На головну

Систематичні числа.

  1. II. Исчисляемые существительные в английском языке имеют форму единственного (Singular) и множественного (Plural) числа.
  2. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное (НОК).
  3. Именительный падеж множественного числа.
  4. Корень из комплексного числа. Основная теорема алгебры
  5. Неодноразові та систематичні посягання як різновиди продовжуваного злочину
  6. Подклассы имен существительных по категории числа.
  7. Порядок числа. Первісні корені.

Представлення натурального числа у вигляді

де

називається представленням числа в системі числення з основою . Числа називаються цифрами числа . Використовується коротший запис числа в системі числення з основою

Щоб представити число в системі числення з основою ділять на

потім на

і так далі ділять на

Легко переконатися в тому, що

Так виконується перехід від десяткової системи до системи числення з основою .

Щоб зв'ясувати, представленням якого натурального числа є дане , потрібно перейти від скороченого запису числа до повного і виконати вказані операції. Тим самим буде здійснений перехід від недесяткової системи числення до десяткової.

Перехід від недесяткової системи числення до недесяткової здійснюється в два етапи: спочатку від недесяткової переходять до десяткової, а потім від десяткової до потрібної недесяткової системи числення.

Інколи остання задача вирішується шляхом безпосереднього ділення в системі числення з основою даного представлення числа на нову основу /попередньо необхідно представити в системі числення з основою /.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Подільність чисел. Метод математичної індукції. | Прості числа | Ланцюгові дроби. | Функція Ейлера | Основні властивості конгруенцій. | Ознаки подільності. | Теореми Ейлера і Ферма. | Конгруенції першого степеня з однією невідомою. | Невизначені рівняння першого степеня. | Системи конгруенцій першого степеня. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати