛАД КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ВСТУП

ВИХІДНІ ДАНІ (найменування об'єкта, схема прив'язки)

1. РОЗРОБКА І РОЗРАХУНОК МЕРЕЖЕВОГО ГРАФІКА

1.1 Складання мережевого графіка табличним методом

1.2 Побудова мережевого графіка секторних методом

2. РОЗРАХУНОК ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ТА РОЗРОБКА об'єктного будгенплана

2.1 Порядок розробки будгенплану

2.2 Розрахунок складського господарства

2.3 Розрахунок потреби в тимчасових адміністративно-господарських та санітарно-побутових приміщеннях

2.4 Визначення потужності на тимчасове електропостачання та освітлення будівельного майданчика

2.5 Визначення потреби у воді і проектування діаметра тимчасового водопроводу

2.6 Розрахунок техніко-економічних показників стройгенплана

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Додаток 3

ВАРІАНТИ ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА

  Найменування об'єкта  Номер типового проекту  Шифр схеми прив'язки *
житлові будинки
 1. 9-поверхова 90-квартирна блок-секція  81-012 / 1.2 Г
 2. Блок-секція рядова 9-поверхова 36 квартирна **  87-081, п.2 В
 3. Блок-секція торцева ліва 9-поверхова 36 квартирна **  87-083, п.2 Г
 4. 9-поверхова рядова-торцева блок-секція на 36 квартир **  90-058.85 В
 5. 9-поверхова торцева блок-секція на 36 квартир (ліва) **  90-061.85  
 6. 9-поверхова торцева блок-секція на 36 квартир (права) **  90-062.85 Г
 7. шумозахисні блок-секція 9-поверхова 36 квартирна рядова **  97-0216.85 В
 8. шумозахисні блок-секція 9-поверхова 36 квартирна торцева **  97-0217.85 Г
 9. Блок-секція 9-поверхова 27-квартирна торцева ліва **  146-015, сп.85 В
 10. Блок-секція 9-поверхова 27-квартирна торцева права **  146-016, сп.85 Г
 11. 9-поверхова блок-секція торцева (ліва) 35-квартирна **  177-02, пв.85 В
 12. 9-поверхова блок-секція рядова (ліва) 35-квартирна **  177-03, пв.85 Г
 13. 9-поверхова кутова блок-секція **  180-01, с.85 В
 14. 9-поверхова великопанельне гуртожиток на 350 місць  161-135-237, с. 85 Г
Громадські будівлі
 15. Дитячі ясла-садок на 280 місць (у каркаснопанельних конструкціях)  212-1328.85 Б
 16. Туристська готель на 300 місць  282-5-57.85 Д
 17. Дитячі ясла-садок на 190 місць (у каркаснопанельних конструкціях)  212-1-334.85 Б
 18. Дитячий будинок змішаного типу на 175 місць (із стінами з цегли)  214-3-19.85 Д
 19. Середня школа на 33 класи  222-1-437.85 В
 20. Середня школа на 33 класи  221-1-449.85 Г
 21. Середня школа на 33 класи в великопанельних конструкціях  221-1-460.85 Д
 22. Універсальне будівля ПТУ на 960 учнів (стіни цегляні)  234-1-131.85 Б
 23. Універсальний корпус для профтехучилищ на 720 учнів  232-1-132.85 Г
 24. Спальний корпус на 250 місць для санаторіїв в великопанельних конструкціях  241-1-61.с.85 В
 25. Громадський корпус для будинків відпочинку, пансіонатів і будинків відпочинку для сімейних з дітьми на 500 місць  242-2-30.85  Г
 26. Кінотеатр (стіни цегляні) на 300 місць  264-13-131. с.85 Б
 27. Дитячі ясла-садок на 140 місць з цегляними-ми стінами  211-1-341.86 Д
 28. Дитячий ясла-садок на 140 місць з цегляними стінами  214-1-342.86 Д
 29. Каркасно-панельний дитячий садок-ясла на 95 місць  212-1-343.86 Б
 30. Школа на 22 класи  221-1-438.85 В
 31. Середня школа на 11 класів  224-1-464с.86 Г
 32. Середня школа на 11 класів  224-1-465.86 Д
Промислові будівлі і споруди
 33. Виробничий корпус бази технічного обслуговування ремонту 450 будівельних машин  409-14-44 А
 34. Холодильник. М'ясокомбінат потужністю 100 тонн м'яса в зміну.  412-1-40 Е
 35. Адміністративно-побутовий корпус. М'ясокомбінат потужністю 100 тонн за зміну.  416-1-124 А
 36. Підсобний корпус для комбікормових заводів потужністю 650-700 тонн за зміну.  416-7-189 А
 37. Цех з переробки низкоскоростной деревини потужністю по сировині 35 тис.м3 в рік (стіни панельні)  411-2-151.83 Е
 38. Виробничо-експлуатаційна база газового господарства для міст з населенням 25 тис. Жителів  416-9-20.83 Е
 39. Заводоуправління площею 2,5 тис. Кв. м для промислових підприємств (в панельних конструкціях)  416-1-143.83 А
 40. Адміністративний корпус вантажної автостанції на 1.5 тис. Т відправлень на добу з контейнерної майданчиком  416-1-144.83 Б
 41. Цех з виробництва гумової крихти потужністю 3 тис. Т на рік  409-29-77.85 Е
 42. Блок виробничо-технічного обслуговування житлового фонду (стіни цегляні)  416-7-223.85 Д
 43. Ремонтно-механічна майстерня для торф'яних підприємств з парком до 30 тракторів  416-7-224.85 Е
 44. Універсальне одноповерхова промислова будівля для електротехнічних виробництв площею 40 тис. М. Обладнання мостовими електричними кранами  400-0-29.86 А
 45. Будівля цехових служб управління 4-поверхова довжиною 42 м в великопанельних безкаркасних конструкціях  416-01-166.85 Б
 46. ??Склад для зберігання непродовольчих товарів складської площею 2500 м. Головний корпус  701-2-29.85 А
 47. Холодильник для фруктів ємністю 3000 тонн на базі холодильної установки ХМФ-32А  813-3-10.84 Г
 48. Центральна ремонтна майстерня в блоці з гаражем для господарств з парком на 25 тракторів  816-1-73, с.85 А
 49. Профілакторій для гаража на 10 автомобілів з теплою стоянкою на 6 автомобілів (цегляні стіни)  816-1-74.86 В
 Те ж (панельні стіни)  816-1-75.86 А

 

* Схема прив'язки по шифру кожного варіанту наведена в додатку 5

** Доповнюється другий секцією.

Додаток 4

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ МЕРЕЖЕВОГО ГРАФІКА

 номер варіанта  Кількість захваток  Тривалість виконання робіт на захваток
 Зрізування рослинного шару  Вертикальне планування  Уривка траншей під фундаменти  Зачистка і підготовка основи  монтаж фундаментів  гідроізоляція  Монтаж конструкцій підвалу і фунд. балок  зворотня засипка
                       

Додаток 5

СХЕМИ прив'язки об'єкта І ІСНУЮЧИХ КОМУНІКАЦІЙ

А.

Вихідні дані за варіантами

 Показник, варіанти а б в г д е ж  Показник, варіант а б в г д е ж
 визначається розрахунком  визначається побудовою  визначається розрахунком  визначається побудовою

Б.

Вихідні дані за варіантами

 Показник, варіант а б в г д е ж  Показник, варіант а б в г д е ж

В.

Вихідні дані за варіантами

 Показник, варіант а б в г д е ж з  Показник, варіант а б в г д е ж з

Г.

Вихідні дані за варіантами

 Показник, варіант а б в г д е ж з  Показник, варіант а б в г д е ж з

Д.

Вихідні дані за варіантами

 Показник, варіанти а б в г д е ж з  Показник, варіант а б в г д е ж З
 довільно  1,52,03,04,05,05,24,63,72,81,51,32,62,93,54,0  довільно  1,02,01,53,54,02,01,03,53,74,85,03,62,52,73,0

Е.

Вихідні дані за варіантами

 Показник, варіант а б в г д е ж з    Показник, варіант а б в г д е ж з  

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. СНиП 3.01.01 - 85 Організація будівельного виробництва. - М .: Стройиздат, 1985.

2. СНиП 1.04.03 - 85 Норма тривалості будівництва.

3. Дикман Л. Г. Організація будівельного виробництва: Підручник для будівельних ВНЗ. - М .: Изд-во АСВ, 2006. - 512 с.

4. Розрахунок і оптимізація сітьових графіків будівництва / В. А. Побожій, С. І. Павленко, В. Я. Целлермаер. - М .: АСВ 2001. - 240 с.

5. Методичні вказівки до виконання стройгенплана в курсовому і дипломному проектах. - Уфа: ННІ, 1987.

6. ГЕСН-2001-01 Збірник №1. Земляні роботи, / Держбуд Росії / - М, 2000. - 204 с.

7. ГЕСН-2001-06 Збірник №6. Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні / Держбуд Росії / - М, 2000. - 72 с.

8. ГЕСН-2001-07 Збірник №7. Бетонні та залізобетонні конструкції збірні / Держбуд Росії / - М, 2000. - 104 с.

9. ГЕСН-2001-10 Збірник №10. Дерев'яні конструкції / Держбуд Росії / - М, 2000. - 64 с.

10. ГЕСН-2001-11 Збірник №11. Підлоги / Держбуд Росії / - М, 2000. - 28 с.

11. ГЕСН-2001-12 Збірник №12. Покрівлі / Держбуд Росії / - М, 2000.-20 с.

12. ГЕСН-2001-15 Збірник №15. Оздоблювальні роботи / Держбуд Росії / - М, 2000. - 104 с.

13. Добронравов С. С. Будівельні машини та обладнання: Довідник для будує. спец. вузів і инж.-техн. Працівників. - М.: Вища. шк., 1991. - 456 с.

14. Будівельні машини: Довідник: У 2 т. - Т.1: Машини для будівництва промислових, цивільних споруд і доріг / А. В. Раніев, В. Ф. Корелин, А. В. Жаворонков і ін .; За заг. ред. Е. Н. Кузіна. - 5-е изд., Прераб.- М .: Машинобудування, 1991. - 496 с.

15. Добронравов С. С., Дронов В. Г. Будівельні машини та основи автоматизації: Учеб. для будівельних вузів - М.: Висш.шк., 2001.- 575с.

 1   2   3
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати