На головну

Популяция - түрдің тіршілік ету формасы.

  1. Ағза және тіршілік ету жағдайы
  2. Биологиялық алуан түрлілік - популяциялар, биоценоздар мен экожүйелердің тұрақтылығының шарты.
  3. Вид, его критерии и структура. Популяция - структурная единица вида и элементарная единица эволюции. Способы видообразования. Микроэволюция.
  4. Вклад социальной и биологической компонент в общую смертность в историческом времени и в разных популяциях
  5. Меры по регуляции численности в различных популяциях (Дж. Харрисон, 1979)
  6. Популяция единица вида и эволюции. Микроэволюция

Экологияда популяция дегеніміз - бір бірімен өзара қарым - қатынаста болатын және үлкен территорияда бірігіп тіршілік ететін бір түрге жататын даралар тобы. Түр - тірі организмдер системасындағы негізгі структуралық бірлік. Ол тұқым қуалайтын ұқсас морфологиялық, физиологиялық және биохимиялық ерекшеліктері бар, бір бірімен еркін будандасып, ұрпақ бере алатын, белгілі тіршілік жағдайына беймделген абиотикалық, биотикалық ортамен белгілі қарым-қатынаста болатын табиғатта белгілі бір ареалды мекендейтін особьтардың жиынтығы. Вид это сложная биологическая система, состоящая из группировок организмов - популяций; обладающих обладающих характерными особенностями строения, физиологии и поведения.

Популяция - бұл қоршаған ортаның үнемі өзгеріп отыратын жағдайында санын тұрақты ұстап тұрүға қажетті жағдайлармен қамтамасыз етілген белгілі бір түрдін ағзаларының элементарлық тобы. Популяция ұғымын латын тілінен аударғанда populus - халық, тұрғындар деген мағына береді. Популяцияларға өсу, даму, үнемі өзгеріп отыратын жағдайда тіршілігін сақтауға қаблеттілік тән. Популяцияда үнемі тұқым қуалаушылық (наследование) өзгерістер болып тұрады. Будандасу (скрещивание) процесінің нәтижесінде олар популяцияда таралып, оны толықтырады. Популяцияда тіршілік үшін курес, табиғи сұрыпталу жүріп отырады, нәтижесінде берілген жағдайда пайдалы болатын өзгерістері бар ұрпақтар өсіп жетіледі, дамиды. Яғни (то есть) популяциялардың белгілі бір генетикалық және экологиялық сипаттамасы болады.

Популяциялардың күйі мен тіршілігі популяцияның жалпы санына және олардың кеністікте орналасуына байланысты болады. Популяцияны қүрайтын даралардың кеністікте таралуы әр түрлі болуы мүмкін. Ол даралардың қолайлы және қолайсыз физикалық жағдайларға немесе бәсекелестік қатынастарға реакцясын көрсетеді. Даралар мен олардың топтарының таралуы кездейсок, бірқалыпты және топтық болып болінеді.

Даралардың бірқалыпты таралуы табиғатта оте сирек кездеседі. Ол көбінесе әр түрлі даралар арасында бәсекелестікке бйланысты болады. Мұндай таралу типі жыртқыш балықтар мен территориялық инстинкті анық байқалатын балықтарда болады. Кездейсок таралу тек біртекті ортада және жиналуға қабілеті жоқ түрлерде байқалады. Мысалы,ұн құтының ұнның ішінде таралуы кездейсок болады. Топтық таралу - табиғатта жиі кездеседі. Топтардың өзі кездейсоқ немесе жиналып раталуы мүмкін. Әсіресе ағаштардың орман кеністігіндегі таралуы жақсы зерттелген. Егер ормандағы ағаштар бір түрге жататын бастапқыда олар әдетте жинақталып топтанып тараладыда ,уақыт өте келе олардың таралуы біқалыпты бола бастайды. Ал орманның қалындығы түрішілік бәсекелестік нәтижесінде кемиді. Аралас өсімдіктер біолестігінде басылатын түрлер әдетте топтанып ал доминатты түрлер бірқалыпты таралады. Кез келген популяция төмендегі қасиеттермен сипатталады.

   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   Наступна

Экология және тұрақты даму» пәні бойынша қысқаша дәріс курсы | Дәріс (1 сағ). | Практикалық міндеттерді шешудегі экологиялық ролі. | Тұрақты дамудың тұжырымдамасы | Тірі жүйелердің ұйымдасу деңгейлері. | Ағза және тіршілік ету жағдайы | Экологиялық факторлардың ағзаларға әсер ету заңдары | Негізгі абиотикалық факторлардың ағзалар өміріндегі экологиялық мәні | Температура. | Биотикалық факторлар |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати