Головна

Семинар сабақтарының күнтізбелік тақырыптық жоспары

  1. Анализ результатов анкетирования участников семинара
  2. Дистанционная защита ЛЭП ( семинар).
  3. Задания для письменного опроса на практических и семинарских занятиях
  4. Задания к семинарским занятиям
  5. Задания по теме семинара
  6. Задания по теме семинара
  7. Задания по теме семинара
Сабақтың тақырыбы және мазмұны Сағат саны Апта Өткізу нысаны
  1 тақырып. Экономикалық теорияның пәні және әдіс-тәсілдері. 1. Экономикалық теория курсының қисыны (логикасы) және құрылымы. 2. Экономикалық теорияның әдістері мен қызметтері. 3. Позитивті және нормативті экономика. дискуссия
  2 тақырып. Қоғамдық өндірістің негіздері. 1. Экономикалық қорлар (ресурстар) және өндіріс жағдайлары (факторлары). 2. Қоғамдық өндірістің құрылымы. Материалдық және материалдық емес өндіріс. 3. Өндіріс және ұдайы өндіріс. топтық жұмыс, іскерлік ойын
  3 тақырып. Меншік қатынастары және олардың экономикадағы ролі. 1. Меншіктің экономикалық және құқықтық мазмұны. 2. Меншік объектілері және субъектілері. Меншік формалары. 4. ҚР-да меншік қатынастарынын қайта құру. Мемлекет иелігінен алу және жекешелендіру. топтық жұмыс
  4 тақырып. Қоғамдық өндірістің нышандары. Тауарлы өндіріс. 1. Қоғамдық шаруашылықтың негізгі нышандары: натуралды және тауарлы. 2. Ақша жалпылама эквивалент ретінде. Ақшаның қызметтері. Ақшаның айналым заңы. Нақты ситуацияларды талдау
  5 тақырып. Сұраным мен ұсыным теориясының негіздері. 1. Сұраныс заңы. Сұраныс қисығы. Сұранысқа әсер етуші жағдайлар. 2. Ұсыныс заңы. Ұсыныс қисығы. Ұсынысқа әсер етуші жағдайлар. 3. Сұраныс пен ұысныстың арақатынасы. Нарық тепе-теңдігі. 4. Икемділік ұғымы. Икемділік коэффициенті. 5. Тұтышушылық мінез-құлық. Нақты ситуацияларды талдау
  6 тақырып. Жеке-дара ұдайы өндіріс теориялары. 1. Кәсіпкерліктің әлеуметтік-экономикалық мәні, оның сипаттық белгілері. 2. Кәсіпкерліктің ұйымдық формалары: олардың артықшылықтары мен кемшіліктері. Кәсіпкерлік қызметтің түрлері. 3. Өндіріс факторларына сұраныстың туынды сипаты. Өндірістік қызмет. 4. Жеке дара ұдайы өндірістің негізгі принциптері: өндірушілердің шығынын азайту және пайдасын жоғарылату. дискуссия
  7 тақырып. Кәсіпорын капиталының (қорларының) айналымы және толық айналымы. 1. Негізгі және айналмалы капитал. 2. Негізгі капиталдың табиғи және экономикалық құнсыздануы. Амортизация. 3. Инвестиция өндіріс қорларын қаржыландыру көзі ретінде. дискуссия
  8 тақырып. Кәсіпорынның (фирманың) шығындары мен табысы. 1. Бухгалтерлік және экономикалық шығындар. 2. Тұрақты, өзгермелі және жиынтық шығындар. Орташа шығындар. Шекті (қосымша) шығындар. Трансакциялық шығындар. 3. Фирманың жалпы, орташа және шектік (қосымша) табысы. Бухгалтерлік, экономикалық және мөлшерлі пайда. Нақты ситуацияларды талдау
  9 тақырып. Өндіріс факторларының нарығы және факторлық табыстардың қалыптасуы 1.Өндіріс факторы рыногындағы тепе-теңдік. 2. Еңбек ақы еңбектің бағасы ретінде. 3. Пайыз капитал иесінің факторлық табысы ретінде. 4. Жер рентасы - жер иелерінің факторлық табысы. 5. Пайда кәсіпкердің факторлық табысы ретінде. Нақты ситуацияларды талдау
  10 тақырып. Ұлттық экономика жүйе ретінде. 1. Қоғамдық өндірістің нәтижелері, оларды жиынтық ұлттық өнім (ЖҰӨ) арқылы өлшеп көрсету. 2. ЖҰӨ-ді есептеп шығарудың әдістері. Нақты және номиналды ЖҰӨ. Ұлттық экономиканың субъектілері.  
  11 тақырып. Макроэкономикалық тепе-теңдік. 1. Жалпы экономикалық тепе-теңдіктің классикалық теориясы. 2.Ұлттық экономика ауқымында тұтыну мен қаражат жинаудың кейнсшілдік талдауы. Тұтыну бейімділігі мен қаражат сақтау бейімділігі. 3. Мультипликатор. Туынды инвестициялар және акселератор.  
  12 тақырып. Экономикалық дамудың ауытқымалы болуы макроэкономика заңдылығы ретінде. 1. Нарықты экономиканың ауытқымалы түрде дамуы. 2. Экономикалық цикл және оның түрлері: қысқа мерзімдік (Китчиннің циклы), орта мерзімдік (Жуглар циклы) және ұзақ мерзімдік (Кондратьевтің ұзын толқындары).  
  13 тақырып. Жұмыссыздық пен инфляция экономикалық тұрақсыздықтың көрінісі ретінде. 1. Жұмысбастылық пен жұмыссыздық ұғымдарының мазмұны. Жұмыссыздықтың негізгі түрлері. 2. Толық жұмысбастылық және жұмыссыздықтың табиғи деңгейі. Оукен заңы. 4. Инфлцияның экономикалық және әлеуметтік салдары. 5. Филлипс қисығы.  
  14 тақырып. Экономикалық саясаттың негізгі бағыттары 1. Нарық экономикасын мемлекеттік реттеудің қажеттігі. Экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі моделдері. 2. Ақша-несие жүйесі. Ақша ұсынысы. Ақшаға сұраным. Несиенің мәні және формалары. 3. Қаржы жүйесінің мәні мен құрылымы. Мемлекеттік бюджет: ұғымы және құрылымы. 4. Салықтар. Салық салудың негіздері мен формалары. Лаффер қисығы. 5. Ішкі және сыртқы мемлекеттік қарыз. Мемлекеттік қарыздың елдің экономикалық дамуына ықпалы.  
  15 тақырып. Экономикалық өсу 1. Экономикалық өсу ұғымы және өлшемі. 2. Экономикалық өсудің жаңа классикалық және жаңа кейнсшілдік моделдері.  
  Барлығы    


  10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   Наступна

Тақырып. Қоғамдық өндірістің нышандары. Тауарлы өндіріс. | Тақырып. Сұраныс пен ұсыныс теориясының негіздері. | Тақырып. Кәсіпорын капиталының (қорларының) айналымы және толық айналымы | Тақырып. Кәсіпорынның (фирманың) шығындары мен табысы. | Тақырып. Өндіріс факторларының нарығы және факторлық табыстардың қалыптасуы | Тақырып. Ұлттық экономика жүйе ретінде. | Тақырып. Макроэкономикалық тепе-теңдік | Тақырып. Экономикалық дамудың ауытқымалы болуы макроэкономика заңдылығы ретінде. | Тақырып. Жұмыссыздық пен инфляция экономикалық тұрақсыздықтың көрінісі ретінде. | Тақырып. Мемлекеттік реттеу: пайда болуы, мақсаты, құралдары. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати