На головну

Електростатичне поле системи заряджених паралельних протяжних проводів

  1. B.3. Системи економетричних рівнянь
  2. D.3. Системи економетричних рівнянь
  3. I. Суб'єктивні методи дослідження ендокринної системи.
  4. I. Суб'єктивні методи дослідження кровотворної системи.
  5. II. Об'єктивні методи дослідження ендокринної системи. Особливості загального огляду.
  6. II. Перевірка і усунення затираний рухомий системи РМ.
  7. III. Об'єктивні методи дослідження ендокринної системи.

У вигляді прикладу, досить важливого для практики, розглянемо систему з n заряджених проводів, простягнутих паралельно один одному над поверхнею землі (рис. 1.35). Лінійна щільність заряду дорівнює tk (Індекс у заряду відповідає номеру проводу). Висота підвісу і радіус кожного проводу відомі, а також відома діелектрична проникність e0 повітряного середовища, що оточує дроти. Візьмемо в діелектрику деяку довільну точку М (Рис. 1.35) і знайдемо її потенціал. потенціал точки М буде дорівнює сумі потенціалів, створюваних кожним проводом і його дзеркальним зображенням. Складову потенціалу точки М від проводу 1 і його дзеркального зображення відповідно до вираження, отриманим в прикладі 9 розділу 1.14 можна записати в такий спосіб (постійну, з точністю до якої визначається потенціал, опускаємо):

 (1.46)

де b1M - Відстань точки М до дзеркального зображення першого проводу; а - Відстань точки М до першого проводу.


 Будемо вважати, що висота підвісу кожного проводу над землею багато більше радіуса проводів. При цьому електричні осі практично співпадуть з геометричними осями.

Складову потенціалу точки М від k -го дроти і його дзеркального зображення:

Таким чином,

літератураПопередня   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Електрична напруга. Різниця електричних потенціалів | Силові та еквіпотенціальні лінії | Вектор електричного зміщення | Теорема Гаусса. постулат Максвелла | Рівняння Пуассона і Лапласа | Граничні умови на поверхні розділу двох діелектриків | електрична ємність | Основне завдання електростатики | Розрахунок електростатичного поля за допомогою теореми Гаусса і постулату Максвелла | Розрахунок одновимірних електростатичних полів за рівняннями Пуассона і Лапласа |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати