Головна

Тестові завдання.

  1. Паперові тестові картки
  2. Домашні завдання.
  3. Завдання.
  4. Завдання.
  5. Завдання.
  6. Завдання.
  7. Завдання.

1. Виберіть найбільш повне визначення предмета курсу «Національна економіка Білорусі»:

а) національна економіка вивчає діяльність, що включає виробництво та обмін товарами;

б) національна економіка вивчає темпи і пропорції розвитку соціально-економічних процесів відтворення в країні;

в) національна економіка вивчає, як суспільство використовує обмежені ресурси, необхідні для виробництва різних товарів з метою задоволення потреб її членів;

г) національна економіка вивчає цілісну систему економіки як сукупність соціально-економічних процесів, закономірностей її функціонування і розвитку в розрізі структурно-функціональних елементів, підсистем, потенціалів і механізмів;

2. Вкажіть, чи є вірними наступні твердження (так чи ні):

а) основна мета національної економіки полягає в тому, щоб досягти успіху у підприємницькій діяльності;

б) національна економіка не є точною наукою, вона може використовувати статистичні методи аналізу для використання багатьох конкретних проблем;

в) в порівнянні з природничими науками національна економіка більш пов'язана з практичною діяльністю і в меншій мірі спирається на фундаментальну теоретичну основу;

г) основне завдання національної економіки як науки полягає в тому, щоб оволодіти методами аналізу, прогнозування, планування, програмування і регулювання національної господарської системи в цілому, її суб'єктів і окремих організаційно-правових форм ринкового господарювання.

3. Что відображають макроекономічні показники?

а) ефективність роботи окремої фірми;

б) зміна цін на ринках окремих товарів;

в) загальні тенденції в національній економіці;

г) сутність економічних процесів;

д) закономірності розвитку національної економіки.

4. Назвіть відмінні риси економічної системи:

а) централізація управління;

б) сукупність всіх економічних процесів;

в) форми власності на економічні ресурси та результати господарської діяльності;

г) форми організації;

д) способи і методи регулювання.

5. Які елементи включає система національних рахунків?

а) показники обсягу, динаміки, структури виробництва ВВП,

б) рахунок товарів і послуг, рахунок виробництва,

в) рахунок утворення доходів,

г) рахунок розподілу первинних доходів,

д) рахунок використання національного наявного доходу,

ж) рахунок операцій з капіталом та ін.

6. Що є найважливішим системоутворюючим фактором у процесі розвитку національної економіки?

а) взаємодія секторів, сфер, галузей, виробництв,

б) структура національної економіки,

в) проведення структурних перетворень,

г) підтримання пропорцій на оптимальному рівні,

д) пропорційність у розвитку елементів економічної системиПопередня   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   Наступна

Передумови та етапи формування перспективної моделі соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь | Інституційні перетворення і розвиток інститутів ринку | Підприємництво як найважливіший фактор ефективного розвитку національної економіки. | Структурна трансформація економіки та інноваційно-інвестиційна політика | Цілі і функції державного регулювання економіки. Система органів державного управління | Методи і інструменти реалізації економічної політики держави | Система прогнозів і програм розвитку національної економіки | Тенденції та фактори міжнародної економічної інтеграції | Особливості багатовекторної міжнародної економічної політики Республіки Білорусь | Перспективи участі Білорусі в системі міжнародного поділу праці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати