Головна

Відвідування лекційних занять обятательно.

  1. Блоку лекційних занять на осінній семестр 2014-2015 навчального року
  2. Блоку лекційних занять на осінній семестр 2014-2015 навчального року
  3. Блоку лекційних занять на осінній семестр 2014-2015 навчального року
  4. ВИДИ ЗАНЯТЬ З БОЕВОЙ ПІДГОТОВЦІ
  5. Види фізкультурно-оздоровчих занять дорослих
  6. Гігієнічні вимоги при проведенні занять
  7. ГЛАВА 13. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАНЯТИЙ

Оцінка знань студентів проводиться за результатами виконаних завдань: практичних робіт, СРО, тестування, усного та письмового опитування.

До кожного Рубіжне контролю необхідно заробити не менше 5 оцінок, на семінарських заняттях, без урахування СРО. Це дасть можливість виставити рейтинг за поточними оцінками. В іншому випадку - колоквіум по пройдених тем.

Критерії оцінки знань:

 % -ве Зміст  критерії
 0-49  Повна відсутність знань програмного матеріалу; незнання основного матеріалу навчальної програми, допуск грубих помилок
 50-74  Відповідь в основному правильний, але неповний; в ньому виявляється недостатньо глибоке розуміння програмного матеріалу; допускаються окремі помилки у викладі провідних ідей і теоретичних положень; проявляється вміння лише до репродуктивного викладу матеріалу; відсутні самостійні висновки і узагальнення.
 75-89  Відповідь повний, правильний; показані знання основних ідей, положень досліджуваних джерел. Правильна оцінка суспільних явищ. Знання фактичного матеріалу, основних понять і законів. Залучення матеріалу з інших навчальних предметів, з періодичної преси та Інтернету.
 90-100  Відповідь повний, правильний; показані знання основних ідей, положень досліджуваних джерел. Правильна оцінка суспільних явищ. Знання фактичного матеріалу, основних понять і законів. Залучення матеріалу з інших навчальних предметів, з періодичної преси та Інтернету. Уміння вести доказ, аргументувати, робити спростування, висновки і узагальнення.

8) Вимоги навчальної дисципліни:

- Не спізнюватися на заняття - за систематичні запізнення (-) 5%;

- Не розмовляти під час занять, не читати газети, не жувати гумку - (-) 10%;

- Відключати стільникові телефони;

- Не пропускати заняття; в разі відсутності через хворобу представляти довідку;

- Пропущені заняття з поважних причин, відпрацьовувати в певний викладачем час, пропущене заняття без поважної причини до відпрацювання не допускається;

- Брати активну участь у навчальному процесі;

- Старанно виконувати домашні та інші завдання;

- Конструктивно підтримувати зворотний зв'язок на заняттях.

- За участь у студентських конференціях за темами дисципліни (+) 10%

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

СІЛЛАБУС | Тема 1. Предмет і метод економічної теорії. Місце і роль економічної теорії в розвитку суспільства | Основні економічні поняття | Методи пізнання економічних процесів. Економічні категорії і закони | Позитивна і нормативна економічна наука. Функції економічної теорії. Економічна теорія і економічна політика | Людина і економіка. Різні моделі раціональної поведінки економічного людини | Системний підхід до вивчення економічних явищ | Класифікація типів економічних систем | Индетерминистские і детерминистские концепції розвитку людського суспільства. | Цивілізаційна теорія суспільного розвитку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати