На головну

Податковий мультиплікатор

  1. Вплив інвестицій на рівноважний обсяг виробництва. Мультиплікатор інвестицій. Фактори інвестиційної активності. Інструменти інвестиційної політики.
  2. ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИЙ МУЛЬТИПЛІКАТОР
  3. ГЛАВА 5. ПОДАТКОВИЙ МЕТОД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
  4. Глава 9. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ
  5. Грошовий мультиплікатор і коефіцієнт монетизації економіки
  6. І мультиплікатор інвестиційних витрат
  7. Інвестиції. мультиплікатор інвестицій

Податкова система являє собою сукупність податків і податкових заходів, які встановлюються законом та забезпечують виконання податкового законодавства.

В основі побудови податкової системи лежать такі принципи.

загальність - Охоплення податками всіх юридичних і фізичних осіб, які мають майном і доходами.

Обов'язковість - Всі доходи, що оподатковуються, повинні бути обов'язково оплачені у встановлені терміни.

рівнонапруженості - Стягування податків відбувається за єдиною ставкою незалежно від суб'єкта оподаткування.

однократность - Неприпустимість багаторазового справляння податку з одного і того ж об'єкта оподаткування.

стабільність - ставки податкових платежів і порядок їх відрахування не повинні часто змінюватися.

Простота і доступність для сприйняття.

гнучкість - Податки повинні стимулювати пріоритетні галузі економіки.

справедливість. Розрізняють принципи горизонтальної та вертикальної справедливості. горизонтальнаозначає, що платники податків перебувають у рівному становищі і сплачують рівні податки; вертикальнаозначає, що платники податків перебувають у нерівному становищі і сплачують нерівні податки.

Комплексне використання всіх принципів зумовлює дієвість податкової системи, підвищує її ефективність.

Для визначення ефективності податкової системи розраховують еластичність податкових платежів (рис. 55) і податковий мультиплікатор
(Ф. 50).

 N К - коефіцієнт еластичності податкової

(Податкова К <1 ставки

ставка)

К = 1

До> 1

Р (податкова база)

Мал. 55. Еластичність податкових платежів

Графік і коефіцієнт еластичності податкових платежів (див. Рис. 55) показують, як змінюється обсяг оподаткування в міру зростання еластичності ставки оподаткування.

При К <1 зниження податкової ставки менше ніж на 1% призводить до зростання виробництва менш ніж на 1%.

При К = 1 зниження податкової ставки на 1% дає зростання виробництва теж на 1%.

При К> 1 зниження податкової ставки більше ніж на 1% дає зростання виробництва більш ніж на 1%.

Світова практика свідчить, що максимальна величина вилучення не повинна перевищувати 35%. У промисловості Росії максимальна величина вилучення становить 65 - 85%.

Ефективність оподаткування вимірюється також величиною податкового мультиплікатора (Мт), Який визначається за ф. 50.

D ВВП

Мт = DТ (50)

де D ВВП - темпи приросту ВВП,%;

DТ - темпи приросту оподаткування,%.

Податковий мультиплікатор - Це макроекономічний показник ілюструє зростання ВВП в залежності від величини податкового вилучення. Чим більше маса податкового вилучення, тим менше приріст ВВП.

Таким чином, податкова еластичність і податковий мультиплікатор є важливими характеристиками ефективності оподаткування суспільного продукту.

Велику роль в підвищенні ефективності податкової системи грає її структура. В даний час в Росії склалася трирівнева система (рис. 56).

Мал. 56. Структура російської податкової системи

Податкова структура (див. Рис. 56) дозволяє виявити роль кожного податку і визначити його цільову спрямованість. Крім того, податкова структура дає можливість удосконалювати процес управління оподаткуванням.

Управління оподаткуванням здійснюється державою через податкову політику.

податкова політика - Це комплекс заходів, що реалізуються державою з ефективного використання податкової системи з метою розвитку виробництва та створення фінансових ресурсів для задоволення суспільних потреб.

У перехідних умовах податкова політика держави спрямована на:

підвищення ефективності процесу виробництва;

стимулювання розвитку нових галузей і реструктуризацію економіки;

створення умов для залучення іноземних інвестицій і кредитів;

зростання соціальної стійкості і рішення важливих соціальних завдань;

формування ефективного фінансово-податкового механізму економічного зростання.

Таким чином, податкова політика є складовою частиною економічної політики держави і важливим інструментом комплексного державного регулювання національної економіки.Попередня   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   Наступна

Макроекономічні показники національної економіки та методи їх розрахунку | Макроекономічна рівновага: сукупний попит і сукупна пропозиція | Економічне зростання: сутність, типи і моделі | Поняття циклічності. види циклів | Інфляція: причини, соціально-економічні наслідки та шляхи подолання | Сутність безробіття та заходи її подолання | Взаємозв'язок інфляції та безробіття. Крива А. Філліпса | Фінанси, їх сутність, структура і функції | Бюджетна система як інструмент регулювання фінансів | Фондовий ринок: призначення і особливості функціонування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати