На головну

Авторський контроль.

  1. авторський договір
  2. АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ
  3. АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ 1 сторінка
  4. АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ 10 сторінка
  5. АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ 11 сторінка
  6. АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ 12 сторінка
  7. АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ 13 сторінка

Головне завдання генерального проектувальника - комплексна розробка проектів і кошторисів, забезпечення високого технічного рівня і високу економічну ефективність проектованих підприємств, будівель і споруд.

Для організації розробки проектів і технічного керівництва проектуванням об'єктів будівництва генеральний проектувальник призначає головного інженера і головного архітектора проекту, які представляють проектну організацію в установах, на підприємствах і в субпідрядних проектних, вишукувальних та інших організаціях з питань розробки, узгодження та розгляду проектно-кошторисної документації та будівництва за затвердженим проектом.

Головний інженер проекту має право: приймати рішення з технічних питань в процесі проектування, будівництва і виробництва робіт; призупиняти виробництво окремих видів будівельно-монтажних робіт при здійсненні їх з відступами від проекту, порушення ТУ і правил, а також при незадовільному їх якості; вносити пропозиції про перегляд проектних рішень, застарілих до введення в дію підприємства і споруди в зв'язку з великою тривалістю будівництва. Головний інженер проекту керує авторським, а в необхідних випадках і технічним наглядом за будівництвом.

Авторський нагляд здійснюють протягом усього періоду будівництва і приймання в експлуатацію збудованих об'єктів за договором, укладеним замовником з проектною організацією.

Мета авторського нагляду - забезпечити максимальну відповідність технічних рішень і техніко-економічних показників зданих в експлуатацію, відремонтованих об'єктів рішенням і показникам, що передбачені в затверджених проектах, а також підвищення відповідальності проектних, будівельних та ремонтно-будівельних організацій і замовників за забезпечення високої якості ремонту і суворе дотримання його кошторисної вартості.

Генеральний проектувальник у необхідних випадках доручає авторський нагляд спеціалізованим проектним організаціям і у виняткових випадках залучає за договором по окремих частинах проекту і видам робіт спеціалізовані організації, які не брали участь в розробці даного проекту.

До договору на авторський нагляд докладають план-графік і кошторис витрат, загальна сума якої не повинна перевищувати розміру витрат, визначених у зведеному кошторисі на будівництво.

Якщо тривалість будівництва більше року, то на наступні роки укладають додаткові угоди, якими уточнюють переліки об'єктів, за будівництвом яких в планованому році будуть здійснювати авторський нагляд, терміни його проведення та розміри витрат на річний обсяг робіт. Складають також і графік авторського нагляду на обсяг робіт, який підлягає виконанню в даному році. Всі ці документи готує проектна організація.

Проектні організації покладають авторський нагляд на авторів, співавторів, головних інженерів і головних архітекторів проекту, головних спеціалістів, керівників груп і т. П. І повідомляють про це замовника.

Журнал авторського нагляду заповнюється по будівництву в цілому або по будівництву окремих цехів будівель і споруд і пускових комплексів. Журнал знаходиться у підрядній будівельно-монтажної організації і пред'являється генеральним підрядником робочої комісії, а після закінчення її роботи зберігається у замовника.

У журналі авторського нагляду вносять всі виявлені по ходу будівництва відступу від проектно-кошторисної документації та порушення вимог будівельних норм і правил та ТУ по виробництву будівельно-монтажних робіт, а також обов'язкові для виконання вказівки про усунення виявлених дефектів і терміни їх усунення. Виконавці робіт і представник замовника роблять в журналі авторського нагляду позначки про виконання отриманих вказівок.

Працівники авторського нагляду стежать за своєчасним і доброякісним виконанням вказівок, внесених в журнал авторського нагляду, а в разі несвоєчасного та недоброякісного усунення виявлених дефектів вносять в журнал повторний запис. Одночасно працівники авторського нагляду повідомляють про це в письмовій формі вищестоящим організаціям, яким безпосередньо підпорядковані генеральний підрядник і замовник, а також всім організаціям, що ведуть нагляд за будівництвом.

Проектні організації, які здійснюють авторський нагляд, перевіряють в процесі будівництва відповідність виконаних робіт проектам і затвердженої кошторисної вартості. Проектувальники контролюють дотримання технології, якість будівельно-монтажних робіт і робіт з монтажу технологічного та інших видів устаткування, пожежо- та вибухобезпечність споруджуваних будинків і споруд, вносять в установленому порядку уточнення і зміни в проектно-кошторисну документацію і своєчасно вирішують всі питання, що виникають в процесі будівництва. Проектувальники беруть участь у прийманні технічним наглядом замовника окремих конструкцій (опор, прогонових будов мостів, арок, склепінь, підпірних стін, несучих металевих і збірних залізобетонних конструкцій). У міру готовності об'єкта складаються акти проміжного приймання конструкцій, а також акти обстеження основних робіт, приховуваних подальшими роботами і конструкціями (перелік цих робіт встановлюють в договорі на авторський нагляд). Авторський нагляд контролює якість робіт з оформлення фасадів будівель, інтер'єрів, благоустрою та озеленення, перевіряє відповідність сертифікатів (паспортів) та іншої технічної документації на конструкції, деталі, будівельні матеріали та обладнання державним стандартам, ТУ і проекту.

Авторський нагляд має право:

1. забороняти застосування конструкцій, деталей, будівельних матеріалів і обладнання, які не відповідають державним стандартам, ТУ, проекту та іншої технічної документації;

2. вимагати припинення окремих видів будівельних і монтажних робіт, виконуваних з порушеннями проекту, ТУ, правил виконання будівельно-монтажних робіт;

3. вносити до відповідних органів подання щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили недоброякісне виконання будівельно-монтажних робіт.

Працівники авторського нагляду відповідають в установленому порядку за правильне і своєчасне виконання обов'язків, покладених на них Положенням про авторський нагляд.

Авторський нагляд здійснюють за ремонтом, на який затверджують в установленому порядку проектно-кошторисну документацію, незалежно від кошторисної вартості на протязі всього періоду ремонту і приймання відремонтованих об'єктів робочою комісією.

Проектні організації відповідають за своєчасне виконання обов'язків, покладених на них Положенням та договорами на здійснення авторського нагляду, за якість і своєчасну розробку проектних рішень, що приймаються при авторський нагляд.Попередня   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   Наступна

Комплексна система управління якістю будівельної продукції (КСУКСП). | Організація контролю якості будівельної продукції. Вхідний контроль. | Операційний контроль. | Забезпечення технологічною документацією. Оформлення виконавчої технічної документації. | Технічний контроль. | Функції замовника-забудовника. | БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТІВ | ОСВОЄННЯ ТЕРИТОРІЇ І ОТВОД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ | Складання актів на приховані роботи. | Контроль якості загальнобудівельних робіт. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати