На головну

Смещение- дозволяє підняти чи опустити текст відносно базової лінії: Нет, Вверх, Вниз.

  1. B, Выберите для выделенных в тексте А слов правильные значения.
  2. I. Прочитайте текст. Составьте словарь неизвестных вам терминов,
  3. II. Заполните пропуски словами из текста, приведенными ниже;
  4. IV. Дополните предложения словами и выражениями из текста.
  5. IV. Дополните предложения словами и выражениями из текста.
  6. Quot; КРАТКОСТЬ ТЕКСТА'ЗАКОНА
  7. Read the following texts about four seasons. (Прочитайте следующие тексты о временах года.)

Кернинг для символов. Кернинг - це налагодження інтервалу між певними комбінаціями літер, які, якщо таке налагодження не виконати, здавалися б досить віддаленими один від одного.

Абзац- сукупність символів, яка закінчуються маркером абзацу, що створюється в результаті натиснення клавіші Enter. Параметри форматування абзацу зберігаються у маркері абзацу. Абзац може містити багато символів або жодного.

Формати застосовуються тільки до виділених абзаців. Щоб змінити форматування абзацу, необхідно спочатку виділити абзац, а потім застосувати потрібні параметри форматування. Для виділення абзацу необов'язково виділяти його повністю, достатньо встановити курсор на цьому абзаці, або виділити деяку його частину.

Основні параметри форматування абзацу можна змінити за допомогою вказівки Формат/Абзац,інші параметри - за допомогою відповідних вказівок меню Формат: Табуляция, Обрамление и заливка, Колонки, Список, Нумерация заголовковтощо.

Чисельні параметри, що характеризують форматування будь-якого абзацу

При форматуванні абзацу можна змінювати такі чисельні параметри, що встановлюються вказівкою Формат/Абзац/Отступы и интервалы:

Отступ. Встановлює для абзацу відступ з лівого і правого боків. Поля Слеваі Справа, як правило, містять значення відступу в дюймах, але за бажанням можна змінити одиниці вимірювання за допомогою вказівки Сервис/Параметры/Общие.

Первая строка. Встановлює параметри першого рядка: Отступ, Выступ. Выступвикористовується для створення "висячого" рядка.

Интервал. Встановлюється значення інтервалу до та після кожного абзацу.

Межстрочный. Встановлює міжрядковий інтервал: Одинарный, Полуторный, Двойной, Точно.Опція Точнодозволяє в поле Значениевстановити конкретне значення міжрядкового інтервалу.

Нечисельні параметри, що характеризують форматування будь-якого абзацу

До нечисельних параметрів формату абзацу відносяться такі: (вони встановлюються за вказівкою Формат/Абзац/Отступы и интервалы, або Формат/Абзац/Положение на странице):

Выравнивание: Встановлює вирівнювання абзацу По левому краю, По центру, По правому краю, По ширине.

Запрет висячих строк.Ця опція не дозволяє залишати (переносити) один рядок абзацу на сторінці.

Не разрывать абзац.Якщо деякий абзац не доцільно розривати на дві сторінки, то слід використовувати цю опцію. Якщо при цьому абзац не вміщується на наявній сторінці, то він весь буде перенесений на наступну сторінку.

Не отрывать от следующего. Ця опція розміщує розглядуваний абзац на тій же сторінці, що й наступний. Найчастіше ця опція використовується для того, щоб заголовки не були у самому кінці сторінки.

С новой страницы. За цією опцією абзац розміщується на новій сторінці. Опцію доцільно використовувати для заголовків глав чи розділів, якщо необхідно, щоб заголовки глав чи розділів починались з нової сторінки.

Запретить нумерацию строк. Ця опція пропускає нумерацію рядків для даного абзацу, якщо така нумерація використовувалась раніше.

Запретить автоматический перенос слов.Якщо використовується перенесення, то ця опція забороняє розставляти їх символи в даному абзаці.

Інші параметри форматування абзацу встановлюються за вказівками: Табуляция (Формат/Табуляция).Використовуються п'ять типів вирівнювання для кожної позиції табуляції: По левому краю, По центру, По правому краю, По разделителю, С чертой...

Обрамление и заливка (Формат/Обрамление и заливка).Заключає абзаци у рамки та створює для них фон.

Список (Формат/Список).Додає до початку абзацу маркер або число.

Нумерация заголовков (Формат/Нумерация заголовков).Нумерує абзаци, до яких застосовувались стандартні стилі Заголовок 1, Заголовок 2,..., Заголовок 9.

Розділи

Будь-який документ може містити як мінімум один розділ. Кількість розділів у документі не обмежується.

Коли необхідно, щоб певні частини документу мали різний вигляд, документ треба поділити на розділи та відформатувати кожний розділ за своїми параметрами. В різних розділах можна по-різному визначити кількість колонок тексту, розмір полів сторінки, формат та послідовність номерів сторінок, зміст та розміщення колонтитулів. До тих пір, поки до документа не буде встановлено маркер розриву розділу, документ буде форматуватися як єдиний розділ.

В одному документі розділи відокремлюються між собою за допомогою спеціального роздільника Разрыв раздела.

Всі документи містять хоча б один розділ. В документах з одним розділом інформація про форматування розділу зберігається у маркері останнього абзацу документа (одночасно з форматами цього останнього абзацу). Якщо документ має два або більше розділів, кінець розділу відмічається спеціальним роздільником.

Роздільник зберігає інформацію про форматування розділу, аналогічно до того, як маркер абзацу містить інформацію про форматування абзацу. Якщо вилучити роздільник розділу, то розташовані до і після нього розділи зіллються і новий розділ буде мати параметри форматування того розділу, який розташовано після роздільника.

Роздільник розділу зберігає інформацію про:


· розмір паперу для друкування документу;

· розміри лівого, правого, верхнього та нижнього полів сторінки;

· орієнтацію паперу: книжкова чи альбомна;

· кількість колонок та відстань між ними;

· інформацію про вміст та розміри верхніх і нижніх колонтитулів, включаючи їх положення та вигляд;

· зноски та примітки;

· зміст розділу;

· нумерацію сторінок;

· нумерацію рядків.Послідовність дій при виконанні завдання:

1. Скопіюйте в свою папку файл Додаток 2

(D:\STUDENT\І курс\І курс Лабораторні роботи\Файли завдання\Додаток 2)

2. Відкрийте в своїй папці файл Додаток 2.

3. Вкажіть ім'я групи, в якій ви навчаєтесь, номер комп'ютера та прізвища виконавців лабораторної роботи.

4. Виконайте завдання, що вказані в цьому файлі.

5. Покажіть результат виконання викладачу. Закрийте програму Word.

6. З дозволу викладача видаліть файли, що були створені в даній лабораторній роботі.

Завдання 5. Напишіть висновок до лабораторної роботи.

ІІІ етап(виконується вдома) Дата ______

Завдання 6. За контрольними запитаннями підготуйтесь до захисту лабораторної роботи.

Визначте, які параметри форматування є спільними для символів, абзаців, сторінок. Результати подайте у вигляді діаграми Венна.
1   2   3   4
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати