Головна

Види і методи психологічного консультування

  1. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  2. I. Методи перехоплення.
  3. I. Суб'єктивні методи дослідження ендокринної системи.
  4. I. Суб'єктивні методи дослідження кровотворної системи.
  5. I. Суб'єктивні методи дослідження органів жовчовиділення і підшлункової залози.
  6. I. Суб'єктивні методи дослідження органів сечовиділення.
  7. II. Методи несанкціонованого доступу.

Як і інші напрямки діяльності практичного психолога, консультування може бути класифікований за різними підставами:

1. За теоретичної орієнтації (психоаналітичну, поведінковий, гуманістичне, геш-тальт-консультування і т. Д.);

2. За віком клієнта (дитяче, підліткове, консультування дорослих і т. Д.);

3. За просторової організації (контактна, або очне, тобто бесіда віч-на-віч, і дистантное, або заочне, яке, в свою чергу, підрозділяється на телефонне, письмове, електронне - через Інтернет);

4. За кількістю клієнтів (індивідуальне або групове);

5. За психологічної проблематики (консультування з проблем спілкування, з проблем в емоційній сфері, по особистісних проблем і ін.);

6. За сферою докладання (шкільне, професійне, сімейне і подружнє, бізнес-консультування і тг д.).

Г. А. Абрамова (1994) в якості основного методу консультування називає інтерв'ю.Нею виділяються наступні методи впливу в процесі інтерв'ю:

1. інтерпретація;

2. Директива;

3. Інформація;

4. Саморозкриття;

5. Зворотній зв'язок;

6. Логічна послідовність;

7. Резюме;

8. Відкриті питання;

9. Закриті питання;

10. Заохочення;

11. Переказ;

12. Відображення почуттів.

На думку В. Ю. Меновщікова (1998), особливе значення в консультуванні мають техніки нерефлексівного (вміння мовчати)и рефлексивного (вміння давати зворотний зв'язок) слухання.До прийомів рефлексивного слухання відносяться:

1. З'ясування;

2. Перефразовування;

3. Відображення почуттів;

4. Резюмування;

5. Уточнення;

6. Переказ;

7. Подальший розвиток думок співрозмовника;

8. Повідомлення про сприйняття партнера;

9. Повідомлення про сприйняття самого себе; 10. Зауваження про хід бесіди.

Легко помітити подібність багатьох пунктів з наведених списків. Наведемо таблицю з роботи В. Ю. Меновщікова (1998), яка ілюструє вживання різних прийомів на різних стадіях консультативного процесу.

Стадії і прийомиконсультування

Таблиця 2

 стадія  консультативні прийоми
 1. Встановлення контакту  Уточнення, перефразування (переказ)
 2. Збір інформації і усвідомлення бажаного результату (пошук «завдання»)  Вислуховування (нерефлексівное слухання), уточнення, перефразування (переказ), відображення почуттів, резюмування
 3. Перебір гіпотез, які вирішують «завдання», і вироблення альтернативних рішень  Подальший розвиток думок, інтерпретація, інформування
 4. Узагальнення результатів взаємодії з клієнтом (рішення «завдання») і вихід з контакту  резюмування


Попередня   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   Наступна

Філософсько-психологічна теорія С. Л. Рубінштейна | Теоретичні уявлення, розроблені в Санкт-Петербурзької психологічної школі | Основні галузі психології | наукові організації | Психологічна допомога, психологічне сприяння, психологічна підтримка та психологічний супровід | Структура і основні розділи практичної психологам | Найважливіші завдання психопрофілактичної роботи | Психодіагностика як один із напрямів діяльності практичного психолога | Класифікація психодіагностичних методів, їх загальна характеристика та психологічне обґрунтування | Загальне уявлення про психокорекції як напрямку практичної психології |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати