Головна

Надійність і ризик резервованої системи, що складається з незалежних підсистем

  1. III. Порядок включення до складу комісії незалежних експертів
  2. А. Вірогідність і надійність матеріалів.
  3. Архітектура TCP / IP. Коротка характеристика рівневих підсистем. Основні відмінності від моделі OSI.
  4. Банківські системи, їх особливості
  5. Валідність і надійність психодіагностичного тесту
  6. Імовірність безвідмовної роботи резервованих підсистем
  7. Вплив надійності комутаційної апаратури та пристроїв релейного захисту та автоматики на надійність схем

Розглянемо метод визначення показників надійності і ризику резервованої системи. Припустимо, що  -й елемент зарезервований  раз однотипними по надійності елементами,  , Причому вид резервування довільний (навантажений, ненавантажений, полегшений). На малюнку 2 показаний випадок роздільного резервування з постійно включеним резервом.

 Рисунок 2 - Структурна схема системи з роздільним резервуванням

Система може бути неремонтіруемих або ремонтованої, але при цьому окремі її підсистеми повинні бути незалежні по обслуговуванню. Останнє означає, що має місце необмежену відновлення, тобто кожна підсистема має таке число ремонтних органів, щоб не виникала чергу на відновлення відмовили елементів.

позначимо через  - Ймовірність безвідмовної роботи, а через  ймовірність відмови  -й підсистеми,  . Тоді ймовірність безвідмовної роботи і середній наробіток до відмови всієї системи відповідно рівні:

,  . (1.11)

Ризик через відмову системи визначається за формулою:

 . (1.12)

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   Наступна

Показники надійності і ризик нерезервованої системи | ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА | Розрахунок показників надійності вдосконаленої системи | Розрахунок показників надійності нової системи для резерву заміщенням | Обчислення показників надійності і ризику системи при наявності відновлення | Визначення показників надійності і сумарного ризику вдосконаленої системи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати