загрузка...
загрузка...
На головну

Перелік практичних робіт

  1. Cedil; Паралельна робота свердловинних насосів
  2. Divide; несталий і перехідні режими роботи насосів
  3. Dynamics Range Processing - універсальна динамічна обробка
  4. I. КУРСОВІ РОБОТИ
  5. I. НОРМАТИВНА БАЗА ДЛЯ РОЗРОБКИ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРВИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ
  6. I. Причини звернення за допомогою до консультанта по роботі з персоналом
  7. I. РОЗРОБКА АЛГОРИТМІВ. ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ (БЛОК-СХЕМИ) І СЛОВЕСНА ЗАПИС АЛГОРИТМІВ
 № п / п  Найменування практичної роботи (тема)  Кількість аудиторних робіт
 Знаходження похідних елементарних функцій.
 Знаходження похідної складної функції.
 Застосування похідної першого порядку до дослідження функції на монотонність і екстремуми функції.
 Рішення задач прикладного характеру на знаходження найбільшого і найменшого значення функції.
 Застосування похідної другого порядку до дослідження графіка функції на опуклість і перегин.
 Побудова графіка функції за допомогою похідної.
 Знаходження невизначеного інтеграла.
 Обчислення визначеного інтеграла. Рішення задач фізичного і геометричного змісту за допомогою певного інтеграла.
 Рішення задач з використанням основних теорем стереометрії і обчисленням кута між прямою і площиною.
 Рішення задач на двогранний кут.
 Зображення просторових фігур в стереометрії. Рішення задач на обчислення площі ортогональної проекції фігури.
 Побудова розгортки призми і паралелепіпеда.
 Обчислення площі бічної і повної поверхні призми і паралелепіпеда.
 Рішення задач прикладного характеру на обчислення площі поверхні тіла з використанням знань про призмі.
 Побудова розгортки піраміди повної і усіченої.
 Обчислення площі бічної і повної поверхні піраміди повної і усіченої.
 Рішення задач прикладного характеру на обчислення площі поверхні тіла з використанням знань про піраміду.
 Побудова перетинів куба, призми і піраміди.
 Побудова розгортки правильних багатогранників.
 Побудова розгортки циліндра.
 Побудова розгортки конуса, зрізаного конуса.
 Рішення задач на знаходження основних елементів тіл обертання.
 Рішення задач по темі «Куля і сфера».
 Висновок формул для обчислення обсягів паралелепіпеда, призми, циліндра.
 Висновок формул для обчислення обсягу піраміди і конуса, обсягу кулі.
 Рішення задач на обчислення об'ємів геометричних тіл.
 Висновок формул для обчислення площ поверхонь тіл обертання.
 Рішення задач на обчислення площі поверхні тіл обертання.
 Рішення задач прикладного характеру на обчислення обсягів і площ поверхонь геометричних тіл.
 Рішення задач за допомогою рівнянь прямої і площини в просторі.
 Рішення задач з використанням рівняння сфери.
 Дії над векторами в просторі.
 Розкладання вектора в просторі. Знаходження координат вектора в заданому базисі.
 Рішення задач на обчислення скалярного добутку двох векторів, використання властивостей скалярного твори, знаходження кута між векторами.
 Рішення задач з використанням координатно-векторного методу.
 Рішення комбінаторних задач.
 Формула бінома Ньютона.
 Рішення задач на визначення ймовірності випадкової події.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Знаходження похідної складної функції | Застосування похідної першого порядку до дослідження функції на монотонність і екстремуми функції | Рішення задач прикладного характеру на знаходження найбільшого і найменшого значення функції | Застосування похідної другого порядку до дослідження графіка функції на опуклість і перегин | Побудова графіка функції за допомогою похідної | Знаходження невизначеного інтеграла | Обчислення визначеного інтеграла. Рішення задач фізичного і геометричного змісту за допомогою певного інтеграла | Обчислення площі плоскої фігури. | Обчислення роботи сили. | Рішення задач з використанням основних теорем стереометрії і обчисленням кута між прямою і площиною |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати