На головну

подвійний перерахунок

  1. подвійний контрапункт
  2. Подвійний метод найменших квадратів
  3. подвійний стандарт
  4. Подвійний стандарт.
  5. Подвійний цикл і типові завдання на подвійний цикл
  6. Метод Ейлера з перерахунком

У зв'язку з тим, що обчислення максимального значення за абсолютною величиною k-ої похідної призводять до громіздкості розрахунків, на практиці вдаються до штучних прийомів досягнення заданої точності. А саме, певний інтеграл обчислюють за будь-якої квадратурній формулі двічі з кроком h и h/ 2, що подвоює число n.

визначають:

якщо | In - I2n | I = I2n ;

якщо | In - I2n | > E, то беруть крок h/ 4; (25)

якщо | I2n - I4n | I = I4n .

В якості початкового кроку h можна рекомендувати h =, Де m= 2 для формул середнього і трапецій, m= 4 - для Сімпсона.


 Попередня   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   Наступна

Поліном Лагранжа на системі рівновіддалених | Для системи рівновіддалених вузлів | зауваження | Графічне відділення коренів | Метод простої ітерації для систем нелінійних рівнянь. Умови збіжності. | Умови збіжності методу простої ітерації для нелінійних систем рівнянь другого порядку | Чисельне диференціювання. Постановка задачі. | Інтерполяційні формули для чисельного диференціювання на основі многочлена Ньютона. | Інтерполяційні формули для чисельного диференціювання на основі многочлена Лагранжа. | Метод невизначених коефіцієнтів для чисельного диференціювання. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати