На головну

Прийнята термінологія і класифікація способів пайки.

  1. I. Класифікація іменників
  2. I.2.2) Класифікація юридичних норм.
  3. II. Класифікація документів
  4. II. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОНЯТЬ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНЛАНГА Огір
  5. II. клінічна класифікація
  6. II.3.2) Класифікація законів.
  7. III. Класифікація ОА.

Як було зазначено раніше, пайка- Процес отримання нероз'ємного з'єднання з міжатомними зв'язками шляхом нагрівання з'єднуються (паяються) матеріалів нижче температури їх плавлення, змочування їх припоєм, затікання припою в зазор і подальшої його кристалізації.

паяні з'єднання - З'єднання утворене пайкою.

паяемий матеріал - Основний матеріал заготовок або виробів, що з'єднуються пайка або піддаються лужению.

припій - Матеріал для пайки і лудіння з температурою плавлення нижче температури плавлення паяються матеріалів.

змочування припоєм - Фізико-хімічну взаємодію розплавленого припою з паяемим матеріалом, що виявляється в растекании припою або освіті меніска з кінцевим крайовим кутом змочування.

розтікання припою - Розподіл розплавленого припою по поверхні паяемого матеріалу.

Затікання припою в зазор - Заповнення розплавленим припоєм паяльного зазору.

паяльний флюс - Допоміжний матеріал, застосовуваний для видалення окислів з поверхні паяемого матеріалу й зварювання і запобігання їх утворення (флюс може брати участь в утворенні припою шляхом виділення з нього компонентів, що розкладаються при пайку металу).

Мал. 3. Будова паяного з'єднання.

паяний шов - Частина паяного з'єднання, закристалізуватися при пайку.

Зона сплаву (спай) - Поверхню між паяемим матеріалом і паяним швом або межа між ними в перетині паяного з'єднання.

Галтельні ділянку паяного шва (жолобник) - Частина паяного шва, що утворилася на зовнішніх поверхнях паяються елементів.

Товщина паяного шва (а) - Відстань між з'єднаними пайкою поверхнями по перпендикуляру до них.

Довжина паяного шва (l) - Протяжність паяного шва уздовж перпендикуляра до площини характерного перетину.

Ширина паяного шва (b)- Протяжність паяного шва в характерному перерізі паяного шва.

дифузійна зона - Частина паяного з'єднання зі зміненим хімічним складом паяемого матеріалу в результаті взаємної дифузії компонентів припою і паяемого матеріалу.

Мал. 4. Дифузійна зона в паяних з'єднань

Зона термічного впливу - Частина паяного з'єднання зі зміненими під впливом нагріву при пайці структурою і властивостями паяемого матеріалу.1   2   3   4   5   6

Розділ 1. Вступ | Технологічні і допоміжні матеріали при пайку | Допоміжні матеріали при пайку і їх класифікація. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати