На головну

показники еластичності

  1. Абсолютні і відносні показники зміни структур
  2. Абсолютні і відносні показники зміни структури
  3. Безпека продовольчих товарів: поняття, показники, нормативна база.
  4. Квиток 5. Показники якості виробів військової техніки
  5. Найважливіші показники ефективності підприємства
  6. Величина еластичності попиту
  7. Види цінової еластичності попиту

Для характеристики і кількісного аналізу попиту як функції використовуються показники еластичності.

У найзагальнішому вигляді еластичність відображає відсоткове зміна значення функції в результаті певного процентного зміни змінної, тобто є характеристикою чутливості.

Для характеристики попиту на товар використовують кілька показників (коефіцієнтів) еластичності: еластичність попиту за ціною (цінова еластичність); еластичність попиту за доходом; перехресна еластичність.

· Еластичність попиту за ціною (коефіцієнт цінової еластичності) визначається як частка від ділення процентної зміни величини попиту на процентну зміну ціни. Оскільки залежність величини попиту від ціни є зворотною, то коефіцієнт цінової еластичності буде негативною величиною. Тому в даному випадку до уваги береться абсолютне значення коефіцієнта. Можливі три варіанти:

1) якщо коефіцієнт цінової еластичності більше 1 (процентна зміна ціни веде до більшого процентному зміни величини попиту), то попит є еластичним. Крайньою формою еластичного попиту є абсолютно еластичний попит. Значення коефіцієнта прямує до нескінченності;

2) якщо коефіцієнт цінової еластичності менше 1 (процентна зміна ціни супроводжується-дається меншим процентним зміною величини попиту), то попит є нееластичним. Крайня форма нееластичного попиту - абсолютно нееластичний попит (наприклад, унікальні, життєво необхідні ліки);

3) якщо коефіцієнт цінової еластичності дорівнює 1 (процентна зміна ціни обумовлений-кість рівне процентна зміна величини попиту), то попит має одиничну еластичність.

· Коефіцієнт еластичності попиту за доходом показує ступінь реакції обсягу (величини) попиту на товар при зміні величини доходу споживача. При розрахунку цього коефіцієнта приймається до уваги знак (плюс або мінус). Якщо коефіцієнт еластичності попиту за доходом виявився негативною величиною, то такі товари є нізкокачествен-ними. Навпаки, нормальні товари характеризуються позитивною величиною коефіцієнта.

· Коефіцієнт перехресної еластичності - Характеризує ступінь реакції величини (обсягу) попиту на один товар при зміні ціни іншого товару. Якщо коефіцієнт перехресної еластичності більше нуля, то товари взаємозамінні; якщо менше нуля - то товари взаємодоповнювані; якщо дорівнює нулю - то товари незалежні, не пов'язані.

Для аналізу пропозиції також використовують показник еластичності.

еластичність пропозиції вимірює ступінь зміни величини (обсягу) пропозиції в залежності від збільшення ціни. Коефіцієнт еластичності пропозиції розраховується як відношення зміни величини (обсягу) пропозиції товару до зміни ціни цього товару.

Еластичність пропозиції залежить від ряду факторів. Це резерви виробничих потужностей; рівень товарних запасів; кількість часу у виробників для того, щоб відреагувати на зміну цін (чим більше вільних потужностей, запасів і часу, тим більше і можливість збільшити пропозицію).

Пропозиція, оскільки воно пов'язане зі зміною виробничого процесу, повільніше адаптується (пристосовується) до зміни ціни, ніж попит. Тому фактор часу є найважливішим у визначенні показника еластичності.

Зазвичай при оцінці еластичності пропозиції розглядаються наступні часові періоди: миттєвий, короткостроковий, середньостроковий і довгостроковий.

миттєвий період характерний тим, що реалізації підлягає вже вироблений товар. Товар надходить у продаж за усталеною ринковою ціною, тобто пропозиція тут має підлаштовуватися під попит.

під короткостроковим розуміється період, недостатній для здійснення виробником будь-яких змін в обсязі продукції, що випускається. Наприклад, садівник, який виростив яблука і приїхав на ринок їх продавати, не може змінити кількість пропонованих їм яблук, яка б не склалася ринкова ціна. Пропозиція в цьому випадку є нееластичним.

середньостроковий період достатній для розширення або скорочення виробництва на вже існуючих виробничих потужностях, але недостатній для введення нових потужностей. Еластичність пропозиції в цьому випадку підвищується.

Довгостроковий період характерний тим, що виробник в змозі змінити свої виробничі потужності, здійснити структурну перебудову виробництва, оновити обладнання. Він також передбачає приплив в галузь нових фірм при розширенні попиту або їх догляд за умови скорочення попиту на дану продукцію. Еластичність пропозиції в цьому випадку досягає максимальної величини.

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

гуманітарна | академія | Теорія попиту і пропозиції. | закон попиту | закон пропозиції | Правила поведінки споживачів | Виділяють такі характерні риси кривих байдужості. | Поняття і види організацій | Зовнішня і внутрішнє середовище організації | Життєвий цикл організації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати