На головну

Загальна схема механізму управління в кризовій ситуації

  1. I Суб'єкти управління персоналом державної і муніципальної служби
  2. I. Загальна характеристика міжнародних відносин в Новий час.
  3. I.5.3) Складові частини Зводу Юстиніана (загальна характеристика).
  4. II.7.1. Загальна характеристика уваги
  5. III. 12.1. Загальна характеристика мислення
  6. III.1. Послідовна структура управління
  7. III.2. Умовна структура управління

Технологічну схему антикризового управлінняможна представити у вигляді восьми блоків.

Блок 1. Створення спеціалізованої робочої групи. Вона може складатися з персоналу організації і з працівників, запрошених з боку лише на час можливої ??чи реальної кризової ситуації.

Блок 2. Передбачається перевірка доцільності і своєчасності проведення заходів з антикризового управління. Якщо є обгрунтування доцільності та своєчасності «включення» антикризового управління, відбувається перехід до блоку 3.

Блок 3. На цьому етапі створюються антикризові управлінські рішення.

Блок 4. На четвертому етапі створюється система реалізації заходів по вирішенню гострих протиріч в організації.

Блок 5. На цьому етапі антикризового управління здійснюється організація виконання управлінських рішень. Це конкретні організаційно-практичні заходи, реалізація яких в чітко визначеній послідовності дозволить досягти цілей, поставлених в антикризовому управлінні.

Блок 6. На наступному етапі необхідні оцінка і аналіз якості виконання управлінських рішень за показниками діяльності організації.

Блок 7. Тепер перевіряється доцільність проведення подальших робіт з виходу організації з кризової ситуації, визначення стадії антикризової програми.

Блок 8. На заключному для даної технологічної схеми етапі антикризового управління розробляються заходи щодо прогнозування майбутніх кризових ситуацій.

Важливою є система контролю і ранньоговиявлення ознакмайбутньої кризової ситуації. Зазначимо тут лише основні її моменти.

1. Серйозним попередженням прийдешнього неблагополуччя підприємства може бути негативна реакція партнерів по бізнесу, кредиторів, банків, постачальників, споживачів на різні заходи, що проводяться організацією.

2. Майбутню кризову ситуацію характеризують також зміни фінансових показників, фінансова звітність і результати аудиторських перевірок.

Предметом ретельного спостереженнятут є:

1) затримки з наданням бухгалтерських документів;

2) збільшення або зменшення матеріальних запасів (може свідчити про свідомих діях або про нездатність компанії здійснити поставки);

3) зміни в активній і пасивній частинах бухгалтерського балансу;

4) зменшення доходів підприємства і падіння його прибутковості, знецінення його акцій, встановлення надмірно низьких або високих цін на продукцію і т. Д .;

5) збільшення заборгованості підприємства постачальникам і кредиторам.

 Попередня   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   Наступна

Ознаки кризи і його особливості. | Діагностика криз в процесах управління. | Управління кризовими ситуаціями. | Основні причини економічних криз. | Вплив кризи на розвиток економіки. | Види економічних криз. | Ризики в антикризовому управлінні. | Механізми конфліктології в антикризовому управлінні. | Засоби і механізми державного регулювання кризових ситуацій. | Види державного регулювання і типологія кризових ситуацій. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати