Головна

Хімічна, нафтохімічна, лісова і деревообробна промисловість

  1. Автомобільна промисловість зарубіжної Європи
  2. Автомобільна промисловість США
  3. Внутрішній і зовнішній стан обраного роду в патріархальний період. Богослужіння та обряди. Звичаї і спосіб життя. Правління, промисловість і просвітництво.
  4. газова промисловість
  5. газова промисловість
  6. газопереробна промисловість
  7. Гірничодобувна промисловість Канади

Хімічна та нафтохімічна промисловість є важливою складовою промислового комплексу Республіки Білорусь. У 2010 році в цій галузі вироблено продукції (в поточних цінах) на суму 16850,6 млрд. Рублів. На частку хімічної промисловості припадало 13658,6 млрд. Рублів, нафтохімічної - 2414,1 млрд. Рублів. Питома вага хімічної та нафтохімічної промисловості в загальній вартості виробленої продукції промислового комплексу в 2010 році становив 10,4%. Індекс виробництва до рівня 2009 року склав 113,5%.

Основною продукцією хімічної промисловості Білорусі є виробництво мінеральних добрив. У 2010 році виробництво мінеральних добрив (в перерахунку на 100% поживних речовин) склало 6175,2 тис. Тонн, в тому числі азотних 760,1 тис. Т., Калійних 5222,7 тис. Т., Фосфорних 192,4 тис. т. Найбільшими виробниками мінеральних добрив в Білорусі є: ВО «Білоруськалій», Гродненське ВО «Азот», ВАТ «Гомельський хімічний завод».

У створеному в 1975 годуПО «Білоруськалій» (м Солігорськ) зосереджено 14% світових потужностей з випуску калійних добрив і 16% їх світового експорту. «Білоруськалій» випускає також технічну сіль, яка використовується на теплоелектростанціях, кормову сіль для великої рогатої худоби. Частина галітових відходів (4,6%) знаходить застосування в комунальному господарстві.

Гродненське ВО «Азот» отримало першу продукцію (аміачну селітру) в 1963 р Відкрите акціонерне товариство "Гродно Азот" - сучасне високоавтоматизоване підприємство нафтохімічного комплексу Республіки Білорусь, що входить в Білоруський концерн по нафті і хімії (концерн "Белнефтехим"). Підприємство спеціалізується на випуску аміаку рідкого технічного (976,8 тис. Тонн в рік), азотних добрив, метанолу технічного, капролактаму, палива біодизельного і двоокису вуглецю рідкої. Близько 60 відсотків виробленої продукції реалізується на внутрішньому ринку, решта експортується. Основна сировина - природний газ - імпортується з Росії.

Фосфатні добрива виробляються в ВАТ «Гомельський хімічний завод», одному з найбільших підприємств Білорусі з виробництва різної хімічної продукції, і в першу чергу з виробництва фосфоровмісних добрив, азотно-фосфорно-калійних добрив, амофосу, суперфосфату амонізованого, тукосумішей різних марок. Тут випускається більше 20 видів продукції. За своєю якістю багато видів добрив не поступаються зарубіжним аналогам, частина продукції експортується. Завод працює на привізній сировині, яке транспортується на великі відстані. Це позначається на собівартості продукції. Крім того, навколо підприємства накопичується велика кількість відходів, що ускладнює екологічну обстановку в Гомелі.

Значне місце в хімічній галузі в республіці займає лакофарбова промисловість. Найбільше підприємство ВАТ «Лакокраска» в Ліді випускає близько 30 видів лаків, більше 50 видів емалей на конденсаційних смолах, грунти та іншу продукцію. Підприємства з виробництва лакофарбової продукції працюють в Пінську, Могильові, Гомелі, Дзержинську та інших містах країни.

У Республіці Білорусь створена розвинена промисловість хімічних волокон і ниток. На частку республіки припадає 54% загального обсягу виробництва хімічних волокон і ниток в СНД. За окремим же видам продукції (поліефірні волокна і нитки, поліакрилонітрильні волокна, віскозна кордна тканину) Білорусь є монополістом на ринках СНД.

Засноване в 1968 р ВАТ «Полімір» в Новополоцьку є високоавтоматизоване підприємство, що виробляє широкий асортимент продукції: поліетилен високого тиску, акрилові волокна, продукти органічного синтезу і малотоннажної хімії, вуглецеві фракції, споживчі товари.

У нафтохімічній промисловості виділяються шинна і гумовотехнічна промисловість. У 2010 році вироблено 4818,4 тис. Штук шин, з них для вантажних автомобілів - 1128,3 тис. Штук, для легкових автомобілів - 3180,7 тис. Штук, для сільськогосподарських машин - 509,4 тис. Штук. Виробництво шин зосереджено в ВАТ «Белшина» в Бобруйську, виробництво гумотехнічних виробів - на підприємствах Кричева, Копилов, Гомеля, Мозиря.

Основним підприємством по переробці пластмас в Білорусі є Борисовський завод пластмасових виробів, що випускає понад 200 найменувань продукції. Побутова хімія представлена ??виробництвом синтетичних миючих засобів (Брест, Барановичі).

Проблеми підвищення конкурентоспроможності та збереження ринків збуту продукції хімічної та нафтохімічної промисловості Білорусі вирішуються шляхом модернізації і технічного переозброєння діючих виробництв.

Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловістьвключають групу галузей, пов'язаних з заготівлею, механічною обробкою і хімічною переробкою деревини. Вони інтегруються до більших міжгалузеві комплекси - лісовий, господарський і лісопромисловий.

У 2010 році вартість продукції лісової, деревообробної і целюлозно-паперової промисловості склала 4390,1 млрд. Рублів, або 2,7% від загального обсягу промислового виробництва. Найбільшу питому вагу займає деревообробна промисловість, де було вироблено продукції на суму близько 3,2 трлн. рублів.

лісовий комплекс - це інтегрована сукупність галузей і виробництв, що виконують функції як по відтворенню, охороні, захисту лісів, так і по заготівлі деревини, механічної, хіміко-механічної та хімічної переробкам деревної сировини. Механічна обробка включає лісопиляння, виробництво будівельних деталей, стандартних будинків, меблів і ін. Хімічна переробка здійснюється в лесохимической промисловості. Проміжне становище займає целюлозно-паперова промисловість, де хімічні технології поєднуються з механічними.

лісогосподарський комплексзабезпечує в першу чергу відтворення лісових ресурсів, їх охорону і використання. До нього відносяться також лісомисливське господарство, побічне лісокористування і сільськогосподарське виробництво. Лісопилки деревообробне виробництво в складі лісового господарства носить підсобний, допоміжний характер і направлено на переробку малоцінної деревини.

поняття лісопромисловий комплекс використовується в двох значеннях: 1) сукупність галузей лісової, деревообробної, целюлозно-паперової та лісохімічної промисловості (саме в такому значенні використовується в даному випадку); 2) господарсько-організаційне та виробничо-технічне об'єднання підприємств, розташованих на одному промисловому майданчику з лісовим масивом, в якому ведуться лісозаготівельні роботи.

Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість в даний час налічує близько 5 тис. Підприємств і виробництв. Основна кількість підприємств і виробництв знаходиться в сфері управління Білоруського виробничо-торгового концерну лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості «Беллесбумпром» і Міністерства лісового господарства Республіки Білорусь. Крім того, численні виробництва з первинної переробки деревини є на підприємствах Міністерства промисловості, Міністерства житлово-комунального господарства та ін.

У лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості необхідна структурна перебудова, спрямована на пріоритетний розвиток виробництв по хімічній і хіміко-механічної переробки деревної сировини, а також експортно орієнтованих та імпортозамінних виробництв, що базуються на нових високих технологіях. До нових відносяться виробництва: сульфатної біленої целюлози, великоформатної фанери, деревоволокнистих плит середньої щільності, високохудожніх наборів меблів, столярно-будівельних виробів високого рівня заводської готовності, нових видів шпалер та ін.

На перспективу (до 2015 р.) Прогнозується: доведення щорічних лісозаготівель до 19-20 млн. М?, розширення обсягів виробництва лісопродукції в 1,8 - 2 рази до рівня 1998 року, збільшення експорту лісопродукції в 1,9 - 2,1 рази, підвищення ефективності функціонування галузі шляхом забезпечення зростання рентабельності виробництва до 25 - 27%.

Головна задача лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості- Підвищення її конкурентоспроможності на основі активізації інвестиційної діяльності та кардинального оновлення основних засобів, модернізації діючих та створення нових виробництв з глибокої переробки деревної сировини. Стійкість і зростання ефективності функціонування галузі будуть базуватися на дотримання принципів раціонального, комплексного використання лісосировинних ресурсів країни в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.

Для цього необхідно вдосконалити внутрігалузеву структуру лісопромислового комплексу на основі випереджаючого розвитку виробництв по хімічній і хіміко-механічний переробці деревини, що базується на нових, екологічно безпечних і високих технологіях. Пріоритетний розвиток отримає виробництво нових, конкурентоспроможних на внутрішньому і зовнішніх ринках товарів - газетного паперу, облагороджених і облицьованих деревних плит, високохудожнього набору елітної і якісних меблів масового попиту, столярно-будівельних виробів високого рівня заводської готовності з оптимальними характеристиками з теплопостачання та шумоізоляції, шпалер з нетканих матеріалів і спіненого вінілу.

Технічне переозброєння і модернізація підприємств галузі повинні бути здійснені на основі впровадження нових ресурсозберігаючих технологій, що базуються на досягненнях в області автоматизації, мікроелектроніки і комп'ютеризації і забезпечують раціональне використання деревної сировини, зростання технічного рівня виробництва та конкурентоспроможності продукції. Подальше нарощування експортного потенціалу галузі буде здійснюватися на основі розширення масштабів продажу готової продукції з високим ступенем обробки, стабілізації, а в подальшому скорочення експорту необробленої деревини.

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Навчально-методичний комплекс | Вступ | Основні макроекономічні показники та пропорції. | Передумови становлення, функціонування і розвитку національної економіки | Основні макроекономічні показники та пропорції | Динаміка промислового виробництва по галузях промисловості представлені в таблиці П 2.1 додатка 2. | Агропромисловий комплекс (АПК) | будівельний комплекс | Транспорт і зв'язок | Розділ 6 Комплекси соціальної сфери. Регіональна структура національної економіки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати