Головна

Дві стратегії психологічної роботи в школі

  1. Divide; несталий і перехідні режими роботи насосів
  2. I. КУРСОВІ РОБОТИ
  3. II. ДИПЛОМНІ РОБОТИ
  4. II. Стандарти роботи комерції
  5. IV. Огляд в кінці 1-го року навчання в школі.
  6. IV. Основні напрямки реалізації Національної стратегії протидії корупції
  7. IV. Порядок роботи комісії

У найзагальнішому вигляді завдання психолога в школі можна позначити як психологічне забезпечення педагогічної діяльності. Як, яким чином таке забезпечення може будуватися? Ми пропонуємо виділити дві стратегії, два основних напрямки психологічної діяльності в школі. Їх можна позначити як психологічне консультування та проектування (або "конструювання"). Ми не наполягаємо на пропонованих термінах, не вважаємо їх особливо вдалими. Нам би хотілося лише обговорити зміст такого поділу, його конструктивність. Проте, "проектування" здається більш відповідним терміном, так як мова йде про психологічної роботи на рівні створення проекту соціальної ситуації. Цей вид професійної діяльності психолога є складну взаємодію з представниками інших спеціальностей (в нашому випадку, це в першу чергу педагоги) з прогнозування майбутньої ситуації і закладанню в неї таких психологічних умов, що б забезпечували оптимальне протікання певної соціальної діяльності. Під консультуванням ж ми розуміємо рішення корекційних завдань (в найширшому сенсі) вже ситуації, що склалася, тобто, іншими словами, психолог повинен допомогти клієнту (окремої людини, групи, організації) адаптуватися до вже існуючих умов. Можна сказати, що якщо при консультуванні мета психолога - максимальне проникнення в особливості конкретного випадку і пошук психологічних механізмів його корекції, то при проектувальної діяльності його завданням стає виявлення психологічного змісту певного виду ситуацій. Для повноцінної проектувальної діяльності необхідна взаємодія психолога з іншими фахівцями, тільки спільно з педагогами можливо провести змістовний аналіз педагогічної діяльності, виокремити її психологічні складові. Можна також говорити про необхідність співпраці з соціологами, наприклад, для виявлення тих соціальних тенденцій, які визначають розвиток всієї системи освіти в суспільстві, або для прогнозування напрямку змін в межпоколенних відносинах, які, звичайно, є важливим фактором сфери виховання.

Виділивши такий вид активності психолога в школі, як проектувальних діяльність, зупинимося на її утриманні. Перший аспект цієї роботи є психологічне забезпечення організаційних рішень всієї системи освіти і окремих її елементів. Вікові межі початку навчання в школі, проблема диференціації навчання, вплив загальності та обов'язковості навчання на його якість, зв'язок вибору навчального закладу і місця проживання, - всі ці питання потребують комплексного вирішення з урахуванням в тому числі і психологічних аспектів. Причому звичне для психологів внутрінаучнимі розподіл на "різні психології" в практичній діяльності не проходить. Так, в житті сучасної школи тісно переплетені проблеми, які ми могли б віднести до психології педагогічної, вікової, медичної і, звичайно,

соціальної. Розділити їх в реальній діяльності досить важко і навряд чи необхідно. Однак при спробі професійної рефлексії, якої ми зараз займаємося, такий розподіл необхідно. Тому в подальшому ми, природно, більша увага будемо приділяти соціально-психологічної проблематики, яка, з одного боку, в достатньому обсязі представлена ??в роботі шкільного психолога, а з іншого - є складовою багатьох складних комплексних завдань.

Ключем до вирішення багатьох проблем цього напрямку діяльності психолога в системі освіти виступає аналіз функціонування школи як інституту соціалізації. Одним з аспектів цього аналізу буде стан нинішнього суспільства і така його характеристика як нестабільність. Іншим аспектом є аналіз організації життя школи.Попередня   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   Наступна

Політика як психологічний феномен | Політична психологія - теорія без практики | Можливі напрямки і методи роботи психолога в політичній сфері | Введення в проблему | Деякі принципові орієнтири практики вдосконалення спілкування | Про формує і корекційної стратегіях | Нормативна і особистісно-творча тенденції в спілкуванні | Психологічні проблеми адаптації до нової культури | Визначення ефективності рекламного впливу | Показники ефективності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати