Головна

Класифікація режимів роботи електричного кола

  1. Divide; несталий і перехідні режими роботи насосів
  2. I. Класифікація іменників
  3. I. КУРСОВІ РОБОТИ
  4. I.2.2) Класифікація юридичних норм.
  5. II. ДИПЛОМНІ РОБОТИ
  6. II. Класифікація документів
  7. II. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОНЯТЬ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНЛАНГА Огір

Режим роботи електричного кола визначається зміною параметрів навантаження, в загальному випадку величиною опору навантаження Rн. При теоретичному аналізі електричного кола розглядають такі режими роботи: холостого ходу, короткого замикання і узгоджений.

 
 


Режим холостого ходу.В цьому режимі навантаження відключається від джерела живлення (Rн =  ), Відповідно, струм в навантаженні стає рівним нулю I = 0, А напруга U на затискачах (а, b) - рівним ЕРС Е (U = Uхх = E), т. е.максімальним (рис.9). У цьому випадку потужність (Р = IU) Від джерела не споживається.

Режим короткого замикання.ключ К замкнутий, опір навантаження Rн = 0. У цьому випадку напруга U = 0, А струм в ланцюзі  максимальний, але споживана від джерела потужність також дорівнює нулю.

З аналізу цих двох режимів можна визначити параметри джерела його ЕРС Е і внутрішній опір r:

E = Uхх и .

погоджений режимелектричного кола забезпечує максимальну передачу активної потужності Р від джерела живлення до споживача. При підключенні до джерела навантаження в ланцюзі виникає струм  , При цьому на навантаженні виділяється активна потужність  (3)

Для визначення співвідношення між опором еквівалентного джерела r і опором навантаження Rн, При якому в опорі навантаження виділяється максимальна потужність, необхідно взяти першу похідну потужності Р по Rн і прирівняти до нуля

Звідси випливає, що узгодження настає за умови:

Rн = r. (4)

Поставивши (4) в (3) отримаємо значення максимальної потужності, яка може бути виділена в навантаженні Rн:

Відповідно, повна потужність, що розвивається джерелом, дорівнює  тобто коефіцієнт корисної дії при узгодженому режимі роботи дорівнює 0,5.

Слід зазначити, що розглянуте вище умова узгодження опорів джерела сигналу і навантаження справедливо для ланцюгів постійного струму. Для передачі максимальної потужності в ланцюгах змінного струму необхідно узгодження як активних, так і реактивних складових опорів.

ПОГОДЖЕННЯ по шуму
Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Основні принципи вимірювань | похибки вимірювання | Структура вимірювальної системи | Характеристики вимірювальної системи | електричні кола | Джерела електричних сигналів | Зміна меж вимірювання аналогових приладів | Аналогові електромеханічні прилади | Цифрові вимірювальні прилади | цифровий вольтметр |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати