На головну

ЛІТЕРАТУРНИЙ ТВІР

  1. III. 11.5. відтворення
  2. Автор, який передав іншій особі за договором твір для використання, вважається погодився на оприлюднення цього твору;
  3. Автор, який передав іншій особі за договором твір для використання, вважається погодився на оприлюднення цього твору; 1 сторінка
  4. Автор, який передав іншій особі за договором твір для використання, вважається погодився на оприлюднення цього твору; 2 сторінка
  5. Автор, який передав іншій особі за договором твір для використання, вважається погодився на оприлюднення цього твору; 3 сторінка
  6. Автор, який передав іншій особі за договором твір для використання, вважається погодився на оприлюднення цього твору; 4 сторінка
  7. Автор, який передав іншій особі за договором твір для використання, вважається погодився на оприлюднення цього твору; 5 сторінка

Художня література існує в формі літературних творів. Основні властивості літератури, про які йшла мова в першому розділі, проявляються в кожному окремо взятому творі. Художній твір представляє собою цілісну картину життя або цілісну картину переживання. Цілісна картина життя відтворюється в епічних і драматичних творах, картина переживання в ліриці. Гегель називав художній твір організмом, в якому форма і зміст знаходяться в органічній єдності. Сучасні теоретики замість слова організмнерідко вживають слово система. Форму можна розглядати як посудину, наповнений змістом. Форма, за Гегелем, це зміст, що переходить в форму, а зміст - форма, що переходить в зміст. Єдність змісту і форми закон мистецтва. Хоча цей закон є непорушним, в науковій і педагогічній практиці прийнято розділяти їх, аналізувати окремо зміст і форму.

Зміст твору визначається так само, як і зміст літератури: явища життя, відображені письменником в світі його сприйняття світу. До змісту прийнято відносити тему, ідею, характери і обставини. До форми - композицію, сюжет і мову. Внутрішня цілісність твору обумовлюється всіма компонентами змісту і форми і, перш за все, темою, ідеєю, композицією, сюжетом, специфічними особливостями мови. Аналіз будь-якої одиниці тексту повинен бути шляхом до синтезу, до цілісного сприйняття художнього твору.

Тема(Від rp. Them - те, що лежить в основі) - явища життя, відображені в творі і поставлені в ньому проблеми.

 Попередня   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   Наступна

Вступ до літературознавства | МОДУЛЬ ПЕРШИЙ | Особливості предмета літератури | Особливості художнього образу | Засоби створення образу-персонажа | Літературні роди і жанри | Жанри епічних творів | Жанри ліричних творів | Жанри драматичних творів | КОМПОЗИЦІЯ І СЮЖЕТ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати