На головну

Цивілізаційна теорія суспільного розвитку

  1. Amp; 3. Шляхи суспільного прогресу
  2. Amp; 6. Типологія історичного розвитку суспільства
  3. Погодження - теорія
  4. I РЕГІОНИ проривного розвитку
  5. II. Поняття про вроджені дефекти розвитку (ВДР)
  6. II. Тип циклічного цивілізаційного розвитку (східний тип).
  7. III група - захворювання з аліментарних чинників ризику розвитку патології.

В основі цивілізаційного підходу лежить реальний факт посилення взаємозв'язку і взаємозалежності, глобалізації основних проблем людства, усвідомлення пріоритету загальнолюдських цінностей перед класовими, груповими, національними.

Слово «цивілізація» латинського походження, що в перекладі означає цивільний, громадський. В даний час в науковій літературі термін цивілізація використовується:

· Для оцінки ступеня і рівня культури (розрізняють античну і сучасну, європейську і азіатську і т.д.);

· Для характеристики стадії розвитку людського суспільства, що прийшла на зміну варварства (Л. Морган, Ф. Енгельс);

· Як культурно-історичний цикл розвитку замкнутих груп, народів і

· Держав (Н. В. Данилевський, А. Тойнбі);

· Як заключна стадія розвитку культури, фаза її занепаду (О. Шпенглер);

· Як сукупність основних компонентів громадської
 життя: людського потенціалу, способу виробництва матеріальних благ, навколишнього середовища (розрізняють збиральництво, землеробську і промислову цивілізацію) (A.M. Ковальов);

· Як певну стадію в циклічному розвитку суспільства в цілісності складових його елементів: наука, економіка, культура і т.д. (Ю. В. Яковець).

Поглиблення інтернаціоналізації господарського життя, розвиток інтеграційних процесів сприяли виділенню і сприйняття громадських універсальних форм матеріального і духовного життя, якими насамперед є інститут приватної власності і ринковий механізм її функціонування, демократичні принципи політичного устрою, права людини і гуманістичні цінності. Цивілізаційна теорія виходить з визнання універсальності і загальності певних форм і принципів, що обумовлюють цілісність матеріального й духовного розвитку. Цивілізаційна цілісність має як функціональний, так і смислоутворюючий характер. Теорія цивілізації дозволяє звернути увагу на спадкоємність історичного процесу, показати його у взаємозв'язку і наступності, накопиченні матеріального і духовного багатства людського роду. Одним із прикладів періодизації суспільства згідно цівілізаціонноі теорії є теорія політичного розвитку суспільства, зміни цивілізацій. Відповідно до цієї теорії, можна виділити сім цивілізацій: неолітична, східно-рабовласницька (бронзовий вік), антична (залізний вік), раннефеодальная, прединдустріальная, індустріальна та постіндустріальна.

 Попередня   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   Наступна

Відвідування лекційних занять обятательно. | ГЛОСАРІЙ | Тема 1. Предмет і метод економічної теорії. Місце і роль економічної теорії в розвитку суспільства | Основні економічні поняття | Методи пізнання економічних процесів. Економічні категорії і закони | Позитивна і нормативна економічна наука. Функції економічної теорії. Економічна теорія і економічна політика | Людина і економіка. Різні моделі раціональної поведінки економічного людини | Системний підхід до вивчення економічних явищ | Класифікація типів економічних систем | Різноманіття форм власності в ринковій економіці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати