На головну

Види трудомісткості.

  1. П р и м і т а н і е - Контрольне подія на відміну від робіт проекту не має тривалості і трудомісткості.

У виробничій практиці в аналітичних розрахунках зростання продуктивності праці широко застосовується показник трудомісткості, тобто витрат робочого часу на одиницю продукції в натуральному вираженні. Вимірюється в нормо-годинах для нормованого часу.

Різниться трудомісткість:

- Граничну або максимально допустиму;

- Проектну;

- Нормативну;

- Планову;

- Фактичну.

Граничну або максимально допустиму трудомісткість визначають при розробці нової машини.

Проектна трудомісткість закладається проектувальниками при проектуванні ділянки, цеху.

Нормативна трудомісткість визначається на основі технічних норм часу, нормативів обслуговування, чисельності тощо, для стабільного виробництва.

Планова трудомісткість визначається на основі нормативної трудомісткості з урахуванням заходів, спрямованих на підвищення ефективності виробництва і підвищення продуктивності праці, передбачених в плановому періоді.

Фактична трудомісткість свідчить про реальні витрати праці на одиницю в певний період часу (визначається після закінчення року або кварталу в звітних документах).

Залежно від ступеня повноти обліку трудовитрат розраховують:

1. Технологічну трудомісткість, яка включає витрати праці лише основних робітників.

2. Виробничу трудомісткість, яка включає витрати праці основних і допоміжних робітників. За основу приймається технологічна трудомісткість і збільшується на коефіцієнт, який визначається як відношення основних робочих до допоміжних.

3. Повну трудомісткість, яка враховує витрати праці всього промислово - виробничого персоналу (П.П.П) і визначається як сума виробничої трудомісткості і відсоток витрат праці керівників, службовців, фахівців. Зменшення кількості витраченого часу на виробництво продукції або збільшення кількості продукції в одиницю робочого часу забезпечує зростання продуктивності праці, що є найважливішим завданням для підприємства. Зростання продуктивності праці знаходиться під впливом відповідних чинників і умов. Резерви зростання різноманітні і можливі на всіх рівнях управління і в усіх ланках виробництва. Всі резерви можуть бути класифіковані в такий спосіб:

1. Резерви підвищення технічного рівня виробництва за рахунок: впровадження досягнень науки і техніки у виробництво у вигляді високопродуктивного обладнання, автоматизації та комп'ютеризації виробництва; підвищення кількості матеріалів і напівфабрикатів.

2. Резерви поліпшення використання робочого часу за рахунок: кращої організації праці, зниження шлюбу, поліпшення дисципліни.

3. Резерви підвищення кваліфікації кадрів, створення сприятливих умов праці, зниження плинності кадрів.

4. Резерви структурних змін у виробництві, в тому числі: зміна питомої ваги окремих видів продукції, зміна частки покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, зміна питомої ваги нової продукції.

 Попередня   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   Наступна

Поняття, класифікація і склад основних засобів | Класифікація основних засобів. | Методи оцінки основних засобів. | Знос і амортизація основних засобів. | Оренда і лізинг. | Показники використання основних засобів. | Поняття, класифікація, склад і структура оборотних коштів. | Показники ефективності використання оборотних коштів і шляхи прискорення оборотності. | Матеріальні потоки. | Глава 6. Трудові ресурси підприємства. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати