На головну

V. Інформаційна стадія

  1. I стадія раневого процесу.
  2. S.1. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ТОРГІВЛІ
  3. WORLD-WIDE-WEB (Всесвітня інформаційна мережа)
  4. У сучасному світі «править» інформаційна техніка, якої людина все більше передає «виробничі функції мозку».
  5. Види контролю маркетингу за стадіями контролю
  6. Друга стадія виробництва

8) Промульгацію закону- Це не лише підписання його главою держави, а іізданіе спеціального акта, який містить, зокрема, розпорядження про офіційне опублікування закону. Промульгацію закону здійснюється зазвичай актом глави держави - указом, наказом та іншими подібними документами, текст якого в офіційних виданнях передує тексту промульгіруемого закона1.

В Україні - це підписання закону Президентом, підготовка постанови Верховної Ради про порядок введення в дію цього закону і офіційне його опублікування. Текст постанови Верховної Ради в офіційних виданнях передує тексту промульгіруемого закону.

9) Включення закону до Єдиного державного реєстру нормативних актів, Де вказується присвоєний йому реєстраційний код.

10) Опублікування закону- Надрукування його тексту з усіма реквізитами в офіційних друкованих виданнях (в Україні - «Відомості Верховної Ради України», «Офіційний вісник України», газети «Голос України», «Юридичний вісник України»).

Можливий додатковий етап на другій стадіїпісля прийняття законопроекту парламентом і передачі його главі держави на підпис.

У багатьох країнах (США, Індія, Україна та ін.) Має місце право «відкладеного вето»президента.

В Україні, зокрема, Президент може скористатися своїм правом відкладеного вето і повернути закон зі своїми зауваженнями і пропозиціями Верховній Раді для повторного розгляду. Саме вето об'єктивно може ставати стадією законотворчого процесу, яка має позапарламентський характер. Однак вето долається в парламенті.

Якщо під час повторного розгляду закон приймається не менше 2 / 3голосів встановленого Конституцією складу Верховної Ради, Президент зобов'язаний підписати його і представити до офіційного опублікування протягом 10 днів.

На всіх стадіях законодавчої діяльності необхідним є вивчення і використання громадської думки, облік рівня правосвідомості громадян.

Для докладного вивчення законодавчої процедури в Україні необхідно звернутися до Регламенту Верховної Ради України - з нормативним актом, який містить систему правил, що визначають процедуру діяльності українського парламенту.

§ 6. Види законів

З метою ефективного використання виникає безлічі законів необхідно однозначне розуміння їх видів, загальних і специфічних ознак, співвідношення між собою.

Є два офіційних способу встановлення класифікації законів:

1. Конституційний, Коли в конституціях закріплюється перелік основних нормативно-правових актів. Наприклад, в Конституції Австрії є розділ II «Законодавча влада федерації», в Конституції ФРН - розділ VII «Законодавство федерації», в Конституції Російської Федерації - низка статей (15, 76, 90, 105, 108, 115 і ін.), В Конституції України - частини статей і статті (85, 91, 92, 106, п. 4 Розділу XV і ін.).

2. Видання спеціального законупро правові акти з вмістом в ньому їх переліку і нормативних характеристик, зазначенням способів забезпечення з метою правильного співвідношення між собою. Наприклад, в Італії діють «Загальні положення про Закон» (1942 р), в якому перераховані джерела права: закон, регламент, корпоративна норма, норма-звичай, а також встановлено межі регулювання кожним актом. У Болгарії діє Закон «Про нормативні акти» (1973 г.). Цікаво, що в Росії раніше федерального був прийнятий закон про нормативно-правових актах в Якутії (Соха). В Україні підготовлено проекти законів «Про нормативно-правові акти», а також «Про закони і законодавчу діяльність», які регулюють процес організації законопроектних робіт, визначають порядок підготовки, експертизи, узгодження, ухвалення, тлумачення і дії нормативно-правових актів.

За значенням і місцем у системі законодавства закони можна разделітьна:

1. Конституції -основні закони,які регламентують основи суспільного, політичного, економічного життя суспільства, права і свободи громадян.

Вони бувають двох видів:

? кодифіковані - Являють собою єдиний писаний основний закон (Конституція України, Конституція РФ, Конституція США та ін.). Їх ще називають моноконституційного актами. Правда, Конституцію Франції 1958 р яка є кодифікований, не можна назвати моноконституційного актом, оскільки до Основного закону 1958 року рішенням Конституційної ради прирівняні такі акти, як Декларація прав людини і громадянина 1789 р і преамбула Конституції 1946 р .;

? некодифицированная - Складаються з групи законів (Великобританія, Швеція, Канада), предметом регулювання яких є особливий рід суспільних відносин, віднесений до конституційного права, - основи суспільного і державного ладу, права і свободи громадян та ін. В Канаді - це конституційні акти 1867-1987 рр .: Конституційний акт 1982 р .; Хартія про права і Білль про права, прийняті в ряді провінцій; Акт про Верховний суд, антидискримінаційні акт та ін. Основний конституційний документ Канади говорить: «Ми хочемо мати конституцію, в принципі схожу на конституцію Великої Британії». А в Великобританії немає єдиної писаної конституції, а є група конституційних законів (статутів) 1 - Акт про парламент 1911 р Акт про міністрів Корони 1937 року, Акт про місцеве управління 1972 р. Та ін, що діють разом із судовими прецедентами і конституційними звичаями, іменованими конституційними угодами. Тому англійську конституцію називають конституцією змішаного типу.

2. Конституційні закони -

?закони, на які посилається конституція лібонеобходімость прийняття яких прямо передбачена чинною конституцією.Як правило, ці закони конкретизують окремі положення конституції або містять відсилання до конституції (виборча система, організація і проведення референдуму, організація і діяльність парламенту, президента, конституційного суду і т.д.);

?закони, якими вносяться зміни, доповнення до чинної конституції(Див., Наприклад, розділ ХIII Конституції України).

Закон, яким вносяться зміни до конституції, відрізняється від закону, ухвалення якого передбачено чинною конституцією тим, що він після затвердження (прийняття) набуває вищу юридичну силу і стає складовою частиною конституції.

На жаль, в Конституції України чітко не вказано блок суспільних відносин, який регулюється конституційним законом. З аналізу Конституції України можна зробити висновок, що конституційним законом слід регулювати ухвалення Великого Державного Герба і Державного Гімну України, опис державних символів (ст. 20), внесення змін до Конституції (ст. 155), рішення про усунення Президента України в порядку імпічменту ( ст.111) і ряд інших.

В Конституції Росії чітко визначений блок федеральних конституційних законів. До їх числа віднесені закони, що регламентують надзвичайний стан (ст. 56), зміна статусу суб'єкта Федерації (ст. 66), опис і порядок використання Державного прапора, герба і гімну Росії (ст. 70), референдум (ст. 87), введення на території Російської Федерації або в окремих її місцевостях надзвичайного стану (ст. 88) порядок діяльності уряду Російської Федерації (ст. 114), встановлення судової системи Росії (118) та ін. (всього 15).

Власне конституція, конституційні закони, а також вносяться до них зміни і доповнення складають юридичну конституцію країни (наказує те, що має бути). Вона може як збігатися, так і розходитися сфактіческой конституцією або конституцією в матеріальному сенсі (те, що є).

Конституційний закон відрізняється від інших законів такими ознаками:

а) юридичною силою;

б) предметом регулювання - особлива сфера;

в) порядком ухвалення - особлива процедура.

Як правило, конституційний закон ухвалюється кваліфікованою більшістю голосів (в Україні - 2/3, в Росії - 3/4) 1.

3. Звичайні закони - Регламентують певні і обмежені сфери суспільного життя відповідно до конституції. Це значна за кількістю і рухлива група законів, які приймаються простою більшістю голосів. Звичайні закони вельми різноманітні за змістом.

Найбільш типовими за обсягом регулювання є такі види звичайних законів:

а) загальні закони- Закони, що регламентують певну сферу суспільних відносин і поширюються на всіх.

Загальні закони можуть бути:

- кодіфікаціонние1 (наприклад, Кримінальний кодекс, Цивільний Кодекс та ін.);

- поточні (Наприклад, Закон про вибори);

б) спеціальні закони - Закони, що регламентують обмежену (спеціальну) сферу суспільних відносин і поширюються на частину населення (Наприклад, закони про пенсії, про освіту, про міліцію та ін.).

4. Забезпечувальні (оперативні) закони - Нормативно-правові акти, якими вводяться в дію окремі закони, ратифікуються міжнародні договори та ін. Їх призначення полягає не у виданні нових норм, а в оперативному підтвердженні, підтриманні системи норм, що містяться в інших окремих законах і міжнародних договорах, які регулюють найважливіші відносини і вимагають негайного прийняття. Це закони, що містять норми про норми. Наприклад, Закон України «Про ратифікацію Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990» від 17.12.1997 року. До цієї групи законів можна отнестізакони про правові акти з вмістом в ньому їх переліку і нормативних характеристик.

Забезпечувальні (оперативні) закони не можуть існувати поза іншими законів, тобто тих, які ними вводяться в дію, і міжнародних договорів, які потребують ратифікації.

Види законів за строком дії:

1) постійні - закони, що діють без обмеження строку;

2) тимчасові - закони,діючі з обмеженням терміну (наприклад, закони «Про оподаткування», «Про бюджет на 2001 г.»);

3) надзвичайні(Як різновид тимчасових законів)-приймаються в певних, передбачених конституцією, ситуаціях і діють на період надзвичайного стану (напр., проголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної небезпеки, оголошення війни). Їх особливість полягає в тому, що вони припиняють дію інших законів. Так, введення воєнного стану припиняє дію КЗпП.

Види законів за суб'єктами законотворчості:

- Прийняті громадянським суспільством (народом) у результаті референдуму;

- Прийняті законодавчим органом держави.

Види законів по межах дії:

- Закони України;

- Закони Автономної Республіки Крим.

Види законів за структурною формою:

- Кодифіковані;

- Некодифицированная.

До останніх примикають Зібрання законодавства, Склепіння законів, які є актами такого виду систематизації законодавства, як консолідація.

Види законів за галузевою ознакою:

- Конституційно-правові;

- Цивільно-правові;

- Адміністративно-правові і т.п.

Є і міжгалузеві (комплексні) - про охорону здоров'я, освіту та ін.

Види законів за сферами суспільного життя:

- Закони в галузі регулювання економіки;

- Закони в галузі регулювання політики;

- Закони в галузі регулювання соціальної сфери;

- Закони в галузі регулювання військової сфери та ін.

Див. Закон України «Про закони і законодавчу діяльність» (після його прийняття).

серед основних напрямків розвитку законодавства Україниможна виділити наступні:

? розробка нових законів, необхідність яких випливає з Конституції України;

? приведення поточних законів у відповідність з Основним Законом;

? адаптація поточних законів до норм європейського і міжнародного права.

§ 7. Конституція - основний закон громадянського суспільства і держави

Саме поняття конституції в перекладі з латині означає встановлення, установа, пристрій. У Стародавньому Римі так іменували окремі акти імператорської влади.

Поява конституцій як основних законів держави пов'язана з розвитком буржуазних відносин, утвердженням у влади буржуазії, формуванням громадянського суспільства, виникненням буржуазної держави. Винятковість конституції як правового документа полягає, перш за все, в тому, що в своїх кращих історичних зразках вона є актом не стільки держави, скільки громадянського суспільства. Саме народжені громадянським суспільством конституції і сьогодні є зразком для конституційної законотворчості молодих держав.

Перші акти конституційного типу були прийняті в Англії, проте в ній відсутня конституція в звичайному розумінні цього слова: цілісний основний закон, який регулює як найважливіші сторони внутрішньої організації держави, суспільного устрою, так і права і свободи громадян. Якщо сучасна Велика Британія має некодифицированная конституцію, яку складають численні не зв'язані між собою акти, прийняті з XIII по XX ст., То першою кодифікований конституцією (що становить єдиний основний закон із внутрішньою структурою) можна назвати Конституцію США 1787 р яка діє і сьогодні. У Європі першими писаними конституціями були Конституції Польщі і Франції 1791 р Україні була розроблена, але не стала чинною Конституція Пилипа Орлика 1710 р

Конституція України відповідно до її ст.160 вступила в дію в день її прийняття Верховною Радою України - 28 липня 1996 року. Моментом вступу в дію Конституції України є оголошення результатів голосування за проект Конституції України в цілому на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Конституція - Основний закон громадянського суспільства і держави, який має вищу юридичну силу, за допомогою якого (відповідно до багатовіковим досвідом і устремліннями народу) засновуються основи суспільного телебачення і державних устроїв і механізми їх дії, спрямовані на зміцнення держави і забезпечення прав і свобод громадян.

Основні загальносоціальні ознаки (властивості) конституції:

1.Конституція має основоположний, установчий характер: Закріплює основи суспільно-економічного ладу держави, його форму правління, форму національно-територіального устрою, організацію і систему державної влади і місцевого самоврядування, засновує принципи їх функціонування, визначає основні права, свободи і обов'язки людини і громадянина, створює політико-правові умови формування структур громадянського суспільства, встановлює принципи законності та правопорядку.

2.Конституція має всеосяжний об'єкт регламентації та впливу. Так, Конституція України 1996 року якісно відрізняється від попередньої Конституції УРСР охопленням регулювання широкого кола суспільних відносин - політичних, соціальних, духовно-культурних, закріпленням нового статусу особи і громадянина, суспільства і держави, органів державної влади та самоврядування, принципів роботи державного апарату та ін . Конституційні норми є вихідними (первинними), основними засадами для діяльності державних органів і посадових осіб, політичних партій, громадських організацій і громадян.

3.Конституція має народний характер: висловлює інтереси громадянського суспільства (народу) і повинна служити йому. Вона є, перш за все, конституцією громадянського суспільства, а не лише держави.

4.Конституція має гуманістичний характер: розглядає права людини як найважливішу цінність безпосередньо для самої людини. У ній втілено світові стандарти прав людини, встановлено межі втручання держави в приватне життя громадянина, механізми забезпечення його прав і свобод. В основу визначення прав і свобод людини і громадянина в Конституції покладено поняття людської гідності.

Цінно, що Конституція України встановила непорушність гуманістичного принципу в майбутньому: при ухваленні нових законів або внесенні змін до чинного законодавства не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (ст.22).

5.Конституція має реальний характер: фіксує фактично існуючу систему суспільних відносин, правопорядок, які склалися на момент її ухвалення.

6.Конституція має прогностичний характер: містить значний потенціал розвитку основних інститутів громадянського суспільства, демократичних інститутів публічної влади. В основу перспективної концепції Конституції України покладено досягнення вітчизняної та світової конституційно-правової думки і практики. Наприклад, побудова демократичної, соціальної, правової держави. Конституція є своєрідним політико-юридичним путівником, компасом суспільних відносин.

7.Конституція має найбільш стабільний характер в порівнянні з іншої законами.

Юридичні ознаки (властивості) конституції як основного закону:

1. Конституція є актом вищої юридичної сили (верховний акт). На її основі повинні прийматися закони та інші нормативно-правові акти, а також укладатися і ратифікувати міжнародні договори.

2. Конституція являє собою базу для поточного законодавства іформірованія правової системи держави. Поточне законодавство розвиває положення конституції. Як юридична база законодавства конституція - серцевина всього правового простору країни, витік формування її правової системи, орієнтир її вдосконалення. Її верховенство в національній правовій системі полягає у визначенні взаємозв'язку і узгодженості напрямків розвитку правової культури, юридичної практики та інших ланок правової системи, стимулюванні гармонізації галузей права і систематизації законодавства.

3. Конституція містить норми прямої дії, Що відповідають основним стандартам сучасного міжнародного права і не потребують будь-яких додаткових законів і постанов для їх застосування. Пряма дія конституції властива не тільки Конституції України, а й Конституції Автономної Республіки Крим (прийнята в 1998 р, вступила в дію в 1999 р), норми якої є нормами прямої дії в межах її території. Пряма дія Конституції служить гарантом охорони і захисту прав і свобод людини і громадянина.

Так, Конституція України гарантує громадянам право звертатися до судових органів країни для захисту своїх інтересів (ст.8), а також до відповідних міжнародних організацій. Для реалізації ст.55 Конституції України, яка гарантує право на оскарження в суді дій будь-яких посадових і службових осіб без обмежень, не потрібно звертатися до спеціального закону.

4. конституційні норми мають більш високим ступенем нормативної концентрації та ціннісної орієнтації, Ніж поєднане дію конституційних і поточних норм. Конституційні норми не розчиняються в комплексі останніх, а мають визначальне значення в нормативній регламентації суспільних відносин.

5. Конституція має особливу процедуру прийняття і зміни. Для Конституції України вона визначена в розділі XVIII (2/3 кваліфікованої більшості).

6. Конституція має складний дворівневий механізм власної реалізації: А) рівень реалізації конституції в цілому; б) рівень реалізації її конкретних норм.

Суворе і точне дотримання конституції - найвища норма поведінки всіх громадян, громадських об'єднань, комерційних організацій, державних органів і посадових осіб.

§ 8. Дія нормативно-правового акта в часі

Закон, як і будь-який нормативно-правовий акт, має межі своєї дії в трьох «вимірах»:

1) в часі, Тобто обмежений періодом дії, коли закон має юридичну силу;

2) в просторі, На яку поширюється дія закону;

3) по колу осіб, Які підпадають під вплив закону: на основі закону у них виникають юридичні права і обов'язки.

Початковим і кінцевим моментами дії закону в часі є вступ в дію закону і припинення дії закону. Слід відрізняти момент (день) вступу закону в дію від моменту (дня) набуття ним юридичної сили. Закон набуває юридичної сили у день його прийняття, тобто підписання закону.

Закони починають діяти:

1. З моменту прийняття (наприклад Конституція України);

2. З моменту опублікування;

3. З часу, який позначено в самому законі;

4. З часу, який зазначено в постанові про порядок введення закону в дію. В Україні, як правило, початок дії закону визначається в спеціальному постанові Верховної Ради про порядок його введення в дію: З дня опублікування або з моменту настання обумовленого в постанові певної умови (ухвалення іншого закону та ін.). Наприклад, разом з опублікуванням Закону України «Про державну таємницю» від 10.03.1994 р було опубліковано Постанову Верховної Ради України «Про порядок введення в дію Закону України« Про державну таємницю », де сказано, що він вступає в дію з дня опублікування;

5. Закони, в яких не вказано час придбання дієвості, і не було постанови про порядок введення їх в дію, вступають в силу по всій території України одночасно після закінчення 10-денного терміну з дня офіційного опублікування. Закони повинні бути опубліковані не пізніше 15-денного терміну після їх підписання і прийняття до виконання Президентом України;

6. Закони (рішення), прийняті в результаті референдуму, Вводяться в дію з моменту їх опублікування, якщо в них самих не визначений інший термін. Датою прийняття закону (рішення) є день проведення референдуму.

При всіх умовах закон вступає в дію не раніше дати опублікування.

Згідно Конституції України 1996 р закони, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними (ст. 57).

Вступ закону в дію відбувається відповідно до трьох принципів:

негайна дія

- Коли закон із дня вступу в дію поширюється на всі випадки тільки «вперед»; все, що було до дня набуття чинності законом, під нього не підпадає;

зворотну дію (зворотна сила) закону

- Коли закон поширюється на всі випадки і «уперед» і «назад», тобто на випадки, які відбувалися раніше, в минулому, до введення закону в дію.

Спільним є правило: закон зворотної сили не має. Це правило надає визначеність і стабільність суспільних відносин. Громадяни у своїх вчинках орієнтуються на чинні закони. Вони можуть розраховувати на майбутні закони в конкретних вчинках сьогоднішнього дня. Тому нові закони не повинні поширюватися на старі життєві ситуації: це викликало б хаос в суспільстві.

Винятки з цього правила рідкісні і допускаються:

а при наявності вказівки в законі про надання йому (або окремим статтям) зворотної сили;

б в загальному правилі про неодмінне надання зворотної сили кримінальному закону, що скасовує або пом'якшує кримінальну відповідальність.

Це правило має гуманістичну спрямованість. Воно зафіксовано в Міжнародному пакті про громадянські і політичні права, прийнятому Генеральною Асамблеєю ООН 16.12.1966 р Повинно бути відтворено в кримінальних кодексах країн, які підписали цей міжнародний документ. У ст. 15 цього пакту, зокрема, говориться: «... не може призначатися більш тяжке покарання, ніж те, яке застосовувалося на час вчинення кримінального правопорушення. Якщо після вчинення злочину законом встановлюється більш легке покарання, дія цього закону поширюється на даного злочинця ».

Відповідно до Міжнародного пакту 1966 р ст. 58 Конституції України 1996 р закріплено: «Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення ».

переживання закону

- Коли закон, що втратив юридичну силу, за спеціальною вказівкою нового акта (закону) повинен продовжувати діяти з окремих питань. Наприклад, після розпаду СРСР Верховною Радою України 12.09.1991 прийнято постанову про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР, якщо відповідні питання не врегульовані законодавством України, за умови, що ці загальносоюзні акти не суперечать Конституції і законам України.

Закони втрачають дію з:

? закінченням терміну, на який вони були прийняті;

? зміною обставин, на які вони були розраховані;

? прямий скасуванням (призупиненням дії) даного закону іншим законом або спеціально призначеним актом (в Україні закон може бути скасований рішенням Конституційного суду в разі визнання його невідповідності Конституції України).

? фактичним скасуванням, коли прийнято новий закон з того самого питання, а старий формально не скасований.

§ 9. Дія нормативно-правового акта
 в просторі

Дія нормативно-правового акта в просторі може бути територіальним і екстериторіальний.

територіальне дію нормативно-правового акта окреслено територією держави (Україна) або окремого регіону (Крим) і визначається державним суверенітетом.

Нормативно-правові акти України поширюються на територію всієї країни, нормативно-правові акти Автономної Республіки Крим - на власну територію в межах повноважень, визначених Конституцією України та Конституцією Автономної Республіки Крим від 21.10.1998 р.1

Під територією держави розуміється його:

? сухопутне простір - земна територія;

? водний простір - внутрішні води усередині державних кордонів і територіальні води в межах 12 морських миль;

? повітряний простір над державними кордонами - на висоті до 35 кілометрів;

? надра;

? військові і торговельні судна у відкритому морі;

? повітряні кораблі, що знаходяться в польоті за межами України;

? космічні об'єкти під прапором і гербом держави;

? трубопроводи;

? підводні кабелі і нафтові морські вишки;

? території дипломатичних представництв і консульств за кордоном.

екстериторіальна дію нормативно-правового акта регулюється міжнародними договорами і передбачає поширення законодавства даної держави за межами його території.

Воно відоме якправо екстериторіальності держав -порядок, відповідно до якого установи або фізичні особи, які перебувають на території іншої держави, розглядаються як які перебувають на власній національній території і підпорядковані законам і юрисдикції власної держави. Правом екстериторіальності користуються військові судна і літаки, які з дозволу держави перебування знаходяться на її території, але розглядаються як частина території держави прапора або розпізнавальних знаків.

Право екстериторіальності завжди використовувалося для обгрунтування дипломатичних привілеїв та імунітетів - особливих прав і привілеїв, якими наділяються дипломати і члени їх семей1. Є чимало випадків, коли політичні і державні діячі, які переслідувалися за законом своєї країни, ховалися в посольствах і місіях інших держав, користуючись їх правом екстериторіальності (зокрема правом недоторканності приміщення). Нині екстериторіальність такої функції не виконує, оскільки це може призвести до розширеного тлумачення дипломатичних привілеїв та імунітетів.

Порядок дії нормативно-правового акту по колу осіб підлягає загальним правилом: закон діє щодо всіх осіб, які перебувають на території його дії і є суб'єктами відносин, на які він розрахований.

Що таке всі особи?

Всі особи:

? громадяни держави;

? іноземці;

? ліцабез громадянства (апатриди) 2;

? особи з подвійним громадянством (біпатриди);

? всі внутрішньодержавні, спільні, іноземні, міжнародні організації, які не користуються правом екстериторіальності.

Види законів у дії по колу осіб:

1. Загальні - розраховані на все населення. Ряд законів, перш за все кримінальних, поширюються на громадян держави незалежно від місця їх знаходження (за кордоном);

2. Спеціальні - Розраховані на певне коло осіб. Деякі закони поширюються на всіх індивідуальних і колективних суб'єктів. Інші - тільки на конкретну категорію осіб (пенсіонерів, військовослужбовців, лікарів, вчителів тощо). Їх дія в просторі і по колу осіб не збігається.

Іноземні громадяни та особи без громадянства зрівняні в правах і обов'язках з громадянами держави, за деякими винятками. Їм не надаються окремі права і на них не покладаються певні обов'язки: обирати і бути обраними до державних органів країни, бути суддями, перебувати на службі в збройних силах (див. Ст. 24 та інші Закону України «Про правовий статус іноземців» від 01.02. 1994).

3. Виключні - Роблять вилучення із загальних і спеціальних. Глави держав і урядів, співробітники дипломатичних і консульських представництв, деякі інші іноземні громадяни (члени екіпажів військових кораблів, військовослужбовці військових частин та ін.), Що знаходяться на території не власного держави, наділені імунітетом - дипломатичним, консульським та ін. Ці особи користуються особистою недоторканністю . вони звільняються від юрисдикції держави перебування у питаннях, пов'язаних з їх службовою діяльністю.

Так, працівники дипломатичних представництв мають дипломатичними імунітетами (Виключення зі сфери дії юрисдикції країни перебування; незастосування до них засобів примусу, санкцій, передбачених національним правом) і дипломатичними привілеями (Особисті пільги, переваги). Дипломатичні агенти і їх житла є недоторканними. Вони звільняються від кримінальної, адміністративної, цивільної та будь-якої іншої відповідальності перед державними органами країни перебування щодо службової діяльності. Мають фіскальний (податковий) імунітет, а також право на безмитне провезення багажу і звільнення від його огляду та ін. Дипломатичних агентів можна оголосити персоною нон-грата, але до них не можуть бути застосовані заходи відповідальності та інші заходи державного примусу.

Дещо менший обсяг консульських імунітетів і привілеїв. Імунітетом користуються також службовці міжнародних організацій на основі статутів цих організацій або спеціальних угод.

§ 10. Поняття підзаконного нормативно-правового акта.

Підзаконний нормативно-правовий акт - Акт, який видається відповідно до закону, на основі закону, для конкретизації законодавчих приписів та їх трактування або встановлення первинних норм.

Підзаконні нормативно-правових актів не означає їх меншу юридичну обов'язковість. Вони володіють необхідною юридичною силою. Правда, їх юридична сила не має такої ж загальності та верховенства, як це властиво законам. Однак вони займають важливе місце у всій системі нормативного регулювання, оскільки забезпечують виконання законів шляхом конкретизованого нормативного регулювання всього комплексу суспільних відносин.

Підзаконні нормативні акти різняться за юридичною силою. Юридична сила підзаконних нормативних актів залежить від становища органів держави, які видають ці акти, їх компетенції, а також характеру і призначення самих актів. Акт нижчої державної інстанції повинен знаходитися не тільки «під законом», а й «під» нормативними актами усіх вищих державних органів, яким він покликаний відповідати. Наприклад, акти Міністерства освіти повинні відповідати не тільки Закону про освіту, а й нормативним документам Президента, Кабінету Міністрів, Міністерства фінансів.

Залежно від характеру прийнятих норм (первинних або вторинних)підзаконні нормативні акти центральних державних органів можна розділити на дві категорії (групи):

Звернемо увагу на поняття інституту контрасигнації. Укази і розпорядження Президента мають підзаконний характер і скріплюються, як правило, підписами прем'єр-міністра і міністра, відповідального за акт та його ісполненіе1.

Скріплення підписом правового акта називається контрассигнацией (Контрассигнатурой, контрасигнування) - від лат. contra- проти + siqnare- підписувати; йому відповідають: countersiqn (англ.), сontresiqner (франц.). Контрасигнація - правовий інститут, сутність якого полягає в тому, що особа (прем'єр-міністр або міністр), скріпивши своїм ім'ям акт глави держави, бере на себе політичну і юридичну відповідальність за цей акт, а глава держави персональної відповідальності не несе. Наявність інституту контрасигнації свідчить про те, що президент має певну залежність від уряду, а останнє - політичну відповідальність перед парламентом.

Застосування інституту контрасигнації можливо:

а) щодо кола правових актів глави держави, чітко позначеного конституцією (і законами);

б) тільки офіційними особами, визначеними конституцією.

Наприклад, ст.6 Закону про Конституційний суд України від 06.10 1996 року визначає, що призначеним на посаду судді Конституційного суду вважається особа, про призначення якої «видано Указ Президента України, скріплений підписами Прем'єр-міністра України та Міністра юстиції України». У наведеному прикладі йдеться про участь трьох посадових осіб в ухваленні рішення з даного питання - про процедуру спільного підписання акта, яке надає йому юридичну силу, і про поділ відповідальності між ними. Незастосування інституту контрасигнації відносно певного виду актів глави держави можна розглядати і як ознака більш широких його повноважень, і як презумпцію покладання на нього особистої юридичної і політичної відповідальності за видання актів на підставі здійснення главою держави своїх самостійних повноважень.

§ 11. Відомчий акт

відомчий акт- Підзаконний нормативний акт (указ, інструкція, нормативний наказ та ін.), Що видається в межах компетенції того чи іншого органу виконавчої влади (міністерства, комітету, відомства), який містить вторинні (похідні) норми, які розкривають і конкретизують первинні норми, приймаються на їх основі, спрямовані на їх виконання.

Відомчі акти (акти конкретних міністерств, комітетів, фондів та ін.) Мають внутрішнє, внутрішньовідомче юридичне значення:

1)видаються з питань, віднесених виключно до їх відання;

2)поширюються на осіб, які входять в сферу їх ведення, тобто знаходяться в системі управлінського, службового і дисциплінарного підпорядкування тільки даних відомств. Наприклад, наказ МВС України від 6 вересня 1997 року № 600 «Про встановлення заохочувальної відзнаки МВС України« Хрест Слави »поширюється лише на працівників системи МВС.

Разом з тим акти деяких відомств (Міністерства фінансів, Фонду Держкоммайна, у певних межах - відомств, що відають транспортом, охороною громадського порядку) в силу їх статусу і делегованих їм прав, можуть набувати загальне, міжвідомче значення.

Відомчі нормативні акти вступають в дію через 10 днів після їх державної реєстрації(Внесення до Державного реєстру), яка здійснюється Міністерством юстиції України, якщо в них не передбачений пізніший термін, але не раніше їх офіційного дня оприлюднення.

На державну реєстрацію не подаються акти нормативно-технічного характеру (державні стандарти, будівельні норми і правила, тарифно-кваліфікаційні довідники, форми звітності тощо).

Відомчі акти видаються у випадках, Коли в межах сфери відання міністерства, комітету, відомства:

а) нечітко, лише в загальних рисах, визначені права і обов'язки суб'єктів;

б) є ??прогалини в певних аспектах взаємовідносин суб'єктів;

в) прямо доручено законом (указом, постановою, розпорядженням) видати акт для конкретизації норми закону.

Призначення відомчих актів:

1)встановлення права одного суб'єкта і відповідно обов'язки іншого;

2)роз'яснення, конкретизація змісту (сенсу) прав або обов'язків, викладених в загальних рисах в законі;

3)розширення (звуження) змісту права одного суб'єкта і звуження (розширення) права іншого;

4)введення нових або доповнення старих вимог для здійснення суб'єктом свого права;

5)роз'яснення, конкретизація змісту (сенсу) контрольної функції органу управління, що знаходиться в сфері ведення міністерства, комітету, відомства.

Відомчі акти мають певні позитивні риси: Мобільність, охоплення всіх граней суспільних відносин, безпосередність спілкування керівника і керованого, швидкість інформованості адресатів виконання і оперативність організації виконання та ін.

Захоплення створенням відомчих актів є показником двох негативних явищ:

? надмірна нормативна заурегулірованность суспільних відносин;

? невисоку якість прийнятих законів.

Відомчі акти, прийняті з перевищенням компетенції, є незаконними і необов'язковими до виконання. Наприклад, орган приватизації, який прийняв рішення про приватизацію орендованого державного майна без згоди орендаря, перевищив свої повноваження і його рішення є незаконним. Такий акт підлягає скасуванню. На жаль, в Україні не розвинений інститут юридичної відповідальності за правопорушення в сфері створення і застосування відомчих нормативних актів, які суперечать законам

У числі нормативних актів є група таких, що не підлягають офіційному опублікуванню за рішенням правотворчих органів. Вони володіють обмежують грифами (секретно). Наприклад, оперативно-розшукова діяльність до останнього часу регулювалася підзаконними актами, що представляють собою секретні або цілком таємні документи. Такі акти вступають в дію з моменту отримання їх виконавцями.

Необхідно врахувати, що серед відомчих актів багато ненормативних, індивідуальних управлінських актів, Що містять індивідуальні приписи та вичерпних себе одноразовим застосуванням (наприклад, призначення на посаду, виділення бюджетних коштів). Індивідуальні відомчі акти, як правило, іменуються розпорядженнями, наказами, тоді як відомчі нормативні акти називаються інструкціями, циркулярами, зразковими положеннями і статутами. Не слід їх ототожнювати. Накази і розпорядження міністерств, відомств, що мають разове розпорядчий значення, не містять нормативних приписів, тому підзаконними нормативно-правовими актами не є.

§ 12. Підзаконний нормативний акт
 органу місцевого самоврядування.
 Підзаконний нормативний акт
 місцевого органу виконавчої влади

Нова система адміністративного управління заснована на поєднанні двох підсистем - місцевого самоврядування і місцевих органів урядової адміністрації. Вони видають підзаконні нормативні акти, які містять вторинні (похідні) норми, які розкривають і конкретизують первинні норми, приймаються на їх основі, спрямовані на їх виконання в межах відповідної території і тому є обмежено-загальними.

Підзаконний нормативний акт органів місцевого самоврядування - Акт-документ (постанова, рішення), що видається в межах компетенції органу місцевого самоврядування (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, міських, районних у містах, обласних та районних рад), що містить норми права, обов'язкові для населення самоврядних територій, а також для установ та організацій, що здійснюють діяльність в межах цих територій. Це правовий акт громадянського суспільства.

Підзаконні нормативні акти органів місцевого самоврядування:

Слід врахувати, що місцеві референдуми мають вищу юридичну силу по відношенню до інших нормативно-правових актів місцевого самоврядування.

Особливістю актів місцевого самоврядування є їх територіальна обмеженість і самостійність в ухваленні рішень, що стосуються питань управління комунальною власністю, формування, затвердження і виконання місцевого бюджету, встановлення місцевих податків і зборів, здійснення охорони громадського порядку та ін. Їх рішення обов'язкові для розташованих на відповідній території підприємств , установ і організацій незалежно від відомчої підпорядкованості, а також для посадових осіб і громадян цієї території.

Рішення сільських, селищних міських, районних у містах, обласних та районних рад вступають в дію зі дня їх офіційного оприлюднення, Якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

Виконання актів місцевого самоврядування забезпечується заходами адміністративного впливу і захищається в судовому порядку.

Підзаконний нормативний акт місцевих органів виконавчої влади- Акт-документ (постанова, рішення), що видається в межах компетенції місцевого органу виконавчої влади (урядової адміністрації), що містить норми права, обов'язкові для установ і організацій, які здійснюють діяльність в межах цих територій, а також для населення відповідної території. Це правовий акт держави на місцевому рівні.

Підзаконні нормативні акти місцевих органів виконавчої влади:

Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, можуть бути (відповідно до закону) скасовані Президентом України або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.

Нормативні акти відділів, управлінь, інших служб місцевих органів виконавчої державної влади, господарського управління та контролю, які стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, вступають в дію через 10 днів після їх державної реєстрації. Реєстрація здійснюється управліннями юстиції обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, якщо в них не передбачений пізніший термін придбання дієвості, але не раніше дня їх офіційного оприлюднення.

§ 13. Підзаконний нормативний акт державного підприємства, установи, організації.
 Підзаконний нормативний акт комерційної організації

Підзаконний нормативний акт государственногопредпріятія, установи, організації і підзаконний нормативний акт комерційної організації - локальні нормативні акти (Нормативний наказ, інструкція адміністрації, статут, положення, правила внутрішнього розпорядку та ін.), Які діють тільки в межах даного підприємства, установи, організації, комерційної організації.

До локальних нормативних актів належать також санкціоновані державою акти сходів та інших форм народовладдя.

Основне призначення локальних нормативних актів - конкретизувати розпорядження закону стосовно умов діяльності відповідного колективу, не виходячи за рамки закону і не обмежуючи ініціативу виконавців, які діють в межах закону. Їх ще називають корпоративними нормативними актами.

Корпоративний нормативний акт - Це акт-документ органу управління комерційної та некомерційної корпорації - підприємства, установи, організації, що містить корпоративні норми, які спрямовані на саморегуляцію складаються в ній відносин шляхом конкретизації приписів нормативно-правових актів, виданих законодавцем, а також вищестоящими правотворческими органами, з якими він знаходиться у відносинах службової підлеглості.

Кожна установа, підприємство або організація мають свій статут, положення або інший установчий документ, правила внутрішнього розпорядку для працівників даної організації в управлінні її діяльністю, правила обліку господарської та фінансової діяльності, правила взаємовідносин з клієнтами та ін. Це і є корпоративний нормативний акт, який видається органами управління підприємства, компетентними у вирішенні тих чи інших питань виробничої і соціальної життя колективу, тобто питань локальних - лише в межах корпорації. У ньому в тій чи іншій мірі має виражатися інтерес (воля) колективу. Звідси виникає владність, офіційність, обов'язковість корпоративного нормативного акта.

Корпоративний нормативний акт володіє наступними ознаками:

1)має правотворчий характер, тому що в ньому корпоративні норми встановлюються, змінюються і припиняються;

2)видається органом (посадовою особою) управління корпорації лише в межах своєї компетенції;

3)видається відповідно до дотриманням необхідного законом порядку, якщо такий встановлено (наприклад, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом);

4)відповідає Конституції України, законодавства, а також нормативним актам, які мають вищу юридичну силу;

5)має форму письмового акта-документа (рішення загальних зборів, ради директорів, наказ керівника і т.д.) з певними реквізитами (найменування акта, дата прийняття, номер, підписи посадових осіб та ін.).

Крім нормативних актів на підприємстві видаються й інші корпоративні акти, які мають нормативного характеру (Наприклад, наказ керівника видати цінний подарунок працівникові або наказ про звільнення його за прогул).

Корпоративні нормативні акти різняться по суб'єктам:

? акти колективів підприємств, акціонерів у вигляді актів корпоративних референдумів, актів загальних зборів;

? акти виконавчих органів корпорацій - акти рад директорів, правлінь, рад підприємств та ін .;

? акти керівників корпорацій, прийнятих в порядку єдиноначальності.

Корпоративні нормативні акти різняться за галузевою ознакою:

- фінансові корпоративні акти - акти, що регулюють фінансову діяльність корпорації;

- адміністративні корпоративні акти - акти, що регулюють сферу управління;

- трудові корпоративні акти - акти, що регулюють сферу застосування праці;

- Цивільно-правові нормативні акти - акти, що регулюють майнову сферу в межах корпорації і ін.

Слід зазначити, що серед корпоративних нормативних актів багато актів процедурного характеру, тобто актів, що регулюють порядок застосування матеріальної правової норми (наприклад, Положення про порядок накладення дисциплінарного стягнення, Положення про порядок нарахування заробітної плати, Положення про порядок розподілу прибутку, Положення про порядок укладання договорів і т.п.).

При наявності типових актів локальні акти розробляються відповідно до них, а при їх відсутності - самостійно.

§ 14. Міжнародний договір

Міжнародний договір - Угода двох або декількох держав про встановлення, зміну або припинення прав і обов'язків у різноманітних відносинах між ними. Наприклад, міжнародний договір про видачу злочинців (екстрадиція).

Як основний юридичний джерело сучасного міжнародного права, міжнародно-правовий акт може мати різні форми і назви: договір, угода, пакт, конвенція, трактат, протокол, обмін нотами, заключний акт та ін. За структурою міжнародно-правовий акт переважно складається з преамбули, основних статей і прикінцевих положень.

Класифікувати міжнародні договори можна за різними підставами.

За рівнем, на якому вони полягають:

- Міждержавні;

- Міжурядові;

- Відомчі.

За кількістю сторін:

- Двосторонні;

- Багатосторонні.

По об'єкту регулювання:

- Політичні;

- Економічні;

- Зі спеціальних питань.

Розрізняють міжнародні договори:

??подлежащіе ратифікації;

??не підлягають ратифікації.Попередня   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   Наступна

Консолідація. | Спеціальну (внутрігалузеву). | Відмінності між нормами моралі і нормами права | Відмінності між корпоративними нормами і нормами права | матеріальні процесуальні | Які причини створення спеціалізованих норм права? | Регулятивні: Охоронні | прості складні | Це - етап правотворення. Він характеризується дією об'єктивних чинників і є підготовчу стадію правотворчості. | Подзаконная правотворческая діяльність, тобто діяльність з підготовки та прийняття підзаконних актів (підзаконні правотворчість). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати