Головна

будівельний комплекс

  1. I.3. ЛЕКЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС
  2. V. 17.3. Структура характеру та симптомокомплекси його властивостей
  3. Автомобільна дорога як комплексне інженерна споруда
  4. Агропромисловий комплекс
  5. Агропромисловий комплекс (АПК)
  6. Агропромисловий комплекс США
  7. Агропромисловий комплекс.

Будівельний комплекс включає сукупність підприємств, об'єднань і організацій, діяльність яких спрямована на створення, реконструкцію та освоєння об'єктів виробничого та невиробничого призначення. Продукцією будівельного комплексу вважаються повністю завершені будівництвом і здані в експлуатацію будівлі і споруди, виробничі потужності, об'єкти соціальної інфраструктури.

Будівельний комплекс об'єднує підрядні та спеціалізовані будівельні організації, підприємства промисловості будівельних матеріалів та будівельної індустрії, проектно-вишукувальні, конструкторсько-технологічні та науково-дослідні організації, будівельні фірми, біржі та інші формування, які спеціалізуються в галузі будівництва (незалежно від форм власності та відомчої належності ), включаючи галузеві органи управління. На частку будівельного комплексу Республіки Білорусь в складі двох взаємопов'язаних секторів - власне будівництва і промисловості будівельних матеріалів і конструкцій - припадає понад 10% обсягу ВВП країни.

Комплекс об'єднує понад 4,3 тис. Будівельних і ремонтно-будівельних організацій різних потужностей і форм власності, в тому числі 109 будівельних трестів і об'єднань, понад 200 підприємств промисловості будівельних матеріалів і будіндустрії, понад 40 проектних інститутів, близько 20 науково-дослідних і конструкторсько -технологічних організацій.

Будівництво і виробництво будівельних матеріалів здійснюють більше 20 різних міністерств, концернів та об'єднань, будівельно-монтажні роботи переважно ведуть організації Міністерства архітектури і будівництва, Міністерства транспорту і комунікацій, Міністерства сільського господарства і продовольства, Міністерства промисловості, Міністерства зв'язку та інформатизації, Міністерства енергетики (ВАТ «Белтрансгаз», ПО «Белтопгаз», ПО «Біленерго») і ін.

Республіканським органом державного управління будівельним комплексом є Міністерство архітектури і будівництва Республіки Білорусь. Воно проводить в межах своєї компетенції державну житлову і техніко-економічну політику в комплексі, здійснює управління архітектурної та містобудівної діяльністю на території країни, координує діяльність Комітету державного будівельного нагляду в сфері контролю за проведенням проектних і будівельних робіт. На підприємствах Міністерства випускається до 70% обсягу будівельних матеріалів і конструкцій.

У будівельному секторі економіки республіки забезпечуються високі темпи зростання підрядних робіт - майже дворазове збільшення за 2006-2010 роки. По будівництву житла в розрахунку на одну людину Білорусь посідає перше місце на пострадянському просторі.

Основними пріоритетами розвитку будівельного комплексу відповідно до проекту Основних положень програми соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2011 - 2015 роки є зниження вартості і гарантія якості будівництва, масове будівництво доступного, комфортного та енергоефективного житла. В майбутньому п'ятилітті повинні бути вирішені завдання по зниженню матеріало- - і енергоспоживання при будівництві та експлуатації будівель і споруд, скорочення тривалості інвестиційно-будівельного циклу, розвитку сучасних виробництв будівельних матеріалів і виробів, інженерної та соціальної інфраструктури. Основні напрямки реалізації даного завдання наступні:

проектування і будівництво сучасних екологічно безпечних будівель і споруд, розробка та впровадження технологій для виробництва відповідно до європейських вимог конкурентоспроможних будівельних матеріалів, що забезпечують економію матеріальних і енергетичних ресурсів;

розширення індивідуального житлового будівництва, в тому числі розвиток малоповерхового житлового будівництва;

насичення внутрішнього ринку республіки будівельними матеріалами вітчизняного виробництва;

нарощування експортного потенціалу та збільшення виробництва імпортозамінної продукції.

Для модернізації підприємств з виробництва будівельних матеріалів і підрядних організацій передбачається залучити як вітчизняні, так і іноземні інвестиції. Будуть реалізовані наступні основні інноваційні проекти:

будівництво та введення в дію трьох нових технологічних ліній з виробництва цементу, в тому числі сухим способом, на основі сучасних енергозберігаючих технологій із заміною природного газу на вугілля та альтернативні види палива, що забезпечить приріст базових потужностей з виробництва цементу в 2 - 2,5 рази і дозволить нарощувати експортні поставки цементу з 500 тис. тонн до 1.500 тис. тонн в рік;

будівництво гірничо-збагачувального комбінату і модернізація діючих виробництв нерудних матеріалів;

організація сучасного импортозамещающего виробництва енергозберігаючого, ламінованого, дзеркального, гнутого загартованого, полірованого скла надтонких номіналів і піноскла.

Реалізація заходів за вказаним напрямком дозволить забезпечити модернізацію будівельних організацій, підвищити продуктивність праці в 1,4 - 1,5 рази і наблизити її до рівня зарубіжних країн, збільшити експорт підрядних робіт в 1,3 - 1,5 рази, забезпечити внутрішній ринок республіки високоякісної будівельної продукцією вітчизняного виробництва, здійснювати будівництво об'єктів з високими технологічними та експлуатаційними параметрами. Введення житла до кінця п'ятирічки складе 1 кв. метр загальної площі на людину в рік.

 Попередня   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   Наступна

Навчально-методичний комплекс | Вступ | Основні макроекономічні показники та пропорції. | Передумови становлення, функціонування і розвитку національної економіки | Основні макроекономічні показники та пропорції | Динаміка промислового виробництва по галузях промисловості представлені в таблиці П 2.1 додатка 2. | Машинобудівна, металообробна і металургійна промисловість | Хімічна, нафтохімічна, лісова і деревообробна промисловість | Легка промисловість | Розділ 6 Комплекси соціальної сфери. Регіональна структура національної економіки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати