На головну

III. Взаємозв'язок держави і права.

  1. I.2.1) Поняття права.
  2. I.2.3) Система римського права.
  3. I.3.2) Історичне сприйняття римського права.
  4. I.5.1) Передумови загальної кодифікації права.
  5. IV. Матеріальні і процесуальні норми податкового права.
  6. IV.2.1) Поняття і класифікація позовів приватного права.

Право і держава перебувають у діалектичній єдності. В теорії з проблеми співвідношення права і держави існують два підходи. Перший - виходить з пріоритету держави над правом. Тут право розглядається як наслідок діяльності держави. Другий - обмеження державою правом: право виникає до держави, старша за нього. Існує і третя точка зору, суть якої в тому, що їхні взаємини носять характер двосторонньої залежності. Творча роль держави щодо права полягає в здійсненні правотворчої діяльності, в забезпеченні розвитку всієї системи джерел права, у впливі на вибір методів правового регулювання, в тому, що воно керує правовим середовищем суспільства, сприяє її оновленню. З іншого боку, право - засіб обмеження держави. Воно, за словами С. Алексєєва, головний інструмент цивілізації, здатний приборкати держава, його свавілля.

Прогресивний потенціал права може бути реалізований тільки в умовах демократичного суспільства правовою державою. Ступінь розвитку об'єктивного права є показником культури, досягнутого суспільством. Корисність права для суспільства підвищується в залежності від того, наскільки воно здатне служити засобом задоволення передових, прогресивних, громадських і особистих потреб та інтересів. Метою правового регулювання є впорядкування суспільних відносин, їх подальший розвиток. Це означає, що політичні, економічні та інші реформи в суспільстві здійснюються за допомогою права, т. Е. Спочатку приймаються відповідні норми права, втілення яких в життя тягне необхідні зміни.

 Попередня   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   Наступна

I. Держава і право. Їх роль в житті суспільства. | II. Поняття права, його соціальне призначення. | Виділяють три основні форми права. | Види нормативних актів. Закони та підзаконні акти. | Види нормативних актів за юридичною силою | Основні правові системи сучасності. | Романо-германська правова сім'я. | Правова сім'я англо-саксонського загального права. | Мусульманське право (сім'я ісламського права). | Міжнародне право як особлива правова система. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати