Головна

Б. Особливості формування попиту, пропозиції та антициклічної регулювання агропродовольчого ринку в кризовій і післякризової фази економічного циклу

  1. I. Особливості хірургії дитячого віку
  2. I. Особливості експлуатації родовищ
  3. I. Узгодження головних членів речення
  4. I. Теоретичні основи формування артикуляційної моторики у дітей.
  5. II. 7.5. Розвиток уваги у дітей і шляхи його формування
  6. II. Вибір цільових сегментів ринку.
  7. II. Об'єктивні методи дослідження органів дихання. Особливості загального огляду. Місцевий огляд грудної клітки.

В умовах економічної кризи 90-х років пропозиція продукції перевищувала попит в умовах регресує ринку. При цьому розрив між попитом і пропозицією продукції в сільському господарстві ріс швидше, ніж в промисловості. Внаслідок цього ринкові ціни на сільськогосподарську продукцію знижувалися швидше, ніж на промислову (мова йде про реальні, а не номінальних цінах). Тільки за перші п'ять років ринкових реформ при зростанні цін на сільськогосподарську продукцію в 1776 разів, ціни на придбані сільськогосподарськими підприємствами промислові товари підвищилися в 7256 разів, внаслідок цього індекс паритету цін знизився з 1,0 до 0,24, тобто розрив у цінах збільшився в 4 рази. Починаючи з 1993 року, річні темпи інфляції сповільнюються, змінюється і співвідношення між ними, про що свідчить тенденція до підвищення річних індексів паритету. Однак диспаритет цін зберігається.

У фазі кризинайважливіша мета державного регулювання агропродовольчого ринку - збалансувати попит і пропозицію шляхом подолання спаду виробництва та його наслідків. Поряд з загальноекономічними заходами з подолання спаду виробництва,на ринку продовольства повинна використовуватися політика його стабілізації заснована на застосуванні методів антициклічного регулювання, пов'язаних в значній мірі з розширенням попиту на продовольство.

Антикризова політика розширення попиту на агропродовольчу продукцію повинна здійснюватися на основі використання антикризової програми Кейнса за наступними напрямками:

Розширення попиту на продовольство з боку населення, в першу чергу з боку малозабезпечених його груп. Попит на продовольство цих груп населення високоеластічен за доходами. Тому політика держави щодо зростання доходів цієї частини населення може сприяти помітному підвищенню попиту на продовольство. При цьому слід здійснювати державну підтримку малозабезпечених верств населення не просто в формі додаткових грошових виплат, а в таких формах, які забезпечили б їх цільове використання на продовольство. У зв'язку з цим може бути вельми корисним досвід США щодо витрачання дотаційних коштів через систему продовольчих талонів, безкоштовних обідів в школах, дитячих садах, в їдальнях для престарілих, продовольчої допомоги для матерів-годувальниць, малолітніх дітей та інші.

2. Розширення попиту на сільськогосподарську продукцію і продовольство з боку держави, яке особливо активно застосовувалося на Заході до 80-х років в умовах, коли потреби на продовольство були не насичені. Проведення експансіоністської політики держави щодо розширення попиту на продовольство і, відповідно, по підтримці вітчизняних виробників передбачає використання таких методів:

- Інтервенція в аграрний ринок через здійснення політики підтримуваних цін і закупівлі продукції державою;

- Протекціоністські заходи щодо захисту внутрішнього ринку від імпортерів;

- Експортні субсидії окремих продуктів.

В післякризовий фазах (В фазах депресії, пожвавлення і підйому) розвитку агропродовольчого ринку, існує гостра потреба державного регулювання кон'юнктури російського ринку продовольства тими ж методами, що і в фазу кризи. Обумовлено це рядом причин:

1. У 90-і роки відбулося суттєве скорочення виробництва продукції сільського господарства. Відновлення обсягів виробництва, подолання, наслідків такого глибокого і тривалого спаду неможливо без експансіоністської політики держави на ринках сільськогосподарської продукції та продовольства.

2. Диспаритет цін між продукцією сільського господарства і промисловості не може бути скорочений без втручання держави.

3. Політика експансії держави на ринку сільськогосподарської сировини і продовольства необхідна для забезпечення продовольчої безпеки країни.Попередня   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   Наступна

Держбюджет і податкова система | Фіскальна політика та її цілі | Сутність безробіття. Механізм і форми безробіття | Державне регулювання ринку робочої сили | Доходи населення і їх розподіл | Державне регулювання доходів населення | Поняття економічного циклу | Поняття економічної і ринкової кон'юнктури | Етапи циклічного розвитку довгострокової кон'юнктури агропродовольчого ринку | Аграрні кризи надвиробництва і антициклічної політика держави на різних етапах розвитку сільського господарства |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати