На головну

модель Ланкастера

  1. автомодельності
  2. Алгоритм - модель діяльності виконавця
  3. Американська модель менеджменту
  4. Американська модель управління
  5. Американська модель управління. Основні риси, переваги, недоліки.
  6. Безконфліктна модель суспільства.
  7. Імовірнісна модель управлінської ефективності

Ланкастер припустив, що споживачі на ринку вибирають ті товари, які мають конкретні характеристиками або якостями з метою досягнення максимальної корисності. Тому аналізу піддається товар як сукупність характеристик.

Крім того, застосовуються такі припущення: що розглядаються характеристики є для покупця благом, переваги споживача по відношенню до характеристик стійкі, більше число характеристик бажаніше меншого, гранична норма заміщення зменшується уздовж кривої байдужості в просторі характеристик. Передбачається також, що продукти не діляться на характеристики.

Ланкастер вводить криву диференціації продукту (Product differentiation curve, PDС), представляє собою різні максимальні поєднання якостей, на виробництво яких витрачається одиниця ресурсів (рис. 3.4).

Мал. 3.4. модель Ланкастера

Припустимо, при даній PDC споживач віддає перевагу товару у вигляді набору характеристик А, проте доступний тільки товар В. В такому випадку у місцях склеювання А за ступенем задоволення споживача буде товар В1 Але на виробництво товару В1 йде більше ресурсів, і відстань BB1 відображаючи цей витрата, визначається Ланкастером як компенсаційна функція. Ступінь компенсації залежить від кривизни PDC і кривої байдужості і тому, наскільки сильно по набору характеристик відстоїть товар В від пріоритетного споживачем товару А.

Ланкастер спрощує аналіз шляхом перетворення PDC в пряму лінію, точки на якій (А, b, с, d, e) позначають різні комбінації характеристик, серед яких с - найбільш краща для споживача (рис. 3.5).

Мал. 3.5. Компенсаційна функція в моделі Ланкастера

відповідно h (х) являє собою компенсаційну функцію, де х - Відстань уздовж PDC від точки C.

Далі Ланкастер передбачає, що h (х) - Одна і та ж функція незалежно від бажаних товарів і споживачі розподілені рівномірно уздовж лінії по відношенню до найбільш бажаним наборам характеристик.

Споживач вибирає між товарами а, b, с, d, е і кращим для нього набором характеристик володіє с. Як випливає з властивостей компенсаційної функції, одиниця кожного з товарів еквівалентна:

 товару с.

при цінах pa pb pe на ці товари споживач на одиницю витрачених коштів отримає еквівалент:

 товару с.

В таких умовах покупець вибирає той набір, який дає йому еквівалент кращого товару з метою максимального задоволення своїх потреб.

Припустимо, споживач вибирає між товарами b і d, причому він є в даному випадку граничним споживачем:

 або

Як видно з компенсаційної функції, споживач товару з позначає кордон між споживачами, які воліють товар d і товар b, тобто визначає сегменти ринку по споживачах, які купують ці товари.

Якщо ціна на товар b змінюється при умові постійних інших цін, то виникають:

1. Ефект доходу,

2. Заміщення іншими товарами,

3. Зміна діапазону ринкового сегменту.

Останній ефект можна пояснити через представлене вище рівність:

якщо  росте, то рівність порушується і споживач товару з перестає позначати колишню кордон сегмента ринку. Однак слід зазначити, що дана зміна  торкається в рівній мірі інші продукти ринку. Вплив виявляється тільки на «найближчих сусідів».

Рівень цінової конкуренції між товарами з набором характеристик залежить від індивідуальних переваг споживачів, можливості заміщення характеристик. При цьому конкуренція на таких ринках буде характеризуватися ефектом «найближчого сусіда» серед конкуруючих продуктів. Саме облік цього ефекту робить істотний вплив на вибір фірмами стратегії поведінки.

Виходячи з прагнення фірм максимізувати прибуток визначаються умови рівноваги в разі цінової конкуренції між диференційованими продуктами (некооперативна взаємодія) або в разі наявності певної міри змови. При горизонтальній диференціації продукту (модель Ланкастера) передбачається, що чим більше розрізняються два види продукту, тим вище рівноважні ціни і прибутку двох фірм. Інтенсивність цінової конкуренції підвищується при збільшенні ступеня схожості товарів, і в граничному випадку (абсолютної взаємозамінності) ціни падають до граничних витрат (рівновага Бертрана).

Таким чином, в процесі ціноутворення на даний вид товару бере участь обмежене (невелике) число виробників, взаємозалежність яких в результаті збільшується. Виникає припущення про логічність (можливості) в тій чи іншій мірі кооперативного поведінки на ринку диференційованого продукту. На цій підставі можна також припустити, що результативність для виробника через такого цінового поведінки проявиться у формі збільшилася прибутку, надлишок же споживачів, мабуть, скоротиться.

 Попередня   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   Наступна

Бар'єри входу на ринок і виходу з ринку | Бар'єри входу на ринок. | Показники монопольної влади | Феномен диференціації продукту | Показники вимірювання ступеня диференціації продукту на галузевому ринку | Диференціація продукту і градація галузевих ринків | Бренд як прояв диференціації продукту | модель Чемберліна | Модель Бертрана з диференційованим продуктом | Вертикальна диференціація продукту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати