Головна

Державний борг його види, наслідки

  1. II.4.2) Державний статус монарха.
  2. " Схема Кировлеса "або чому державний бізнес збитковий
  3. Аварії з викидом аварійно хімічно небезпечних речовин і їх наслідки
  4. Аварії з викидом радіоактивних речовин та їх наслідки
  5. Акти застосування права (АПП): поняття, види, вимоги.
  6. Актюбінськ державний університет
  7. БАШКИРСЬКА державний університет

Державний борг - Це сума накопичених за певний період бюджетних дефіцитів за винятком надлишків, це загальний розмір заборгованості держави власниками державних цінних паперів.

державний борг - Це сума випущених і непогашених державних позик з невиплаченими відсотками по ним. Він утворюється шляхом тимчасової мобілізації державою додаткових коштів для покриття не збалансовані з доходами витрат.

Державний борг може приймати форму внутрішнього і зовнішнього. Внутрішній державний борг призводить до перерозподілу доходів серед населення країни. Зовнішній державний борг - Це заборгованість країни іншим державам, фізичними і юридичними особами цих країн.

Виплати державного боргу ведуть до того, що, як правило, гроші (доходи) з кишень менш забезпечених верств переходять до більш забезпечених, так як саме вони купують державні облігації.

Державний борг має економічні та соціальні наслідки:

o по-перше він скорочує запас капіталу в економіці.

o по-друге, відсотки з обслуговування державного боргу обтяжливі для населення, зростання податків знижує економічну активність;

o по-третє, виплати внутрішнього боргу супроводжується перерозподілом доходів серед населення на користь найбільш забезпечених верств;

o по-четверте, зменшення акціонерного капіталу веде до скорочення обсягу випуску продукції, доходів і падіння рівня життя населення в майбутньому;

o по-п'яте, веде до можливості банкрутства нації;

o по-шосте, веде до перекладання боргового тягаря на інші покоління.

По термінах сплати:

Поточний борг - Це борг, за яким термін сплати настав в поточному році. капітальний борг - Це борг, за яким термін платежу ще не настав.

Для кількісної характеристики державного боргу використовуються показники:

u загальної заборгованості;

u співвідношення різних видів заборгованості;

u різниці отриманих та виданих кредитів;

u порівняння заборгованості на душу населення;

u ступінь залучення у зовнішній борг, яка розраховується як відношення обсягу зовнішнього боргу до валового продукту;

u відношення величини зовнішнього боргу до суми валютної виручки;

u співвідношення річного обсягу за службовим з об'ємом валютних надходжень за рік.

Критичним значенням цього показника вважається 25% від обсягу ВВП.

Фіскальна політика держави. Основні інструменти фіскальної політики. Вплив податків та державних витрат на рівноважний обсяг виробництва. Податковий мультиплікатор і мультиплікатор державних витрат.

Фіскальна (податково-бюджетна) політика (Англ. Fiscal policy) - Урядова політика, один з основних методів втручання держави в економіку з метою зменшення коливань бізнес-циклів і забезпечення стабільної економічної системи в короткостроковій перспективі. Основними інструментами фіскальної політики є доходи і видатки державного бюджету, тобто: податки, трансферти і державні закупівлі товарів і послуг. Фіскальну політику в країні проводить уряд держави.

Фіскальна політика, крім монетарної політики, є виключно важливою складовою роботи держави як розподільника в економіці. Будучи інструментом уряду, фіскальна політика має кілька цілей. Перша мета - стабілізація рівня валового внутрішнього продукту і, відповідно, сукупного попиту. Потім, державі необхідно підтримувати макроекономічну рівновагу, що може бути успішним лише в тому випадку, коли всі ресурси в економіці ефективно використані. У підсумку, разом зі згладжуванням параметрів державного бюджету, стабілізується і загальний рівень цін. Під вплив фіскальної політики потрапляє як сукупний попит, так і сукупна пропозиція.Попередня   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   Наступна

Заробітня плата. Номінальна і реальна заробітна плата. Форми і системи заробітної плати в ринковій економіці. | Ринок капіталу і його структура. Позичковий капітал. Ставка відсотка. Номінальна і реальна ставка відсотка. | Класифікація | Ринок природних ресурсів. Особливості функціонування ринку землі. Рента і ціна землі. | Поняття національної економіки, її цілі і структура. | Національний продукт і основні підходи до його вимірювання. Валовий національний та валовий внутрішній продукт. Чистий національний продукт та національний доход. | Сукупний попит. Цінові та нецінові фактори сукупного попиту. | Сукупна пропозиція. Крива сукупної пропозиції. Нецінові фактори сукупної пропозиції. | Сукупне споживання і сукупна заощадження. Функції сукупного споживання і сукупного заощадження. Середня та гранична схильність до споживання і заощадження. | Вплив інвестицій на рівноважний обсяг виробництва. Мультиплікатор інвестицій. Фактори інвестиційної активності. Інструменти інвестиційної політики. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати