На головну

Імовірність безвідмовної роботи резервованих підсистем

  1. Divide; несталий і перехідні режими роботи насосів
  2. I. КУРСОВІ РОБОТИ
  3. II. ДИПЛОМНІ РОБОТИ
  4. II. Стандарти роботи комерції
  5. IV. Порядок роботи комісії
  6. IV.1 Обсяг дисципліни і види навчальної роботи
  7. IV.2 Розподіл годин за темами та видами навчальної роботи.

2.1 неремонтіруемих резервована система

Припустимо, що деякий елемент зарезервований  раз однотипними по надійності елементами з інтенсивністю відмови .

Тоді при постійно включеному резерві ймовірність безвідмовної роботи  і середній час безвідмовної роботи системи  виражаються формулами:

 , (1.3)

 . (1.4)

У разі резерву заміщенням формули ймовірності  і середнього часу безвідмовної роботи системи  мають вигляд:

 , (1.5)

 . (1.6)

2.2 Ремонтована резервована система

Визначення ймовірності безвідмовної роботи ремонтованої системи є більш складним завданням, і ми обмежимося тут випадком тільки дубльованої системи. нехай  - Інтенсивність відмови,  - Інтенсивність відновлення кожного елемента дубльованої системи. Тоді ймовірність безвідмовної роботи системи для постійно включеного резерву виражається рівністю:

 , (1.7)

де

,

а середнє напрацювання до відмови дорівнює:

 . (1.8)

Для резерву заміщенням ймовірність безвідмовної роботи системи виражається рівністю:

 , (1.9)

де

,

а середній час безвідмовної роботи дорівнює:

 . (1.10)

Оцінимо виграш від відновлення  дубльованої системи за середнім часом безвідмовної роботи. Так як середній час безвідмовної роботи дубльованої системи  для випадку постійно включеного резерву і  для випадку заміщення, то цей виграш відповідно дорівнює и .

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   Наступна

Надійність і ризик резервованої системи, що складається з залежних по відновленню підсистем | ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА | Розрахунок показників надійності вдосконаленої системи | Розрахунок показників надійності нової системи для резерву заміщенням | Обчислення показників надійності і ризику системи при наявності відновлення | Визначення показників надійності і сумарного ризику вдосконаленої системи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати