На головну

Трудові ресурси підприємства

  1. II. Інтернет ресурси
  2. N - природні ресурси.
  3. XIII.3 Інформаційне забезпечення дисципліни (Інтернет-ресурси)
  4. Автообслуживающие підприємства призначені для виконання ТО, ТР, КР зберігання автомобілів і постачання їх експлуатаційними матеріалами.
  5. автотранспортні підприємства
  6. агрокліматичні ресурси
  7. Аналіз асортиментної політики підприємства.

Таблиця 15. Динаміка чисельності працівників та середньомісячної оплати праці

 Категорія працівників  2011 р  2012 р  2013 р  Изме-ня,%
 Середньо-річна чисельні-ність праців-ників, чол.  Загальна сума фонду потреб-лення, тис. Руб.  Середньо-месяч-ва оплата праці, руб.  Середньо-річна чисельні-ність праців-ників, чол.  Загальна сума фонду потреб-лення, тис. Руб.  Середньо-месяч-ва оплата праці, руб.  Середньо-річна чисельні-ність праців-ників, чол.  Загальна сума фонду потреб-лення, тис. Руб.  Середньо-місячна оплата праці, руб.
 За організації - всього  8523,8  9637,9  122,1
 в тому числі: Працівники, зайняті в сільськогосподарському виробництві - всього  8651,3  9773,4  10506,4  121,4
 в тому числі: Робочі постійні  7985,0  10299,5  128,9
 з них: трактористи-машиністи  10333,3  11320,8  109,6
 оператори машинного доїння, доярі  9836,2  10399,4  103,9
 скотарі великої рогатої худоби  8150,8  8868,4  10710,5  131,4
 Робітники сезонні і тимчасові  10809,5  8537,6  12666,7  117,2
 службовці  8761,4  11816,7  11847,2  135,2
 з них: керівники  11555,5  15895,8  16010,4  138,6
 фахівці  6826,9  9097,2  8516,7  124,7
 Працівники, зайняті в підсобних промислових підприємствах і промислах  4333,3  9166,7  211,5
 Працівники торгівлі та громадського харчування  5533,3  112,1

По даній таблиці можна зробити висновок, що чисельність працівників зменшилася на 7 чоловік. З них постійні робочі збільшилися на 31 людини, оператори машинного доїння (доярі) на 1 людину збільшилися, трактористи - машиністи не змінилися, скотарі великої рогатої худоби зменшилися на 2 людини, сезонні робітники на 32 людини, службовці (фахівці і керівники) на 4 людини, зайняті в підсобних промислових промислах на 2 людини, працівники торгівлі та громадського харчування не змінилися.

Заробітна плата в середньому у кожного співробітника збільшилася на 20%. Максимальний рівень заробітної плати у керівників з 11555,5 до 16010,4 руб., Мінімальний у працівників торгівлі та громадського харчування з 6600 до 7400 руб.

Максимальне зростання стався у керівників (38,6%) і фахівців (24,7%), а так само у працівників, зайнятих в підсобних промислових підприємствах і промислах (111,5%) через зменшення людина. Мінімальне зростання у операторів машинного доїння (3,9%) і у трактористів - машиністів (9,6%). Це викликано збільшенням мінімальної оплати праці і доходів населення.

Виходячи з даних таблиці 15, можна розглянути зміни динаміки і структури фонду оплати праці.

Таблиця 16. Динаміка і структура фонду оплати праці

 показники  2011 р  2012 р  2013 р
 Тис. руб. %  Тис. руб. %  Тис. руб. %
 Нарахована заробітна плата за рік, всього
 в тому числі:            
 оплата праці за тарифними ставками, окладу, відрядними розцінками окладу (без відпускних доплат і надбавок)  124,8  79,8  79,9
 премії за рахунок усіх джерел, включаючи винагороду за підсумками роботи за рік  2,1  2,6  2,6
 оплата відпусток  6,6  5,9  8,8
 районні коефіцієнти і процентні надбавки  11,2  11,7  11,6

По таблиці видно, що фонд заробітної плати, за три аналізованих року, виріс. Збільшилися всі показники по цій таблиці, нарахована заробітна плата з 18567 до 21861 тис.руб., Оплата за тарифними ставками з 14876 до 17480 тис.руб., Премії з 385 до 567 тис.руб., Оплата відпусток з тисяча двісті двадцять дев'ять до 1272 тис. руб., районний коефіцієнт так само збільшився з 2077 до 2542 тис.руб.

Таблиця 17. Вихідні дані для розрахунку показників продуктивності праці

 показники  2011 р  2012 р  2013 р
 Валова продукція сільського господарства в порівнянних цінах, тис. Руб.  1586,3
 в т.ч. рослинництва  629,3  435,4  1078,1
 тваринництва  1015,7  1150,9  1147,9
 Товарна продукція, тис. Руб.
 в т.ч. рослинництва
 тваринництва
 Середньорічна чисельність працівників, зайнятих в сільськогосподарському виробництві, чол.
 в т.ч. рослинництва
 тваринництва
 Відпрацьовано в основному виробництві, тис. Люд.-год.
 в т. ч. рослинництва
 тваринництва

Виходячи з даних таблиці 17, можна розглянути зміни динаміки продуктивності праці.

Таблиця 18. Динаміка продуктивності праці

 показники  Од. вим  господарство  Зміна,%
 2011 р  2012 р  2013 р
 Вироблено валової продукції (в порівняних цінах):          
 - На одного середньорічного працівника, зайнятого в сільському господарстві  руб.  9,5  9,1  10,6  111,6
 в тому числі:          
 - На одного працівника, зайнятого в рослинництві  руб.  42,2  45,3  54,5  129,1
 - На одного працівника, зайнятого в тваринництві  руб.  15,7  13,9  16,2  103,2
 - На 1 чол. годину, відпрацьовану в сільському господарстві  руб.  4,1  4,2  4,6  112,2
 - На 1 люд.-год в рослинництві  руб.  24,5  28,3  126,5
 - На 1 люд.-год в жівотновдства  руб.  8,6  7,7  8,5  98,8
 Вироблено товарної продукції:    283,1  295,5  362,2  127,9
 - На одного середньорічного працівника, зайнятого в сільському господарстві  руб.        
 в тому числі:          
 - На одного працівника, зайнятого в рослинництві  руб.  1262,9  14443,9  1855,1  146,9
 - На одного працівника, зайнятого в тваринництві  руб.  469,1  443,3  551,5  117,6
 - На 1 чол. годину, відпрацьовану в сільському господарстві  руб.  124,1  132,9  156,9  126,4
 - На 1 люд.-год в рослинництві  руб.  735,2  902,5  1055,5  143,6
 - На 1 люд.-год в жівотновдства  руб.  256,5  246,5  290,1  113,1

Продуктивність праці підвищується, так як відбувається збільшення виробництва продукції і чисельності працівників по галузях.

Таблиця 19. Трудомісткість виробництва основних видів сільськогосподарської продукції

 Продукція  2011 р  2012 р  2013 р
 кол-во про-дук-ції, ц  витрати праці  кол-во про-дук-ції, ц  витрати праці  кол-во про-дук-ції, ц  витрати праці
 на всю продук-цію, чол-годину  на 1 ц продук-ції, чол-годину  на всю продук-цію, чол-годину  на всю продук-цію, чол-годину  на всю продук-цію, чол-годину  на 1 ц продук-ції, чол-годину
 Зерно  0,7  0,9  0,7
 молоко  4,1  3,8  3,8
 Приріст кр. ріг. худоби  49,3  48,9

Витрати праці на пряму залежать від кількості виробленої продукції. Так як в 2013 році відбувається збільшення продукції, відповідно і витрати праці будуть збільшуватися.

Таблиця 20. Оцінка рівня використання трудових ресурсів підприємства

 показники  2011 р  2012 р  2013 р  Зміна, у%
 Обсяг продукції в порівнянних цінах, тис. Руб.  1586,3  1799,4  109,4
 Середньорічна чисельність працівників, зайнятих в сільськогосподарському виробництві, чол.  97,1
 в тому числі постійних робочих  126,5
 Кількість відпрацьованих людино-днів тис.  101,9
 Кількість відпрацьованих людино-годин тис.  98,2
 Середньорічне виробництво на одного працівника, тис. Руб.  9,5  9,3  10,6  111,6
 Вироблення одного постійного робочого:        
 середньорічна, тис. руб.  14,1  15,8  12,2  86,5
 середньоденна, руб.  32,3  31,1  34,6  107,1
 среднечасовая, руб.  4,1  4,2  4,6  112,2
 Питома вага постійних робітників у загальній чисельності,%  67,2  58,5  87,6  130,4
 Середнє число днів, відпрацьоване одним робочим за рік  293,1  298,2  307,7  104,9
 Середня тривалість робочого дня, год.  7,8  7,5  7,5  96,2
 Середнє число годин, відпрацьоване одним робочим за рік  2281,6  2222,2  2307,7  101,1

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   Наступна

Вступ | характеристика підприємства | Прибуток і рентабельність | Засоби виробництва, що використовуються на фермі | Ефективність діяльності ферми. | Організація виробничих процесів на фермі. | Розпорядок дня на фермі | Обов'язки і функції бригадира | Оплата праці на фермі. | Розділ III. бухгалтерський облік і аналіз |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати