Головна

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

  1. I. Вступна частина ЗАНЯТТЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 хвилин.
  2. II. Основна частина ЗАНЯТТЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 хвилин.
  3. SELECT ім'я_стовпця FROM ім'я_таблиці WHERE частина умови IN
  4. А. Щастя Д. Справедливість
  5. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА
  6. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА КУРСОВОЇ РОБОТИ
  7. Аргументація як раціонально-логічна частина переконання

1. Визначення показників надійності вихідної системи і сумарного ризику через її відмови

Середній час безвідмовної роботи i-го елемента (i = 1 ... 4):

 років

Знаходимо інтенсивності відмов елементів:

 
 років-1

Знаходимо сумарну інтенсивність відмов системи:

За формулами (1.1) знаходимо ймовірність і середній час безвідмовної роботи системи за час  рік:

- Ймовірність безвідмовної роботи системи

- Середній час безвідмовної роботи системи

 рік

Сумарний ризик системи визначається за формулою (1.2):

 

2. Розробка структурної схеми системи, ризик якої в  разів менше вихідної

Третій елемент, відмова якого веде до відмови системи, має найбільший ризик. Зарезервуємо його ідентичним по надійності елементом. Тоді ймовірність безвідмовної роботи кожної групи елементів дорівнює:

, , .

За формулою (1.12) знаходимо ризик за час :

В результаті розрахунків за допомогою MathCAD отримаємо

Бачимо, що сумарний ризик системи зменшився більш ніж в 3 рази, однак, він ще не досяг необхідного рівня. Резервуємо повторно третій елемент. Імовірність безвідмовної роботи кожної групи елементів буде дорівнює:

, , .

Використовуючи знову формулу (1.12) і систему MathCAD, отримаємо наступний сумарний ризик системи за час :

Ризик через відмову системи знову не досяг необхідного значення. Зарезервуємо тепер перший елемент, відмова якого викликає найбільшу небезпеку в відмову системи. Імовірність безвідмовної роботи кожної групи елементів дорівнює:

Втретє використовуючи формулу (1.12) і систему MathCAD отримаємо наступний сумарний ризик за час :

 

Ризик через відмову системи знову не досяг необхідного значення. Зарезервуємо тепер повторно перший елемент і в третій раз елемент 3. Імовірність безвідмовної роботи кожної групи елементів дорівнює:

У четвертий раз використовуючи формулу (1.12) і систему MathCAD отримаємо наступний сумарний ризик за час :

 

Ризик через відмову системи досяг необхідного значення, оскільки

Отже, структурна схема системи має вигляд, представлений на малюнку 3.

Малюнок 3 - Оптимальна структурна схема системи

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   Наступна

Показники надійності і ризик нерезервованої системи | Імовірність безвідмовної роботи резервованих підсистем | Надійність і ризик резервованої системи, що складається з незалежних підсистем | Розрахунок показників надійності нової системи для резерву заміщенням | Обчислення показників надійності і ризику системи при наявності відновлення | Визначення показників надійності і сумарного ризику вдосконаленої системи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати