На головну

Приклади економічних задач, що зводяться до задачі про найкоротшою ланцюга

  1. I. Приклади деяких розподілів дискретних випадкових величин
  2. Аналітичні можливості основних показників СНС при оцінці макроекономічних процесів
  3. У міжнародних економічних відносинах
  4. У міжнародних економічних відносинах
  5. До Росії книгодрукування приходить в XVI столітті. Це визначалося рядом соціально-економічних причин.
  6. До складу економічних витрат правомірно включити
  7. Взаємодія економічних систем із зовнішнім світом

Серед економічних завдань, зводяться до розглянутих вище, можна відзначити завдання про план заміни обладнання, завдання складання розкладу, завдання вибору некольцевого маршруту перевезень, планування робіт по здійсненню проекту в методі критичного шляху. Перші три зводяться до задачі про найкоротшою ланцюга. У задачі про заміну обладнання при цьому робиться припущення про дискретності терміну служби обладнання. Зазвичай заміна може бути проведена на початку чергового року експлуатації, але не пізніше закінчення терміну служби. Вузлами є рішення про заміну, дугами - періоди експлуатації від моменту придбання до ліквідації конкретного набору обладнання з узагальненої вартістю, яка дорівнює загальним витратам, що складається з початкової вартості обладнання + експлуатаційні витрати за роки експлуатації - ліквідаційна вартість + витрати на ліквідацію. У завданнях складання розкладів вузлами є моменти закінчення попередніх і початку наступних процесів (прибуття та вибуття транспортних засобів, початку та закінчення робіт), дугами - тривалості процесів. Дана модель справедлива в разі наявності єдиного виконавця рівноправних незалежних процесів. У завданнях вибору маршруту вузли - транзитні пункти (пункти перевантаження і переформування в задачах про перевезеннях, насосні станції для трубопроводів і т. Д.), Дуги - частини маршруту між вузлами, що характеризуються відстанню, часом, або вартістю доставки.

При плануванні робіт по здійсненню проекту в методі критичного шляху вузлами є події - рішення про початок виконання деякої (або деяких) роботи; дугами - самі роботи. Залежно від характеристик роботи можуть бути трьох видів: Реальні з ненульовими вартістю виконання і часом виконання; пасивні з нульовими вартістю виконання і ненульовим часом виконання; фіктивні з нульовими вартістю виконання і часом виконання, що вводяться для виконання умов упорядкованості здійснення подій. У такій постановці тривалість всього проекту визначається в завданні про максимальну за тривалістю ланцюга.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   Наступна

Вступ | Перелік використовуваних надалі позначень | визначення | Орієнтовані і неорієнтовані мережі | Теорема про максимальний потік і мінімальному розрізі | Ізоморфізм і гомеоморфизм графів. | Дерева і деревовидних | Матричні уявлення мереж | Постановка задачі | Алгоритм рішення (алгоритм Дейкстри) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати