На головну

I. Етіологія гнійно-септичних захворювань (ДСЗ) у дітей.

  1. I. Теоретичні основи формування артикуляційної моторики у дітей.
  2. Болі в животі у дітей.
  3. У ДОП є дидактичні засоби та обладнання для всебічного розвитку дітей.
  4. В. Ф. Одоєвського Про початкове виховання ТА НАВЧАННІ ДІТЕЙ. ПЕРШІ ДИТЯЧІ ПРИТУЛКИ В РОСІЇ
  5. Вплив шкільних, методів навчання арифметиці в XIX- початку XX ст. на розвиток методики формування елементарних математичних уявлень у дітей.
  6. Додаткові норми з охорони праці передбачені для вагітних жінок і жінок, які мають дітей.

«Аудіовізуальні технології навчання»

Навчальний посібник для студентів спеціальності

050706 «Педагогіка і психологія»

Відповідальні за випуск:

проректор з навчальної роботи, доцент Сергєєв В. Н.,

проректор з науково-дослідної роботи, професор Моськвічев Ю. М.

Підписано до друку __________

Умовно-друкованих аркушів - 9

Тираж _______ прим. Замовлення № ______

Надруковано на розмножувальної техніки.

____________________________________________________________________

видавництво

ФГТУ ВПО «Волгоградська державна академія фізичної культури»

400005, м Волгоград, пр. Леніна, 78.

ГНІЙНО-СЕПТИЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ У ДІТЕЙ.

Завідувач кафедрою В. І. Ковальчук

план лекції

I. Етіологія гнійно-септичних захворювань (ДСЗ) у дітей.

II. Клініка ДСЗ.

III. Принципи лікування ДСЗ

I. Етіологія гнійно-септичних захворювань (ДСЗ) у дітей.

Гнійно-септичне захворювання (ГСЗ) - це неспецифічний запальний процес, різної локалізації і характеру, викликаний гноеродной мікробної флорою і вимагає хірургічного лікування.

ДСЗ розвиваються в результаті взаємодії макро- і мікроорганізму, на яке впливають характер, доза, вірулентність проникла мікробної флори, стан вогнища її впровадження, растройство кровообігу, а також імунобіологічні особливості організму дитини.

Зміна біологічних властивостей мікрофлори, різке зниження ефективності застосування антибіотиків обумовлюють в останні роки швидке збільшення як кількісно, ??так і за ступенем тяжкості хворих з гнійно-септичними процесами, сприяють появі стертих форм гнійної інфекції.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

III. Принципи лікування ДСЗ | I. Грижі передньої черевної стінки. | I. За розміром дефекту в апоневрозе | Пахова грижа | Ш. Стегнова грижа | IV. Грижа пупкового канатика | V. Діафрагмальні грижі. | I. Особливості хірургії дитячого віку | Особливості лікування хірургічної патології у дітей. | Показники додаткових методів дослідження. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати