Головна

бібліографічний список

  1. Американський список функцій
  2. бібліографічний cписок
  3. бібліографічний список
  4. бібліографічний список
  5. бібліографічний список
  6. бібліографічний список

Агапова, Т. А. Макроекономіка / Т. А. Агапова, С. Ф. Серьогіна; під заг. ред. А. В. Сидоровича. М., 2004. Гол. 7, 8.

Бурлачку, В. Грошова пропозиція: теорія і організація / В. Бурлачку // Зап. економіки. 2005. № 3.

Бурлачку, В. Попит на гроші: теорія і практика оцінки / В. Бурлачку // Зап. економіки. 2002. № 12.

Долан Е. Гроші, банківська справа і грошово-кредитна політика / Е. Долан, К. Кемпбелл, Р. Кемпбелл. М.-Л., 1991. Гл. 1, 2, 10, 12, 15, 16, 18-20.

Золотухіна, Т. Курсова політика Банку Росії в 1992-2002 рр. / Т. Золотухіна // Зап. економіки. 2002. № 10.

Кейнс, Дж. М. Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей / Дж. М. Кейнс // Вибрані твори. М., 1993.

Курс економічної теорії / за ред. М. Н. Чепуріна, Е. А. Кисельової. Кіров, 2001. Гл. 18, 20.

Макконнелл, К. Р. Економікс: в 2 т. / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю. М., 1992. Т. 1. Гол. 15-18.

Моїсеєв, С. Зліт і падіння монетаризму / С. Моісеєв // Зап. економіки. 2002. № 9.

Менк'ю, Н. Г. Принципи економіки / Н. Г. Менк'ю. СПб., 1999. Гл. 27-28.

Основи теорії перехідної економіки / за ред. Е. А. Кисельової, М. Н. Чепуріна. Кіров, 2001. Гл. 13.

Сакс, Дж. Д. Макроекономіка. Глобальний підхід / Дж. Д. Сакс, Ф. Б. Ларрі. М., 1996. Гол. 8-10.

Самуельсон, П. Економікс / П. Самуельсон, В. Нордхауз. М., 1997. Гол. 26-27.

Селищев, А. С. Макроекономіка / А. С. Селищев. СПб., 2002. Ч. 2. Гол. 6-7.

Тарасевич Л. С. Макроекономіка / Л. С. Тарасевич, П. І. Гребенников, А. І. Леусский. М., 2003. Гол. 4-5, 11. § 2.

Усоскин В. М. «Грошовий світ» Мілтона Фрідмена / В. М. Усоскин. М., 1989.

Фетисов, Г. Золотовалютні резерви Росії: обсяг, структура, управління / Г. Фетисов // Зап. економіки. 2005. № 1.

Фетисов, Г. Про вибір цілей та інструментів монетарної політики / Г. Фетисов // Зап. економіки. 2004. № 2.

Фрідмен, М. Кількісна теорія грошей / М. Фрідмен. М., 1996.

Харріс, Л. Грошова теорія / Л. Харріс. М., 1990.


глава 20

фінансова системаПопередня   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   Наступна

Зайнятість і безробіття. Форми безробіття, її природна норма і рівень | Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена. Особливості безробіття в Росії | Сутність і вимір інфляції. Класична і монетаристської трактування інфляційного процесу | Взаємозв'язок причин і типів інфляції. види інфляції | Соціально-економічні наслідки інфляції. антиінфляційні заходи | Сутність, функції і види грошей | Поняття грошової маси. Види грошових агрегатів | Банківська система та пропозиція грошей. Функції центрального банку. Резервна форма організації банківської системи | Попит на гроші. Основні передумови попиту на гроші в неокласичної і кейнсіанської моделях | Рівновага на грошовому ринку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати