На головну

Тема 9 Доходи від факторів виробництва (1 години)

  1. III.1.2) Порядок кримінального судочинства.
  2. А. Епоха масового виробництва (1860-1930).
  3. автоматизація виробництва
  4. Аграрні кризи надвиробництва і антициклічної політика держави на різних етапах розвитку сільського господарства
  5. Азіатський спосіб виробництва: історичне місце
  6. Альтернативні можливості виробництва масла і гармат
  7. Альтернативні витрати виробництва роботів і хліба

План практичного (семінарського) заняття

1. Прибуток як дохід підприємця і головний результат функціонування фірми.

2. Ринок праці. Попит і пропозиція праці. Заробітна плата, її сутність, види, форми, системи.

3. Відсоток як дохід на капітал. Процентна ставка.

4. Економічна рента як форма доходу на землю і її надра. Ринок землі. Рента. Ціна землі.

Питання для обговорення

1. Назвіть фактори виробництва та види доходу, які вони створюють.

2. Де утворюється прибуток - у виробництві або на ринку? Що таке прибуток і яка її стимулююча роль?

3. Чи є прибуток підприємця його заробітною платою?

  а б в г
 Природні ресурси, земля  рента  Зарплата  Підприємницький прибуток  відсоток
 Ресурси людської праці  рента  Зарплата  Підприємницький прибуток  відсоток
 підприємницькі здібності  рента  Зарплата  Підприємницький прибуток  відсоток
 капітальні блага  рента  Зарплата  Підприємницький прибуток  відсоток

4. Яке визначення капіталу відповідає марксистській концепції, а яке концепції «економікс»?

А. Капітал - це всі активи фірми, включаючи гроші.

Б. Капітал - це інвестиційні ресурси (будівлі, споруди, засоби виробництва).

В. Капітал - це виробниче відношення.

5. Чи утворюється прибуток на повністю автоматизованих підприємствах?

6. Яку величину винагороди за працю трудящий і роботодавець могли б визнати нормальною?

7. Як технічний прогрес може відіб'ється на рівні заробітної плати?

8. Чим може бути привабливий працю крім його оплати?

9. Чи завжди зростання заробітної плати веде до збільшення витрат виробництва?

10. До термінам з лівої колонки знайдіть відповідні визначення в правій колонці.

 1. Номінальна оплата праці  а) форма праці, при якій оплачується кількість виробленої продукції
 2. Тарифна ставка  б) кількість життєвих благ, яке можна купити за грошову заробітну плату
 3. Відрядна заробітна плата  в) шкала, яка визначає співвідношення тарифних ставок різних розрядів
 4. Тарифна ставка  г) форма оплати праці, при якій оплачується відпрацьований час
 5. Погодинна заробітна плата  д) певна сума грошей, яка виплачується працівникові за працю
 6. Реальна заробітна плата  е) величина оплати праці в одиницю часу.


Попередня   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   Наступна

Контрольні завдання для СРС | Тема 3 Форми суспільного господарства. Товарне виробництво. Гроші (1 години) | Контрольні завдання для СРС | Контрольні завдання для СРС | Тема 5 Попит і пропозиція (1 години) | Контрольні завдання для СРС | Тема 6 Конкуренція і монополія (1 години) | Контрольні завдання для СРС | Тема 7. Капітал (фонди). Кругообіг і оборот (1 години) | Тема 8 Витрати виробництва (1 години) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати