На головну

Ефективність діяльності ферми.

  1. II 6.3. Освоєння діяльності. навички
  2. II. 6.1. Визначення поняття діяльності
  3. II. 6.4. Основні види діяльності та їх розвиток у людини
  4. II. 8. 3. Види мовної діяльності
  5. II. Організація діяльності загальноосвітнього закладу
  6. III. Завершення життєдіяльності сім'ї
  7. III. Нормативно-правова база щодо організації та проведення діагностичної діяльності.

Якщо неодмінною умовою процесу виробництва є наявність засобів виробництва, то для характеристики економічної ефективності діяльності ферми необхідні показники, основними з яких є: середньорічний надій молока на 1 корову, приплід телят на 100 корів, витрата кормів на 1 ц.к.ед., собівартість одиниці продукції.

Таблиця 32. Ефективність діяльності ферми.

 показники  роки
 Поголів'я корів, гол.
 Приплід (на 100 корів)
 Продуктивність корів, кг      
 Частка молока першого ґатунку,%
 Середньодобовий приріст молодняку, гр.
 Витрата кормів на 1 ц. продукції, ц.к.ед .:  
 - молока  1,52  1,32  1,33
 - Приросту великої рогатої худоби  11,7  13,5  13,4
 Собівартість 1 ц, крб.  
 - молока  946,64  1095,76  1251,45
 - Приросту великої рогатої худоби  13434,19  13066,22  11746,48

Поголів'я корів не змінюється, 700 голів. Приплід на 100 корів зменшується: у 2011 році приплід становив 84 голів, спад приплоду спостерігається в 2012 році - 82 голів на 100 корів, в 2013 р так само спостерігається зниження приплоду, який склав 78 голів.

Частка молока, що реалізується першим сортом, збільшувалася протягом трьох аналізованих років: у 2011 році - 86%, в 2012 році - 85%, в 2013 році - 88%, тобто якість молока поліпшується.

Середньодобовий приріст молодняку ??в 2012 році склав найбільший показник, що дорівнює 470 грам, в 2011 році менше - 436 грам, в 2013 р - 465 грам. Низькі середньодобові прирости великої рогатої худоби можна пояснити незадовільними умовами утримання молодняку. Періодично не пропускають гній в корпусах, як в пологовому відділенні, так і в телятниках, а також невиконання своїх обов'язків, як робітниками, так і керівництвом ферм.

Витрата кормів на 1 ц молока знижується з 1,52 ц к.од. до 1,33 ц к.од. Витрата на 1 ц приросту великої рогатої худоби збільшується протягом аналізованого періоду: у 2011 р - 11,7 ц к.од., в 2012 р - 13,5 ц к.од., в 2013 р - 13,4 ц к.од.

Собівартість 1 ц молока збільшується з кожним роком: у 2011 р становила 946,64 руб. / Ц, в 2012 р - 1095,76 руб. / Ц, в 2013 р - 1251,45 руб. / Ц. Собівартість 1 ц приросту великої рогатої худоби зменшується з 2011 р - 13434,9 руб. / Ц, в 2012 р - 13066,22 руб. / Ц, в 2013 р - 11746,48 руб. / Ц. Ця ситуацію сталася за рахунок відтворення стада, вдосконалення його породних і племінних якостей. Це здійснюється відповідно до завдань, які стоять перед підприємством і галуззю і забезпечують збереження поголів'я тварин, зростання виробництва продукції, що знаходить стійкий попит на ринку, зниження її собівартості і підвищення рентабельності. Так ще один чимало важливий факт - це годування. Собівартість продукції знаходиться у взаємозв'язку з показниками ефективності виробництва. Вона відбиває велику частину вартості продукції і залежить від зміни умов виробництва і реалізації продукції. Аналіз витрат, як правило, проводиться систематично протягом року з метою виявлення внутрішньовиробничих резервів їх зниження.

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   Наступна

Вступ | характеристика підприємства | Матеріально - технічна база підприємства | Трудові ресурси підприємства | Витрати і собівартість продукції | Прибуток і рентабельність | Розпорядок дня на фермі | Обов'язки і функції бригадира | Оплата праці на фермі. | Розділ III. бухгалтерський облік і аналіз |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати