Головна

Соціально-споживчий комплекс

  1. I.3. ЛЕКЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС
  2. V. 17.3. Структура характеру та симптомокомплекси його властивостей
  3. Автомобільна дорога як комплексне інженерна споруда
  4. Агропромисловий комплекс
  5. Агропромисловий комплекс (АПК)
  6. Агропромисловий комплекс США
  7. Агропромисловий комплекс.

Соціально-споживчий комплекс об'єднує виробництво матеріальних благ і послуг для населення і включає торгівлю і громадське харчування, побутове обслуговування населення та житлово-комунальне господарство. Особливість його функціонування полягає в тому, що через суб'єкти господарювання (підприємства, організації, фірми та ін.) Здійснюється доведення до населення товарів і послуг.

Торгівля ділиться на внутрішню и зовнішню. Внутрішня торгівля здійснює реалізацію товарної продукції на внутрішньому ринку країни. Вона охоплює оптову та роздрібну торгівлю. Саме роздрібна торгівля завершує процес товарного обігу, так як з її допомогою товари, вироблені в інших галузях економіки, доводяться до споживачів.

Роздрібна торговельна мережа, з урахуванням особливостей торговельного обслуговування, ділиться на стаціонарну, пересувну і посилочну. Провідна роль належить стаціонарної, до якої відносяться магазини і дрібнороздрібна мережу. До дрібнороздрібної торговельної мережі належать павільйони, намети, лотки, кіоски, а також торговельні автомати.

Торговельне обслуговування сільського населення, особливо жителів малих населених пунктів, багато в чому визначається станом споживчої кооперації.

Побутове обслуговування населення об'єднує підприємства та організації, які виконують індивідуальні замовлення населення на виготовлення виробів особистого споживання, ремонт предметів культурно-побутового і господарського вжитку, які надають інші побутові послуги.

Систему управління галуззю утворюють Білоруське державне об'єднання організацій побутового обслуговування населення (ГО «Белбі») і управління побутового обслуговування облвиконкомів і Мінського міськвиконкому.

У республіці взято курс на розвиток побутового обслуговування населення, яке має середній рівень доходів. Найбільш високими темпами передбачається розвивати послуги з ремонту побутової техніки, особистого автотранспорту, меблів, послуги перукарень, пралень і хімчисток.

Головним завданням розвитку сфери послуг на 2011 -2015 рр. є забезпечення населення незалежно від місця проживання високоякісними послугами світового рівня за доступними цінами. Для цього передбачається:

збільшення обсягу та асортименту послуг за рахунок зростання кількості робочих місць у цій сфері та підвищення продуктивності одного робочого місця в 1,8 рази;

підвищення вкладу в розвиток сфери послуг підприємництва шляхом створення умов для його розвитку, в тому числі за рахунок виділення ділянок землі і створення необхідної інфраструктури;

розвиток експорту послуг;

формування великих конкурентоспроможних організацій, інтегрованих структур, в тому числі мереж, кластерів; створення спільних підприємств і великих торгових організацій, які застосовують мережеві технології, в тому числі торгово-промислових холдингів, розподільних центрів;

подальший розвиток сфери послуг в сільській місцевості, малих і середніх міських поселеннях шляхом підтримки її кредитними ресурсами, залучення інвестицій в розвиток транспортної, комунікаційної та соціальної інфраструктури;

вдосконалення каналів руху товару шляхом розвитку електронної торгівлі (створення Центру електронної торгівлі, формування електронного виставкового комплексу, електронної біржі і ярмарків);

формування системи республіканських, регіональних і зарубіжних оптових логістичних центрів;

розширення в сфері побутового обслуговування мережі філій та міні-відділень, в тому числі створення в організаціях торгівлі та служби побуту мережі віддалених пунктів з надання побутових послуг, надання побутових послуг через організації зв'язку;

прискорений розвиток пріоритетних галузей сфери послуг - інформаційних, телекомунікаційних, фінансових, логістичних, послуг ринкової інфраструктури, а також соціальних послуг, що підвищують якість життя населення;

створення умов для переміщення капіталу і трудових ресурсів в сферу послуг з інших секторів національної економіки.

Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) - галузь, яка забезпечує відтворення і утримання житлового фонду, а також доведення житлово-комунальних послуг до безпосередніх споживачів, тобто створює необхідні умови для життєдіяльності людини.

До складу житлово-комунального господарства входять наступні підгалузі: житлове господарство (житлова сфера); готельне господарство; комунальне господарство, яке здійснює ресурсне забезпечення житлового фонду та інших будівель і приміщень (водопостачання, газопостачання, електропостачання), прибирання та благоустрій територій населених пунктів (утримання дорожньо-мостового господарства, озеленення, вивезення та утилізацію сміття, каналізацію); всього більше 30 видів діяльності.

Пріоритетними напрямками розвитку ЖКГ на 2011 - 2015 рр. є:

надання послуг житлово-комунального господарства відповідно до державних соціальних стандартів обслуговування населення;

зниження витрат на надання житлово-комунальних послуг населенню на основі впровадження прогресивних енерго- і ресурсозберігаючих технологій;

підвищення рівня відшкодування населенням витрат на надання житлово-комунальних послуг з урахуванням зростання доходів;

збільшення обсягів капітального ремонту і теплової модернізації житлового фонду та скорочення термінів їх проведення;

поліпшення благоустрою території, прилеглої до житлових будинків, створення місць для стоянки автомобілів, розвиток комунальної інфраструктури населених пунктів, особливо в сільській місцевості та малих міських поселеннях.Попередня   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Наступна

Основні макроекономічні показники та пропорції. | Передумови становлення, функціонування і розвитку національної економіки | Основні макроекономічні показники та пропорції | Динаміка промислового виробництва по галузях промисловості представлені в таблиці П 2.1 додатка 2. | Машинобудівна, металообробна і металургійна промисловість | Хімічна, нафтохімічна, лісова і деревообробна промисловість | Легка промисловість | Агропромисловий комплекс (АПК) | будівельний комплекс | Транспорт і зв'язок |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати