На головну

Диференційне рівняння.

  1. Диференціальні параметри біполярного транзистора
  2. Диференціальні параметри польових транзисторів
  3. Диференційне рівняння
  4. Диференційне рівняння
  5. Диференційне рівняння
  6. Диференційне рівняння
  7. Диференціальні рівняння другого порядку

Опр. Діф.уравненіем називається рівняння, що зв'язує функцію  , змінну x і похідну f (x).

Опр. якщо функція  залежить тільки від змінної x, То діф.урав. називається звичайним.

Загальний вигляд звичайного діф.уравненія. .

Опр. . Максимальний порядок входять в рівняння похідних називається порядком діф.уравненія.

 -діф.уравненіе першого порядку.

 - Диф. Рівняння другого порядку.

Вирішити діф.уравненіе - значить знайти первісну функції f (x), Тобто обчислити невизначений інтеграл від F (x).

Нехай дано діф.ур. першого порядку  , Необхідно його вирішити.

 спільне рішення діф.уравненія.

Алгоритм рішення діф.уравненій:

1.

2. домножаем обидві частини рівняння на  і переносимо доданки з  в інший бік.

3. Змінні, що містять x переносимо до  , А змінні, що містять y к .

4. Інтегруємо обидві частини рівняння.

Приклад. Вирішити діф.уравненіе.

рівняння виду  можна надати вигляду

Опр .. Рівняння (*) називається рівнянням із перемінними, а рівняння (**) - рівнянням з розділеними змінними.

Приклад.

 Попередня   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Наступна

Методичні вказівки і контрольні завдання | Організація перевізного процесу та управління на | I Числові послідовності | межа функції | Теореми про границі функцій | II Похідна функція | Похідна складної функції. | III Інтегральне числення | Приватні похідні | Числові ряди. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати