На головну

калькуляція собівартості

  1. Аналіз і оцінка впливу собівартості на величину прибутку від продажів.
  2. Аналіз собівартості за елементами витрат.
  3. види собівартості
  4. Залежність собівартості заданої партії деталей від річного випуску
  5. І калькулювання собівартості продукції
  6. Калькулювання собівартості продукції
  7. Калькуляція

Обчислення витрат на одиницю транспортної продукції окремо за видами перевезень та робіт називається калькуляцією собівартості.

Калькуляція собівартості складається як відношення суми витрат по кожній статті витрат до обсягу продукції.

При калькулюванні собівартості всі витрати групуються за виробничою ознакою. Це дає можливість калькулювати змінні витрати на 1 км пробігу, а постійні - на 1 авточас роботи рухомого складу.

Змінні витрати на 1 км пробігу, руб:

Скм = Ст + ССМ + Сто.р + СШ + Сам, де

Ст, ССМ, Сто.р, СШ, Сам - відповідно змінні витрати на 1 км пробігу по паливу, мастильним і іншим експлуатаційним матеріалам, тех.обслуговування і ремонту рухомого складу, зносу і ремонту шин, амортизації рухомого складу, по якій норма встановлюється в % від балансової вартості на 1000 км пробігу, руб (q> 2т).

Постійні витрати на 1 авточас роботи, руб:

Спос = Сам + Сн.р, де

Сам - амортизація рухомого складу по якій норма встановлюється в% від балансової вартості на рік, руб (q <= 2т; q> = 2Zт);

Сн.р - накладні витрати на 1 авточас роботи рухомого складу.

Б цьому випадку загальна сума витрат з того чи іншого виду перевезень, руб:

Соб = Скм * Loб + спос * АЧр + Зпв.

Слід зазначити, що замість Зпв (зарплати водіїв з нарахуваннями) беруть загальний фонд оплати праці з нарахуваннями. Б цьому випадку в Сн.р. не повинна включатися зарплата ІТП, службовців і МОП і в Сто.р - зарплата ремонтних і допоміжних робітників.

Собівартість одиниці транспортної продукції визначається шляхом ділення загальної суми витрат з того чи іншого виду перевезень на обсяг продукції:

 , Руб / т.км; руб / пас-км і т.п.

Розглянемо кожну статтю калькуляції.

Ст - витрата по паливу на 1 км пробігу, розраховується по лінійним нормам на 100 км пробігу з урахуванням надбавок на транспортну роботу і умов експлуатації.

Витрати палива розраховуються за такими формулами:

а) для легкових автомобілів

Ст = 0,001 * Цi * Нs * (1 + 0,01 * Д), руб, де

Нs - базова лінійна норма витрати палива на пробіг автомобіля Л / 100 км або куб.метра / 100 км;

Д - поправочний коефіцієнт (сумарна відносна надбавка або зниження до норми,%);

Цi - поточна ціна 1 літра палива, руб.

б) для автобусів

ЦТ = 0,01 * Цi [Нs (1 + 0,01 * Д) + Нот * 100 / Vт], руб, де

Нот - норма витрати палива на роботу незалежного обігрівача або обігрівача Л / год. Треба перевести цю норму з годин на км;

Vт - технічна швидкість, км / год;

в) Еля бортових вантажних автомобілів

Ст = 0, 01 * Цi (Hsап + Нw * W) (1 + 0,01 * Д), руб;

Нsап - лінійна норма витрати палива на пробіг автопоїзда, л / 100 км або м.куб / 100км.

Нsап = Нs + Нд * Gпр, де

Нs - базова лінійна норма витрати палива на пробіг автомобіля, л / 100 км або м.куб / 100км;

НQ - норма витрати палива на додаткову масу причепа або напівпричепа, л / 100 км або м.куб / 100км;

Нw - лінійна норма витрати палива на транспортну роботу, л / 100т.км, куб.метра / 100т. км.

НQ = Нw = 2л для бензину;

НQ = Нw = 1,3л для дизельного палива;

НQ = Нw = 2,5л для зрідженого газу;

НQ = Нw = 2 метра.куб для стисненого газу;

НQ = Нw = 1,20 метров.куб газу при газодизельному паливі;

НQ = Нw = 0,25л. для дизельного палива.

W - обсяг транспортної роботи, т.км:

W = Gгр * Sгр,

Gгр - маса вантажу, т; ігор - пробіг з вантажем, т;

S пр - власна маса причепа або напівпричепа, т;

Д - поправочний коефіцієнт (сумарна відносна надбавка або зниження) до норми в відсотках;

Цi - поточна ціна 1 літра палива, руб.

Для автомобілів самоскидів:

Нsапс - лінійна форма витрати палива самосвального автопоїзда.

Нsапс = Hs + НQ (Спр + 0,5 * qп), л / 100 км, де

Нs - базова лінійна норма витрати палива на пробіг автомобіля, л / 100 км або м.куб / 100км;

Hq - лінійна норма витрати палива на додаткову масу причепа або напівпричепа, л / 100 т.км, куб.метра / 100 т.км.

НQ = 2л для бензину;

НQ = 1,3 для дизельного палива;

Нw = 2, 5 л. для зрідженого газу;

Нw = 2 метра.куб для стисненого газу;

Спр - власна маса причепа, напівпричепа, т;

qп - вантажопідйомність причепа, т;

Hz - додаткова норма витрати на кожну поїздку, л.

Нz = 0,25 л рідкого палива на кожну одиницю самосвального рухомого складу;

Нz = 0.25 куб.м природного газу на кожну одиницю самосвального рухомого складу;

Нz = 0.2 куб.м природного газу +0,1 л дизельного палива при газодизельному живленні двигуна;

Р - коефіцієнт використання пробігу;

1ег - Середня довжина поїздки з вантажем, км;

Vт - технічна швидкість, км / год;

tп-р - Час простою автомобіля під навантаженням і розвантаженням за одну поїздку;

Д - поправочний коефіцієнт (сумарна відносна надбавка або зниження) до норми в відсотках.

Поправочний коефіцієнт Д набуває таких значень:

- Збільшується при роботі в зимовий період (5% - райони з теплим кліматом, 10% - з помірним, 15% - північні райони і 20% - райони крайньої півночі);

- Для міських перевезень з частими зупинками збільшується на 10%;

- При роботі за містом на дорогах з досконалим покриттям базова норма зменшується на 15%.

Крім того норми можуть бути збільшені при роботі на с / г дорогах в умовах кар'єру, гірських умовах і т.п.

Цi - поточна ціна на i-й вид палива.

Внутрішньогаражні витрата палива, пов'язаний з постановкою автомобіля на місце зберігання і обслуговування з маневруванням на території гаража, регулюванням автомобілів про ТО, обкаткою автомобілів, що вийшли з ремонту зазвичай приймається в розмірі 0,5% -1% від загальної витрати палива.

Сcм - витрати на мастильні та інші експлуатаційні матеріали.

Норми витрат мастильних матеріалів встановлено на 100 літрів (куб.м СПГ) загальної витрати палива, розрахованого за нормами для легкового автомобіля.

Норми витрати масел установлені в літрах на 100 літрів (куб.м СПГ) витрати палива, норми витрат мастил - відповідно в кілограмах на 100 літрів (куб.м СПГ) витрати палива.

Перехід в розрахунках від об'ємних величин до вагових проводиться шляхом застосування коефіцієнта 0,9.

Витрата мастильних матеріалів на 1 км пробігу розраховується за такою формулою:

ССМ = 0,01 * Ст (1 + 0.01 * Д) ?Нмi, * Цмi, Руб, де

Ст - витрати палива в літрах (куб.м СПГ) на 1 км пробігу;

Д - поправочний коефіцієнт.

Норми витрати масел і мастил знижуються на 50% для всіх автомобілів, що знаходяться в експлуатації до 3-х років (крім ВАЗ та легкових іномарок).

Норми збільшуються до 20% для автомобілів, які перебувають в експлуатації більше 8-ми років.

нмi - Норми витрат мастильних матеріалів на 100 л (куб.м СПГ).

Норми встановлюються по маркам автомобілів окремо для моторного, трансмісійного, спеціального масла і пластичного мастила.

ЦМi - Поточні ціни 1-го виду мастила.

Витрата гасу встановлюється в розмірі 0,5% від витрати палива у ваговому виразі.

Ск = 0,005 * Цк.

Витрата обтиральних матеріалів планується в розмірі 24-36кг на 1 ходової автомобіль в рік.

Сто.р - витрати по ТОіР на 1км пробігу.

Сто.р = [Нзп * Iзп + НЗМ * Iц (1 + 0,01 * Д)] / 1000, руб. де

Нзп - норми витрат на заробітну плату, на технічне обслуговування і ремонт на 1000 км пробігу (руб / 1000км);

Iзп - індекс інфляції заробітної плати;

НЗМ - норми витрат на запасні частини і матеріали на 1000 км пробігу (руб / 1000 км);

Iц - індекс інфляції цін;

Д - поправочний коефіцієнт (сумарна відносна надбавка або зниження до норми в%).

Норми витрат на запасні частини іматеріалів встановлені для II категорії умов експлуатації п / с. При роботі в умовах I категорії слід їх застосовувати з коефіцієнтами 0,84 (-16%), в умовах III категорії - 1,125 (+ 25%), IV категорії - 1,17 (+ 17%), V категорії - 1,25 (+ 25%). Крім того норми витрат збільшуються,%:

- Для автомобілів-самоскидів, що працюють на коротких плечах (до 5км) - на 20,

- Для автомобілів-самоскидів з двома причепами - на 25,

- Для бортових автомобілів з одним причепом - на 15,

- Для бортових автомобілів з двома причепами та автомобілів-самоскидів з одним причепом на 20.

Сн.р. - накладні витрати.

Розраховуються або за кошторисом витрат, що включають амортизації будівель, споруд гаражного обладнання, ІТП і службовців. МОП, витрати на експлуатацію та ремонт будинків і споруд, витрати на зв'язок, транспорт, відрядження та інші витрати, пов'язані з функціонуванням апарату управління, або укрупненням за нормативами на одну середньоспискову одиницю рухомого складу на рік (8-10% від вартості парку рухомого складу ).

Сш - витрати на відновлення зносу і ремонт шин.

Сш = Нш * nш * Iш / 1000. руб, де

Нш - норми витрат на відновлення зносу і ремонт шин на 1000 км. пробігу, руб;

nш - число коліс на автомобілі (без запасного), шт;

Iш - індекс інфляції цін.Попередня   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   Наступна

Організація відрядної оплати праці водіїв вантажних автомобілів | Організація погодинної оплати праці вантажних автомобілів | Надбавки і доплати водіям вантажних автомобілів | Оплата праці водіїв автобусів і таксі | Надбавки і доплати водіям автобусів і таксі | Оплата праці ремонтних і допоміжних робітників | Оплата праці керівників, фахівців і технічних виконавців | економічні витрати | Витрати виробництва в короткостроковому періоді | Витрати виробництва в довгостроковому періоді |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати