Головна

бібліографічний список

  1. Американський список функцій
  2. бібліографічний cписок
  3. бібліографічний список
  4. бібліографічний список
  5. бібліографічний список
  6. бібліографічний список

Бюджетний кодекс Російської Федерації (в редакції, яка набрала чинності з 1 січня 2005 року). Єкатеринбург, 2004.

Бюджетне послання Федеральним Зборам «Про бюджетну політику в 2005 г.» // Фінанси. 2004. № 8.

Бюджетна система України: навч. для вузів / під ред. Г. Б. Поляка. М .: ЮНИТИ-ДАНА, 1999..

Годін, А. М. Бюджетна система Російської Федерації: підручник / А. М. Годін, Н. С. Максимова, І. В. Подпоріна. М .: Дашков і К °, 2003.

Грицюк, Т. В. Управління державним боргом / Т. В. Грицюк // Дайджест-Фінанси. 2004. № 10.

Жуков, А. Д. Про основні засади фінансово-економічної політики Уряду Російської Федерації на 2005 р / А. Д. Жуков // Фінанси. 2004. № 11.

Кудрін, А. Л. Федеральний бюджет - найважливіший інструмент реалізації державної політики / А. Л. Кудрін // Фінанси. 2005. № 1.

Назаров, Н. Н. Поняття «фінансова система» і «бюджетна система» в теорії фінансів / Н. Н. Назаров, М. І. Канкулова // Фінанси і кредит. 2004. № 19.

Пшеннікова, Е. І. Бюджет і бюджетний процес в Російській Федерації: навч. посібник, 2-е изд., испр. і доп. / Є. І. Пшеннікова. СПб .: Изд-во СПБУ, 2004.

Фінанси: навч. для вузів / під ред. М. В. Романовського, О. В. Врублевської, Б. М. Сабантуй. М .: Юрайт-М, 2001..

Сайт Міністерства фінансів РФ // http://www.minfin.ru.


глава 21

Основні теорії стабілізації
 макроекономіки

У цьому розділі дається порівняльна характеристика різних теорій стабілізації макроекономіки. Природно, що ряд положень основних теорій (класичної, кейнсіанської, монетаристської) використовувався при розгляді питань попередніх глав і знайшов розвиток у цьому розділі. Разом з тим аналізуються і інші характерні риси цих шкіл економічної теорії, а також інші важливі теорії, які не розглядалися в попередніх розділах (теорія економіки пропозиції, теорія раціональних очікувань).Попередня   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   Наступна

Поняття грошової маси. Види грошових агрегатів | Банківська система та пропозиція грошей. Функції центрального банку. Резервна форма організації банківської системи | Попит на гроші. Основні передумови попиту на гроші в неокласичної і кейнсіанської моделях | Рівновага на грошовому ринку | Цілі та інструменти грошово-кредитної політики. Передавальний механізм монетарної політики | бібліографічний список | Сутність, функції та основні риси фінансів | Державний бюджет. Бюджетна система Росії | Сутність і роль податків | Податкова система Російської Федерації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати