На головну

Знайти невизначений інтеграл

  1. III Інтегральне числення
  2. Автогенератори гармонійних коливань на інтегральних мікросхемах
  3. Б) фрикційна - такий вид безробіття, при якому звільнений працівник стикається з необхідністю знайти вільне місце для роботи за своєю спеціальністю;
  4. Зростаючим значенням інтегральної кривої відповідають позитивні значення диференціальної кривої, убутним - негативні значення.
  5. Вправа. Найти найбільше значення параметра, при якому система
  6. Обчислення ПОДВІЙНИХ інтеграли
  7. Обчислення криволінійний інтеграл

 sin  х dx

Обчислити площу фігури, обмеженої лініями

у = х  ; у =  ; у = 0; х = 2

Знайти приватне рішення диференціального рівняння

ху  -у = 0 при х  = -4; y  = 2

10. Дослідити ряд  на збіжність

 ВАРІАНТ 4

Спростити вираження алгебри

:

Обчислити межа послідовності

 Попередня   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   Наступна

Числові ряди. | Знакозмінні ряди. | Функціональні ряди. | Множини і відношення. | Імовірність. Випадкові події. | Випадкова величина. Її функція розподілу. | Математичне сподівання і дисперсія випадкової величини. | Контрольна робота | Знайти невизначений інтеграл | Обчислити межа послідовності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати