На головну

Традиційні технології навчання.

  1. CASE-технології
  2. CRM-технології
  3. Ethernet - приклад стандартної технології з комутацією пакетів
  4. I. Освітні технології
  5. I. Освітні технології
  6. III. Інноваційні технології, використовувані в навчальному процесі
  7. PR-технології

Традиційні технології навчання використовують:

1. Пояснювально-ілюстративний метод навчання (викладач пояснює, наочно ілюструє навчальний матеріал) - це здійснюється як лекція, розповідь, бесіда, демонстрація дослідів, трудових операцій, екскурсія тощо Діяльність студента спрямована на отримання інформації і впізнавання, в результаті формуються «знання-знайомства».

2. Репродуктивний метод (викладач складає завдання для студентів на відтворення ними знань, способів діяльності, вирішення завдань, відтворення дослідів і, таким чином, студент сам активно відтворює навчальний матеріал: відповідає на питання, вирішує завдання і т.д., в результаті формуються «знання-копії»).

Пояснювально-ілюстративний і репродуктивний - методи традиційного навчання, основна суть якого зводиться до процесу передачі готових відомих знання студентам.

Недоліки традиційного навчання численні, наприклад: 1) усереднений загальний темп вивчення матеріалу, 2) єдиний усереднений обсяг знань, засвоюваних студентами, 3) велика питома вага знань, одержуваних студентами в готовому вигляді через викладача без опори на самостійну роботу з придбання цих знань, в внаслідок студенти «розучуються думати», 4) майже повне незнання викладачем, засвоюються чи студентами повідомляються знання, 5) переважання словесних методів викладу матеріалу, що створюють об'єктивні передумови розсіювання уваги, 6) ускладненість самостійної роботи у студентів з підручником через недостатню розчленованості навчального матеріалу , 7) переважання навантаження на пам'ять студентів, так як треба по пам'яті відтворювати навчальний матеріал; у кого краще пам'ять, той успішніше відтворює, але в майбутній професійній діяльності ці методи заучування і точного по пам'яті відтворення інформації не потрібні, не застосовуються, і з іншого боку, студент не підготовлений до тих форм роботи, які зустрінуться в професійній практиці (вміння знаходити потрібну інформацію для визначення виробничого рішення, вміння знаходити самостійне творче рішення в складні ситуаціях). Таким чином, при традиційному навчанні спостерігається розрив між вимогами, які пред'являються до людини в процесі навчання, і тими, які виникають в реальній професійній діяльності

 Попередня   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   Наступна

Вимоги до структури ЕУК | Етапи проектування ЕУК | Види електронних видань | Переваги і недоліки використання електронних видань і ресурсів | Діяльність учителя і аудіовізуальні технології навчання в навчально-виховному процесі | Взаємодія учня з інформаційним середовищем з позиції різних методів навчання | Типові педагогічні помилки, що знижують ефективність застосування технічних засобів | Дидактичні можливості сучасних засобів навчання | структурування уроку | Поняття педагогічної технології |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати