Головна

Обчислити межа послідовності

  1. DIV, SPAN - Використовуються для виділення частини документа певним способом. Обов'язковий закриває тег!
  2. Hайти межі функцій, користуючись правилом Лопіталя (для випадків, коли воно є).
  3. I Числові послідовності
  4. I. КЛАСИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ІМОВІРНОСТІ.
  5. I. Визначити ризик від окремого джерела
  6. I. Приклади деяких розподілів дискретних випадкових величин
  7. II. 6.1. Визначення поняття діяльності

Обчислити межа послідовності

Обчислити межа функції

  1. Знайти похідну функції

у = 4е

  1. Знайти екстремуми функції

f (х) = (х - 2)

  1. Знайти невизначений інтеграл

 dx

Обчислити площу фігури, обмеженої лініями

у = 2х  +3 Х + 6 і у = х + 2

Знайти приватне рішення диференціального рівняння

 dx при х  = 2; y  = 5Попередня   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   Наступна

Однорідні диференціальні рівняння першого порядку. | Приватні похідні | Числові ряди. | Знакозмінні ряди. | Функціональні ряди. | Множини і відношення. | Імовірність. Випадкові події. | Випадкова величина. Її функція розподілу. | Математичне сподівання і дисперсія випадкової величини. | Контрольна робота |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати