загрузка...
загрузка...
На головну

ОСНОВИ

  1. IX. ТЕРМІН ДІЇ І ПІДСТАВИ РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ
  2. VII. Порядок обліку комунальних послуг з використанням приладів обліку, підстави і порядок проведення перевірок стану приладів обліку і правильності зняття їх показань
  3. VII. Порядок обліку комунальних послуг з використанням приладів обліку, підстави і порядок проведення перевірок стану приладів обліку і правильності зняття їх показань
  4. VIII.1.1) Поняття, реквізити та підстави зобов'язання.
  5. Аксиологические підстави буддійської педагогіки
  6. Атестація на право отримання кваліфікаційного атестата аудитора і підстави його анулювання
  7. Часові межі сучасного етапу соціології та їх підстави

27. Напишіть емпіричні і графічні формули гідроксидів калію, магнію, алюмінію, хрому (III), цинку. У відповіді вкажіть число гідроксидів, що володіють амфотерними властивостями.

28. Вкажіть номер або суму умовних номерів, під якими розташовані формули речовин, які є гидроксидами, розчинними у воді.

1) Zn (OH)2 2) Fe (OH)3 4) Ba (OH)2 8) Fe (OH)2

16) NH4OH 32) LiOH.

29. Вкажіть номер або суму умовних номерів, під якими розташовані формули речовин, які є лугами.

1) Mg (OH)2 2) Fe (OH)3 4) Ba (OH)2 8) KOH

16) NH4OH 32) LiOH.

30. Вкажіть номер або суму умовних номерів, під якими перераховані способи отримання підстав.

1) взаємодія підстави з кислотою 2) взаємодія активного металу з водою 4) взаємодія основних оксидів з водою 8) взаємодія солей з лугами

16) електроліз водних розчинів солей 32) взаємодія амфотерних оксидів з водою.

31. Вкажіть номер або суму умовних номерів, під якими розташовані групи металів, всі з яких реагують з водою з виділенням водню (без нагрівання).

1) Mg, Ca 2) Fe, Na 4) Ba, Rb 8) K, Cs 16) Pb, Ca

32) Li, Rb.

32. Чому дорівнює сума коефіцієнтів в рівнянні реакції розчину гідроксиду барію з оксидом хлору (V)?

33. Які продукти можуть утворитися при взаємодії оксиду сірки (IV) з розчином гідроксиду калію? Вкажіть номер або суму умовних номерів, під якими розташовані формули цих речовин.

1 К2S 2) K2SO3 4) K2SO4 8) KHSO3 16) H2O 32) H2SO3.

34. Вкажіть номер або суму умовних номерів, під якими розташовані групи формул речовин, всі з яких здатні у водних розчинах реагувати з гідроксидом алюмінію.

1) Mg (OH)2, CaCl2 2) RbOH, HNO3 4) BaCl2, H2SO4

8) KOH, HCl 16) H2SiO3, KNO3 32) LiOH, RbCl.

35. Вкажіть номер або суму умовних номерів, під якими розташовані групи формул речовин, всі з яких здатні реагувати у водному розчині з гідроксидом цинку.

1) MgCl2, Ca (OH)2 2) RbOH, HNO3 4) Ba (OH)2, H2SO4

8) KOH, HCl 16) H2SO3, KNO3 32) NaNO3, RbOH.

36. Вкажіть номер або суму умовних номерів, під якими розташовані групи формул речовин, всі з яких здатні реагувати у водному розчині з гідроксидом натрію.

1) PbCl2, CuSO4 2) RbOH, HNO3 4) Al2O3, CO2

8) Cl2, HCl 16) Si, Al 32) Cr2O3, Cl2O7

37 Вкажіть номер або суму умовних номерів, під якими розташовані назви речовин, здатних реагувати і з гідроксидом магнію і гідроксидом хрому (III).

1) соляна кислота 2) гідроксид калію 4) оксид кремнію (IV)

8) сірчана кислота 16) гідроксид барію 32) вода

38. Вкажіть номер або суму умовних номерів, під якими розташовані групи речовин, всі з яких здатні реагувати гідроксидом калію (розчином або твердою речовиною при нагріванні).

1) хлорид магнію, гідрокарбонат кальцію, хлорид амонію

2) гідрокарбонат магнію, нітрат міді, сульфат калію

4) оксид сірки (IV), оксид хрому (VI), хлорид амонію

8) нітрат амонію, алюміній, кремнієва кислота

16) кремній, гідроксид алюмінію, оксид цинку

32) гідроксид літію, хлорид рубідію, оксид хлору (VII)

39. Вкажіть номер, під яким розташований метал, який у воді не розчиняється (не реагує), а один з його оксидів і гідроксідов- розчиняється.

1) Cа 2) Аl 3) Сr 4) Ba 5) Fe

40. Під яким номером наведено колір, який буде мати фенолфталеїн у водному розчині гідроксиду амонію.

1) синій 2) жовтий 3) безбарвний 4) малиновий.

41. Під яким номером наведено колір, який буде мати метилоранж у водному розчині гідроксиду калію.

1) синій 2) жовтий 3) безбарвний 4) малиновий.

42. Під яким номером наведено колір, який буде мати лакмус у водному розчині гідроксиду літію.

1) синій 2) жовтий 3) безбарвний 4) малиновий.

43. Вкажіть номер або суму умовних номерів, під якими розташовані назви речовин, що реагують між собою в присутності води.

1) гідрокарбонат кальцію і гідроксид кальцію

2) карбонат кальцію і оксид сірки (VI)

4) оксид алюмінію і оксид кальцію

8) .. гідроксид калію і оксид вуглецю (IV)

16) алюміній і гідроксид калію.

44. Вкажіть номер або суму умовних номерів, під якими розташовані формули гідроксидів, здатних утворювати основні солі.

1) Cu (OH)2 2) RbOH 4) Al (OH)3 8) NaOH

16) Ba (OH)2 32) NH4OH

45. Вкажіть номер або суму умовних номерів, під якими розташовані формули гідроксидів, які можна отримати при безпосередній взаємодії оксиду з водою.

1) Cu (OH)2 2) RbOH 4) Al (OH)3 8) NaOH

16) Ba (OH)2 32) H2SO3

46. ??Вкажіть номер або суму умовних номерів, під якими розташовані формули речовин, здатних за певних умов реагувати між собою.

1) Ca (OH)2 і CO2 2) RbOH і NH4OH 4) Al (OH)3 і Fe (OH)3

8) NaOH і Cr2O3 16) Ba (OH)2 і Ca (OH)2 32) H2SO4 і Zn (OH)2

47. Під яким номером наведена формула гідроксиду, що володіє найбільш яскраво вираженими основними властивостями?

1) Al (OH)3 2) NH4OH 3) Fe (OH)3 4) Cr (OН)3 16) Zn (OH)2

48. Як практично розрізнити обложені опади гідроксидів магнію і алюмінію?

1) додати розчин хлориду натрію 2) додати розчин соляної кислоти 4) додати розчин гідроксиду калію 8) додати розчин азотної кислоти.

Вкажіть номер або суму умовних номерів, під якими розташовані правильні відповіді.

49. Яке технічна назва має суміш гідроксиду натрію та оксиду кальцію? Вкажіть номер правильної відповіді.

1) гашене вапно 2) негашене вапно 3) натронне вапно 4) каустик 5) їдкий натр

50. Вкажіть номер або суму умовних номерів, під якими розташовані гідроксиди, що реагують з твердим гідроксидом натрію при прожаренні.

1) Mg (OH)2 2) Ni (OH)2 4) Sn (OH)4 8) Sn (OH)2

16) Pb (OH)2 32) Fe (OH)2 64) Al (OH)3

51. Чому дорівнює загальна кількість атомів в молекулі гідроксиду, що має такий кількісний склад:

? (Sn) = 77,7%, ? (O) = 21,0%, ? (H) = 1,3%?

52. Вкажіть номер або суму умовних номерів, під якими розташовані схеми реакцій, в результаті яких можна отримати тетрагідроксоцінкат:

1) Zn + NaOH (Розчин) > 2) ZnO + NaOH (Тв.)

4) ZnO + NaOH (Розчин)> 8) ZnCl2 + NaOH (Розчин) >

 16) Zn (OH)2 + NaOH (Тв.)  32) Zn (OH)2 + NaOH(Розчин)>
Попередня   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   Наступна

Хімічні властивості кислот. | Області застосування кислот. | Класифікація солей. | Традиційні назви кислотних залишків найбільш поширених кислот | Графічне зображення формул солей | Хімічні властивості солей. | Способи отримання солей. | Застосування солей. | Генетичний зв'язок між основними класами неорганічних сполук | Неосновні класи неорганічних сполук. |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати