Головна

Оплата праці ремонтних і допоміжних робітників

  1. А. Оплата за відпрацьований час
  2. А. Система оплати праці в залежності від кваліфікації працівника
  3. Алгоритм автоматичного формування парних симетричних ключів шифрування-дешифрування відкритих повідомлень на робочих станціях абонентів корпоративної системи.
  4. Аналіз відомих реологічних методів опису взаємодії вібруючих робочих органів з порошковими середовищами
  5. Аналіз історичного досвіду еволюції праці і соціальних відносин
  6. Аналіз продуктивності праці
  7. Аналіз роботи ремонтних майстерень

Оплата праці ремонтних і допоміжних робітників організовується на основі різних форм і систем: індивідуальної прямої відрядної, непрямої відрядної, відрядно-преміальної, акордної простий погодинної і почасово-преміальної.

При почасово-преміальною формою оплати праці ремонтних і допоміжних робітників заробітну плату їм нараховують за фактично відпрацьований час за тарифними ставками, відповідному присвоєного розряду. Надбавки і доплати виробляються в установленому порядку. Премію нараховують за виконання і перевиконання встановлених кількісних і якісних показників.

Тарифні ставки і посадові оклади ремонтних до допоміжних робітників відповідно до Галузевою тарифною угодою визначаються виходячи з тарифних коефіцієнтів Єдиної тарифної сітки з оплати праці працівників бюджетної сфери з урахуванням галузевого коефіцієнта 2,9 і мінімального розміру оплати праці, встановленого чинним законодавством.

При прямій відрядній формі оплати праці заробітну плату нараховують робітникові або бригаді робітників за відрядними розцінками, встановленими на виготовлення однієї деталі, проведення ремонту одного агрегату або на одне технічне обслуговування рухомого складу. Для нормування цих робіт застосовують єдині або типові норми часу, а в разі їх відсутності стверджують місцеві норми.

На автотранспортних підприємствах широкого поширення набули колективна пряма відрядно-преміальна і колективна побічно-відрядна форми оплати праці ремонтних робітників.

При застосуванні колективної прямий відрядно-преміальної форми утворюється колективний фонд заробітної плати, розрахований за відрядними розцінками за одиницю технічного обслуговування, і розцінками за трудомісткість поточного ремонту, які встановлюються за нормативною трудомісткості, що припадає на 1000 км пробігу автомобілів.

При застосуванні колективної побічно-відрядної форми оплати праці заробітну плату нараховують бригаді робітників за спеціальними розцінками, які визначають або на 1000 км

пробігу; або на умовну або натуральну автомобілі-зміну роботи автомобілів на лінії, або на будь-які інші показники.

Ремонтним і допоміжним робочим законодавством встановлюються наступні надбавки:

- За роботу у вечірню зміну з 18 °° до 22 ° ° годин і нічну зміну з 22 °° до 6 °° годин - в розмірі відповідно 20% і 40% від годинної тарифної ставки за кожну годину роботи;

- За роботу в надурочний час - в розмірі 50% годинної тарифної ставки за перші 2 години і 100% - за кожну наступну годину понаднормової роботи;

- В святкові дні - подвійний тариф або подвійна відрядна розцінка:

- Простій не з вини працівника - не менше 2/3 тарифної ставки;

- За керівництво бригадою до 10 осіб - 10% годинної тарифної ставки, від 10 до 25 осіб - 12%;

- Доплату за роботу з важкими і шкідливими умовами праці - в розмірі не менше, ніж передбачено відповідними нормативними актами;

- За роботу за графіком з поділом зміни на частини - в розмірі не менше 30% тарифної ставки за відпрацьований в зміні час.

Крім встановлених законодавством доплат керівництво автотранспортного підприємства при наявності коштів за погодженням з профспілковою організацією може встановити надбавки за:

- Високу професійну майстерність для робітників III розряду - до 12%; IV розряду - до 16%; V розряду - до 20%; vi розряду - до 24% тарифної ставки за фактично відпрацьований час;

- Виконання робітниками-хто працює погодинно обов'язків тимчасово відсутніх робітників - до 50%;

- Кожну одиницю випущеної на лінію рухомого складу.

Премії нараховуються щодня за виконання кількісних і якісних показників. Зокрема, за виконання кількісних показників:

- Планового числа ТО-1 і ТО-2;

- Запланованого виходу рухомого складу на лінію. За забезпечення якісних показників роботи, зокрема:

- Якісне виконання повного обсягу робіт ТО-1 і ТО-2;

- Якісне виконання поточного ремонту автомобілів і забезпечення планового їх виходу на лінію;

- Забезпечення незнижуваного фонду оборотних агрегатів і вузлів.

Крім наведених кількісних і якісних показників можуть бути використані також і інші показники, що характеризують якість і ефективність праці ремонтних робітників. Нормативи премій встановлюються керівництвом підприємства виходячи з наявності коштів і пріоритетів стимулювання.Попередня   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   Наступна

Показник оборотності оборотних коштів | Категорії і групи працівників автотранспорту | Методи визначення потреби в трудових ресурсах | ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ | Показники вимірювання продуктивності праці | Сутність і види заробітної плати | Організація відрядної оплати праці водіїв вантажних автомобілів | Організація погодинної оплати праці вантажних автомобілів | Надбавки і доплати водіям вантажних автомобілів | Оплата праці водіїв автобусів і таксі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати