Головна

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ

  1. А. Система оплати праці в залежності від кваліфікації працівника
  2. Аварії на автомобільному транспорті
  3. Аварії на громадському транспорті
  4. Аварії на транспорті
  5. Аналіз історичного досвіду еволюції праці і соціальних відносин
  6. Аналіз продуктивності праці
  7. Аналіз стану та ефективності використання праці на підприємстві

Економічний зміст і значення зростання продуктивності праці

Ефективність виробництва в вирішальній мірі визначається рівнем і темпом зростання продуктивності праці (ПТ).

Продуктивність праці вимірюється:

- Виробленням - кількістю продукції, виробленої в одиницю часу, і

- Трудомісткістю - кількістю часу, витраченого на одиницю продукції.

У першому випадку зростання продуктивності праці визначається множенням кількості продукції на одиницю часу, у другому - множенням витрат робочого часу на виготовлення кожного виробу.

Розрізняють продуктивність індивідуального, колективного та суспільної праці.

Продуктивність індивідуальної праці, Характеризується витратами живого праці на виробництво одиниці продукції.

Продуктивність колективної праці характеризує ефективність виробничої діяльності людей у ??трудових колективах - галузі, об'єднання, АТ, підприємствах, бригади. При виробництві однорідної продукції вона може визначатися витратами живого праці та виражатися в натуральних одиницях, а при виготовленні різнорідної продукції - витратами живої і уречевленої праці.

Продуктивність суспільної праці, Є одним з важливих критеріїв ефективності економіки країни і обчислюється як відношення виробничого валового внутрішнього продукту до чисельності працівників, зайнятих в галузях матеріального виробництва.

Кінцеві показники і продуктивність суспільної праці на транспорті зростають в результаті зниження витрат суспільства на перевезення під впливом чинників, пов'язаних з вдосконаленням транспортного обслуговування, наближенням виробництва до джерел сировини і районів споживання продукції.

 Попередня   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   Наступна

ВСТУП | Науково-технічного прогресу (НТП) | Виробничих фондів автотранспорту. | Знос і відтворення основних фондів | Амортизація основних фондів автотранспорту | Показники використання основних виробничих фондів | Економічна сутність, структура і кругообіг оборотних коштів | Показник оборотності оборотних коштів | Категорії і групи працівників автотранспорту | Сутність і види заробітної плати |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати