Головна

Класифікація економічних систем.

  1. I. Класифікація іменників
  2. I.2.2) Класифікація юридичних норм.
  3. II. Класифікація документів
  4. II. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОНЯТЬ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНЛАНГА Огір
  5. II. клінічна класифікація
  6. II.3.2) Класифікація законів.
  7. III. Класифікація ОА.

Класифікація в науці виступає інструментом систематизації явищ і процесів на основі виділення критеріїв. критерій - Показник, ознака, на основі якого формується оцінка якості економічного об'єкта, процесу. Критеріями виділення економічних систем можуть бути:

u переважна форма господарювання (натуральна або товарна);

u ступінь зрілості економічної системи;

u основні форми власності;

u ступінь відкритості економіки;

u співробітництво в рамках світового співтовариства;

u ступінь державного впливу на економічний розвиток;

u структура валового внутрішнього продукту;

u розвиток переважаючих галузей народного господарства;

u рівень науково-технічного і технологічного розвитку.

1.5. Рівні економічної системи

u мікрорівень: підприємство, фірма, організація;

u макрорівень: національна економіка, народногосподарські комплекси;

u світове господарство.

Таблиця 3.1. Порівняльна характеристика сучасних економічних систем.

 Основні риси  Ринкова економіка  Командно-адміністративна економіка  змішана економіка
 Масштаби усуспільнення виробництва  Усуспільнення виробництва на мікрорівні  Експопріація приватної власності  Усуспільнення виробництва на національному та мікрорівнях.
 Переважна форма власності  приватна  Панування державної власності  Приватна, державна
 Стимули до продуктивної праці  Доходи на фактори виробництва  Жорстка заробітна плата  Доходи на фактори виробництва і підприємницької діяльності
 Регулювання економічного розвитку  Саморегулювання на основі ринкового механізму при слабкому втручанні держави  Планування, жорсткий централізований контроль державними інститутами  Активне державне регулювання національної економіки з метою стимулювання сукупного попиту і сукупної пропозиції
 наявність конкуренції  присутній  змагання  присутній
 ціноутворення  Встановлюється при рівновазі сукупного попиту і сукупної пропозиції  встановлюється централізовано  гнучкі ціни
 Заробітня плата  Встановлюється на ринку праці  Адміністративне встановлення заробітної плати  Встановлюється на ринку праці при співвідношенні попиту та пропозиції. Мінімальну зарплату встановлює держав
 Соціальні гарантії  Соціальна незахищеність громадян  Є соціальні гарантії  Створюються фонди соціального страхування і забезпечення

 Попередня   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53

Вплив фіскальної політики На сукупний попит | На сукупну пропозицію | Гроші в ринковій економіці, їх функції. Грошовий ринок. Попит на гроші і пропозицію грошей. | Кредитна система і її структура. Центральний банк і його функції. Функції комерційних банків. Небанківські кредитно-фінансові інститути. | Кредит, його функції та роль в ринковій економіці. Види і форми кредиту. Створення банками нових грошей. Грошовий мультиплікатор. | Зайнятість, її види та форми. Державне регулювання ринку праці. Активна і пасивна політика держави на ринку праці. | Економічні і соціальні наслідки інфляції. Антиінфляційна політика держави. Взаємозалежність інфляції і безробіття. Крива Філіпса. | Циклічність розвитку економіки. | Види економічних циклів. | Економічна система суспільства. Суб'єкти економічної системи. Загальні властивості економічних систем. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати