На головну

Обчислити межа функції

  1. DIV, SPAN - Використовуються для виділення частини документа певним способом. Обов'язковий закриває тег!
  2. Hайти межі функцій, користуючись правилом Лопіталя (для випадків, коли воно є).
  3. I. КЛАСИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ІМОВІРНОСТІ.
  4. I. Визначити ризик від окремого джерела
  5. I. Приклади деяких розподілів дискретних випадкових величин
  6. II. 6.1. Визначення поняття діяльності
  7. II. Метод невизначених коефіцієнтів.

Знайти похідну функції

у = х  tqx

Знайти найбільше і найменше значення функції

у = 1 + 4 sin x - 2x  на відрізку [0; П]

Знайти невизначений інтеграл

х  соs х dx

Обчислити площу фігури, обмеженої графіком функції

у = соs х на відрізку

Знайти спільне рішення диференціального рівняння із перемінними

уу  + Х = 0Попередня   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27

Імовірність. Випадкові події. | Випадкова величина. Її функція розподілу. | Математичне сподівання і дисперсія випадкової величини. | Контрольна робота | Знайти невизначений інтеграл | Обчислити межа послідовності | Дослідити на збіжність ряд | Знайти невизначений інтеграл | Обчислити межа послідовності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати